Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.)


k.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15.04.2016 t. 29685 s. R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 13/11/2012 tarihli ve 28466 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.


13

 Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

13/11/2012

28466

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/7/2014

29051


İlgili madde

Solvent ve bazı petrol ürünleri ihtisas gümrüğü uygulaması

MADDE 3 – (1) Ekli listede Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü'nden yapılır.

(2) Ancak, sanayicilerin kendi ihtiyaçları için getirdikleri tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yaptırılabilir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

3

Adana Gümrük Müdürlüğü

4

Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

5

Erenköy Gümrük Müdürlüğü

6

Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

7

İzmir Gümrük Müdürlüğü

8

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

9

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

10

Bursa Gümrük Müdürlüğü

11

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

12

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

(3) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin aynı zamanda gıda sanayiinde kullanılacak olan ürünlerden olması durumunda ithal işlemlerinin, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılması gerekmektedir.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Ankara Gümrük Müdürlüğü

2

Aliağa Gümrük Müdürlüğü

3

İzmir Gümrük Müdürlüğü

4

Adana Gümrük Müdürlüğü

5

Bursa Gümrük Müdürlüğü

6

Gemlik Gümrük Müdürlüğü

7

Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

8

Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

9

Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

(4) Bu Tebliğ kapsamında yer alan, ancak miktar ve kullanım alanı itibariyle ticari nitelik arz etmeyen 25 kg/25 litre'ye (25 kg/25 litre dahil) kadar olan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

(5) Soğuk zincir uygulaması ile gelen, +2/+8 derecelerinde saklanması gereken tüp bebek merkezlerinde kullanılan solüsyonlarla birlikte ithal edilen ve tüp bebek laboratuvarında solüsyonlarla beraber kullanılan embriyo kültür ortamlarında kullanılmak üzere hazırlanmış özel yağların serbest dolaşıma giriş işlemleri yetkili (A sınıfı) gümrük idarelerinden yapılabilir.

(6) Sadece petrol arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun 13 üncü maddesi çerçevesinde ithal edilecek olan bu Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri geldiği gümrük müdürlüğünden yapılır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100) (13. 11. 2012 T. 28466 R. G.)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGÜMRÜk genel tebliĞİ (GÜMRÜk tarife cetveli AÇiklama notlari) (seri no: 4)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 2 ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 139) (15. 04. 2016 t. 29685 s. R. G.) iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No 3’ün ekiDİR


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com