1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi)


sayfa4/4
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
1   2   3   4

2.4.1.4 Filtre yüzey hızı

35 cm/s’den 100 cm/saniyeye kadar filtreden geçen bir gaz yüzey hızı elde edilmelidir. Deneyin başlangıcı ile sonu arasında basınç düşüşündeki artış 25 kPa’dan fazla olmamalıdır.
2.4.1.5 Filtre yüklemesi

En yaygın filtre ebadı için tavsiye edilen asgari filtre yüklemesi aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.
Daha büyük filtre ebadı için asgari filtre yüklemesi 0,065 mg/1000 mm2 lik filtre alanı olmalıdır.


Filtre çapı (mm)

Tavsiye edilen süzme çapı (mm)

Tavsiye edilen asgari yükleme (mg)


47

37

0,11


70

60

0,25


90

80

0,41


110

100

0,62Çoklu filtre yönteminde, bütün filtrelerin toplamı için tavsiye edilen asgari filtre yüklemesi, yukarıdaki uygun değerde bir ürün olmalı ve toplam mod sayısının kare kökü olmalıdır.
2.4.2 Tartım odası ve analitik terazi özellikleri
2.4.2.1 Tartım odası şartları

Bütün filtre şartlandırması ve tartılması esnasında, parçacık filtrelerinin yerleştirildiği ve tartıldığı odanın sıcaklığı, 295 K (22 oC) ± 3 K’de tutulmalıdır. Nem, 282,5 K (9,5 oC) ± 3 K çiğlenme noktasına ve % 45 ± % 8’lik bağıl neme göre muhafaza edilmelidir.
2.4.2.2 Referans filtre tartımı

Odanın ortamı, parçacık filtrelerinin kararlı hale getirilmesi esnasında filtreler üzerinde toplanabilecek herhangi bir ortam kirleticisinden (toz gibi) arındırılmış olmalıdır. Bozulmaya neden olan hususların süresi 30 dakikayı geçmez ise, Madde 2.4.2.1’de ana hatları ile belirtildiği şekilde tartım odası özelliklerine ait bozulmalara izin verilecektir. Tartım odası, tartım odasına personel girişinden önceki gerekli özellikleri sağlamalıdır. En az iki adet kullanılmamış referans filtre veya referans filtre çifti, dört saat içinde, ancak tercihan numune filtresi (çifti) tartılırken aynı zamanda tartılmalıdır. Filtreler, aynı ebatta olmalı ve numune filtreleri gibi aynı malzemeden yapılmalıdır.
Referans filtrelerin (referans filtre çifti) ortalama ağırlığı, numune filtre ağırlıkları arasında 10 μg’dan fazla değişirse, bütün numune filtreleri hurdaya çıkarılmalı ve emisyon deneyi tekrarlanmalıdır.
Madde 2.4.2.1’de taslağı verilen tartım odası kararlılık kriteri sağlanmazsa, ancak referans filtre (çifti) ağırlığı yukarıdaki kriteri sağlarsa, motor imalatçısı, numune filtre ağırlıklarını kabul etmek veya deneyleri bırakmak, tartım odası kontrol sistemini sabitlemek ve deneyi tekrar etmek seçeneklerine sahiptir.
2.4.2.3 Analitik terazi

Bütün filtrelerin ağırlıklarını belirlemek için kullanılan analitik terazi, terazi imalatçısı tarafından belirtilen 2 μg’lık kesinliğe (standard sapma) ve 1 μg’lık (1 dijit = 1 μg) çözünürlüğe sahip olmalıdır.
2.4.2.4 Statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması

Filtreler, statik elektrik etkilerinin ortadan kaldırılması için, örneğin bir polonyum nötrleştirici veya benzer etkiyi gösteren bir cihazla tartımdan önce nötralize edilmelidir.
2.4.3 Parçacık ölçmesi için ilave özellikler

Çiğ ve seyreltilmiş egzoz gazı ile temas halinde bulunan seyreltme sisteminin bütün parçaları ve egzoz borusundan filtre tutucusuna kadar numune alma sistemi, parçacıkların tortusunu veya değişimini en aza indirecek şekilde tasarımlanmalıdır. Bütün parçalar, egzoz gazı bileşenleri ile reaksiyona girmeyen elektrik ileten malzemelerden yapılmalı ve elektrostatik etkileri önlemek için elektrik topraklamasına sahip olmalıdır.
1   2   3   4

Benzer:

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconEk IV ilave 1 1- Ölçme ve numune alma işlemleri

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconSu ve atik su numune alma eğİTİMİne katilarak sertiFİka alan ve numune...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) icon8 1 sivi mallardan numune alma

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconYemlerin resmi kontrolü İÇİn numune alma ve analiz metotlari hakkinda yönetmelik taslağI

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconNumune şartlari numune Kabul Şartları

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik...

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconEk III tip I deneyi

1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi) iconFaradayın elektroliz deneyi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com