Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler


sayfa2/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders kitabı
1   2   3

ARALIK

15.HAFTA(24-30)

2 SAAT

10.2.1.1. Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır.

10.2. KARIŞIMLAR 10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Homojen ve heterojen karışımların ayırt edilmesinde belirleyici olan özellikler açıklanır. b. Homojen karışımların çözelti olarak adlandırıldığı vurgulanır ve günlük hayattan çözelti örnekleri verilir. c. Heterojen karışımlar, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel hâline göre sınıflandırılır. ç. Karışımlar çözünenin ve/veya dağılanın tanecik boyutu esas alınarak sınıflandırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)
ARALIK-OCAK

16.HAFTA(31-06)

2 SAAT

10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır. b. Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü-çözünen benzerliği ilişkilendirilir. c. Farklı maddelerin (sodyum klorür, etil alkol, karbon tetraklorür) suda çözünme deneyleri yaptırılır. ç. Farklı fiziksel hâldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)


Yılbaşı Tatili

OCAK

17.HAFTA(07-13)

2 SAAT

10.2.1.2. Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar.

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Tanecikler arası etkileşimlerden faydalanılarak çözünme açıklanır. b. Çözünme ile polarlık, hidrojen bağı ve çözücü-çözünen benzerliği ilişkilendirilir. c. Farklı maddelerin (sodyum klorür, etil alkol, karbon tetraklorür) suda çözünme deneyleri yaptırılır. ç. Farklı fiziksel hâldeki maddelerin suda çözünme süreçlerinin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)
OCAK

18.HAFTA(14-20)

2 SAAT

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler verilir. b. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişimleri tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara girilmez. c. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir. ç. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır. d. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir. e. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)


Birinci Dönemin Sona Ermesi

ŞUBAT

19.HAFTA(04-10)

2 SAAT

10.2.1.3. Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Çözünen madde oranının yüksek (derişik) ve düşük (seyreltik) olduğu çözeltilere örnekler verilir. b. Kütlece yüzde, hacimce yüzde ve ppm derişimleri tanıtılır; ppm ile ilgili hesaplamalara girilmez. c. Yaygın sulu çözeltilerde (çeşme suyu, deniz suyu, serum, kolonya, şekerli su) çözünenin kütlece ve/veya hacimce yüzde derişimlerine örnekler verilir. ç. Kütlece yüzde ve hacimce yüzde derişimleri farklı çözeltiler hazırlatılır. d. Günlük tüketim maddelerinin etiketlerindeki derişime ilişkin verilere dikkat çekilir. e. Örnek çözelti hazırlanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)


İkinci Yarıyıl Başlangıcı

ŞUBAT

20.HAFTA(11-17)

2 SAAT

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Çözeltilerin donma ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez. b. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini dinlemenin ve görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi hatırlatılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)
ŞUBAT

21.HAFTA(18-24)

2 SAAT

10.2.1.4. Çözeltilerin özelliklerini günlük hayattan örneklerle açıklar.

10.2.1. Homojen ve Heterojen Karışımlar

a. Çözeltilerin donma ve kaynama noktasının çözücülerinkinden farklı olduğu ve derişime bağlı olarak değişimi açıklanır. Hesaplamalara girilmez. b. Karayollarında ve taşıtlarda buzlanmaya karşı alınan önlemlere değinilir; bu önlemlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin tartışılması sağlanır. Sınıf içi tartışmalarda karşısındakini dinlemenin ve görgü kurallarına uygun davranmanın tartışmanın verimliliği üzerindeki etkisi hatırlatılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)
ŞUBAT-MART

22.HAFTA(25-03)

2 SAAT

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

a. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk (ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur. b. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)
MART

23.HAFTA(04-10)

2 SAAT

10.2.2.1. Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar.

10.2.2. Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri

a. Mıknatıs ile ayırma bunun yanı sıra tanecik boyutu (eleme, süzme, diyaliz), yoğunluk (ayırma hunisi, yüzdürme), erime noktası, kaynama noktası (basit damıtma, ayrımsal damıtma) ve çözünürlük (özütleme, kristallendirme, ayrımsal kristallendirme) farkından yararlanılarak uygulanan ayırma teknikleri üzerinde durulur. b. Karışımları ayırma deneyleri yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: adi karışım, aerosol, çözücü, çözünen, çözünme, damıtma, derişim, diyaliz, emülsiyon,  heterojen karışım, homojen karışım (çözelti), koligatif özellik, kolloid, kristallendirme, özütleme (ekstraksiyon), ppm, süspansiyon, süzme, yüzdürme (flotasyon)
MART

24.HAFTA(11-17)

2 SAAT

10.3.1.1. Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder.

10.3. ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 10.3.1. Asitler ve Bazlar

a. Limon suyu, sirke gibi maddelerin ekşilik ve aşındırma özellikleri, asitlikleriyle ilişkilendirilir. b. Kirecin, sabunun ve deterjanların ciltte oluşturduğu kayganlık hissi baziklikle ilişkilendirilir. c. Asitler ve bazların bazı renkli maddelerin (çay, üzüm suyu, kırmızı lahana) rengini değiştirmesi deneyleri yapılarak indikatör kavramı ve pH kâğıdı tanıtılır. ç. Sirke, limon suyu, çamaşır suyu, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve sodyum klorür çözeltilerinin asitlik veya bazlık değerlerinin pH kâğıdı kullanılarak yorumlanması sağlanır. d. pH kavramı asitlik ve bazlık ile ilişkilendirilerek açıklanır. Logaritmik tanıma girilmez. e. Günlük hayatta kullanılan tüketim maddelerinin ambalajlarında yer alan pH değerlerinin asitlik- bazlıkla ilişkilendirilmesi sağlanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal


İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

MART

25.HAFTA(18-24)

2 SAAT

10.3.1.2. Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.

10.3.1. Asitler ve Bazlar

a. Asitler su ortamında H3O+ iyonu oluşturma, bazlar ise OH- iyonu oluşturma özellikleriyle tanıtılarak basit örnekler verilir. b. Su ile etkileşerek asit/baz oluşturan CO2, SO2 ve N2O5 maddelerinin çözeltilerinin neden asit gibi davrandığı; NH3 ve CaO maddelerinin çözeltilerinin de neden baz gibi davrandığı bu tepkimeler üzerinden açıklanır. Lewis asit-baz tanımına girilmez.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal


Şehitler Günü

MART

26.HAFTA(25-31)

2 SAAT

10.3.2.1. Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

a. Nötralleşme tepkimeleri, asidin ve bazın mol sayıları üzerinden açıklanır. b. Sodyum hidroksit ile sülfürik asidin etkileşiminden sodyum sülfat oluşumu deneyi yaptırılarak asit, baz ve tuz kavramları ilişkilendirilir.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal
NİSAN

27.HAFTA(01-07)

2 SAAT

10.3.2.2. Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar.

10.3.2. Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri

a. Asitlerin ve bazların metallerle etkileşerek hidrojen gazı oluşturması reaksiyonlarına örnekler verilir; aktif metal, yarı soy metal, soy metal ve amfoter metal kavramları üzerinde durulur. b. Alüminyum metalinin amfoterlik özelliğini gösteren deney yaptırılır. c. Nitrik asit, sülfürik asit ve hidroflorik asidin soy metal ve cam/porselen aşındırma özelliklerine değinilir. Tepkime denklemlerine girilmez. ç. Derişik sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asidin nem çekme ve çözünürken ısı açığa çıkarma özellikleri nedeniyle yol açtıkları tehlikeler vurgulanır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal
NİSAN

28.HAFTA(08-14)

2 SAAT

10.3.3.1. Asitlerin ve bazların fayda ve zararlarını açıklar.

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar

a. Asit yağmurlarının oluşumuna, çevreye ve tarihi eserlere etkilerine değinilir. b. Kirecin ve kostiğin yağ, saç ve deriye etkisi deney yapılarak açıklanır. c. Öğrencilerin asit ve bazların fayda ve zararları hakkında bilişim teknolojileri kullanarak araştırma yapmaları, elde ettikleri bilgileri kaynak belirterek özetlemeleri ve yazılı olarak sunmaları sağlanır. Bilişim teknolojilerini kullanırken siber güvenlik kurallarına uymanın gerekliliği hatırlatılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal
NİSAN

29.HAFTA(15-21)

2 SAAT

10.3.3.2. Asit ve bazlarla çalışırken alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemlerini açıklar.

10.3.3. Hayatımızda Asitler ve Bazlar

a. Birbiriyle karıştırılması sakıncalı evsel kimyasallara (çamaşır suyu ile tuz ruhu) örnekler verilir. b. Asit ve baz ambalajlarındaki güvenlik uyarılarına dikkat çekilir. c. Aşırı temizlik malzemesi ve lavabo açıcı kullanmanın sağlık, çevre ve tesisat açısından sakıncaları üzerinde durulur. ç. Mutfak gereçlerinde oluşan kireçlenmeyi ve metal eşyaların paslarını gidermek için yöntem ve malzeme seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulur.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal
NİSAN

30.HAFTA(22-28)

2 SAAT

10.3.4.1. Tuzların özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar.

10.3.4. Tuzlar

Sodyum klorür, sodyum karbonat, sodyum bikarbonat, kalsiyum karbonat ve amonyum klorür tuzları üzerinde durulur.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

Anahtar kavramlar: aktif metal, amfoter metal, asit, baz, indikatör, nötralleşme, pH/pOH, soy metal, tuz, yarı soy metal

1   2   3

Benzer:

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com