Numune şartlari numune Kabul Şartları


k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
NUMUNE ŞARTLARI

  1. Numune Kabul Şartları

FORMÜL Özel Gıda Kontrol Laboratuvarına gelen numuneler, Numune Kabul ve Raporlama Birim Sorumlusu tarafından aşağıdaki şartlar göz önüne alınarak kontrol edilir ve uygun olması durumunda kabul edilir, aksi halde reddedilir.

• Işıktan etkilenen analizler için getirilen numunelerin ambalajları koyu renkli olmalıdır.

• İnsan sağlığını tehdit edebilecek özellikteki numunelerde, gerekli uyarıcı bilgiler numune etiketinde veya numune üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

• Soğukta muhafaza edilmesi gereken numunelerin +5±3 °C’de, dondurulmuş ürünlerin ise -18°C veya daha düşük sıcaklıkta laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.

• Soğuk zinciri kırılmadan analize alınması gereken numuneler, soğuk zincir nakil kaplarında getirilmiş veya gönderilmiş olmalıdır. Ayrıca numunenin fiziksel yapısında soğuk zincirin bozulmuş olma emareleri bulunmamalıdır.

• Yapılacak analiz türüne göre numune miktarı değişmekle birlikte toksin analizleri için yaklaşık 200-500 gr/ml arası; kimyasal analizler için ise yaklaşık 50-250 gr/ml arası, mikrobiyolojik analizler için 50-250 gr/ml, biyogenetik analizler için yaklaşık 50-500 gr/ml arası analiz numunesi gelmiş olmalıdır.

• Nem veya kuru madde analizi istenilen numuneler, orijinal ambalaj veya numunenin nemden etkilenmesini engelleyecek bir ambalajda laboratuvara getirilmelidir.

• Analize gönderilen numuneler orijinal ambalajlı olmalı ya da dökülme akma riski taşımayan uygun ambalajlarda getirilmelidir. Ambalaj materyali temiz olmalı ve nem almamalıdır.
  1. Numune İadesi

Özel isteklerde analizi yapılan numunenin iade istenip istenmediği, numuneyi gönderen firma tarafından analiz talep formlarında belirtilmelidir. Resmi isteklerde ise müşteri geri kalan numuneyi talep ettiğinde bunu laboratuvara yazılı olarak bildirir.
Analiz sonucunda numunenin uygun olduğu görülmüş ise müşteri isteği doğrultusunda numune saklama süresi bitiminde (15 gün) Numune İade Tutanağı Formu düzenlenerek firmaya teslim edilir. Numune İade Tutanağı Formu 2 nüsha düzenlenir. 1 nüshası müşteride bir nüshası ilgili rapor dosyasında saklanır.
Resmi istek analiz sonucunun kabul limitlerinin üzerinde çıkması durumunda iade işlemi Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nün firma ile yapacağı görüşme sonrasında verilen karara bağlı olarak laboratuvara vermiş olduğu talimat doğrultusunda işlem yapılır.
3) Numune Muhafazası

Muhafaza işleminin uygulandığı numuneler:

  • Numunelerin kabulü aşamasında yazılı iade talebi olması durumunda analizden sonra kalan numuneler,

  • İlgili analizlerin yapılacağı birime gönderilene kadar dağıtımı yapılması için bekletilen numuneler.

  • Dağıtımı yapılan numunelerden daha sonra analiz yapılabilmesi amacıyla ayrılan ikincil numunelerdir.İadesi istenmeyen ve analizi bittikten sonra kalan numuneler müşterinin itiraz ihtimaline karşın numune muhafaza ve depolama odasında tarih, numara ve yer tasnifi yapılarak laboratuvarların istekleri doğrultusunda uygun koşullarda (buzdolabında (+5±3 oC), derin dondurucuda (-20±3 °C) veya oda sıcaklığında 15 gün süreyle muhafaza edilir. Ancak mikrobiyolojik analiz için gelen numuneler ile tekrar analiz yapılması için dayanıklı olmayan numuneler muhafaza edilmez, ilgili laboratuvarlarca direkt imha edilir.
Numunelerin analizlerin yapılacağı ilgili birime gönderilene kadar bozulmaya uğramaması için, uygun koşullarda (buzdolabında (+5±3 oC ), derin dondurucuda (-20±3 °C) veya oda sıcaklığında muhafaza edilir ve ilgili birime en kısa sürede ulaştırılması sağlanır.
Resmi istek toksin deney analizlerinde, analiz tekrarı için il müdürlüğünden gelen şahit numuneler kullanılır. İl müdürlüğünden şahit numune gelmemiş ise gelen numuneden yeterli miktarda şahit numune ayrılarak uygun koşullarda muhafaza edilir ve tekrar analizi için kullanılır. Şahit numuneler +5±3oC sıcaklıkta, 15 gün süre ile saklanır. Türk Gıda Kodeksine göre limit değerlerin altında çıkan fakat kirlilik tespit edilen numunelerden dondurulmuş ve derin dondurulmuş ürünler –20±3 oC sıcaklıkta; diğer ürünler ise +5±3 oC sıcaklıkta diğer kirlilik tespit edilmeyen numuneler ile ayrı raflarda numune deposunda depolanır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

Numune şartlari numune Kabul Şartları icon8 1 sivi mallardan numune alma

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconEk IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri

Numune şartlari numune Kabul Şartları icon1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi)

Numune şartlari numune Kabul Şartları icon1 Biyolojik Oksijen İhtiyacı için Numune Saklama Koşulları

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconKurallar ile numune miktarları Gümrük Yönetmeliği’nin 198 ve 199

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconÜretim prosesleri esnasında, stoktan veya paketlenmiş ürünlerden...

Numune şartlari numune Kabul Şartları iconYemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com