Faradayın elektroliz deneyi


k.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
ATOMUN TARİHSEL GELİŞİMİ

TARİH

BİLİM ADAMI VE BULUŞLARI

M.Ö 5OO

Demokritosun atom fikri

1808

Dalton atom modeli

1834

Faradayın elektroliz deneyi

1870

Crooks katot ışınları(atomun yapısındaki negatif yük)

1873

James maxwel elektro manyetik dalgalar

1886

Goldtein kanal(pozitif) ışınlarını keşfetti

1891

Stoney katot ışınlarına elektron ismini verdi

1893

Wilhelm wien siyah cisim şıması

1897

Thomson atom modeli ve e/m oranını bulunuşu

1900

Planck kuantum kuramı

1905

Albert Einstein fotoelektrik olay

1908

Milikan yağ damlası deneyi

1911

Rutherford atom modeli

1913

Bohr atom modeli

1914

MOSELEY çekirdek yükünün protondan kaynaklandığını bulmuştur.

1920

Heisenberg belirsizlik ilkesi

1924

De broglie denklemi

1925

Pauli dışlama ilkesi

1926

Schrödinger denklemi

1932

James chadwick nötronun keşfi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Faradayın elektroliz deneyi iconEk III tip I deneyi

Faradayın elektroliz deneyi icon▪ Ders başlangıcında "Gösteri Deneyi" yapılır

Faradayın elektroliz deneyi icon▪ Ders başlangıcında "Gösteri Deneyi" yapılır

Faradayın elektroliz deneyi icon▪ Ders başlangıcında "Gösteri Deneyi" yapılır

Faradayın elektroliz deneyi icon1 Ölçme ve numune alma işlemleri (nrsc deneyi)

Faradayın elektroliz deneyi iconFaraday’in elektroliz deneyleri ve atom alti parçaciklar

Faradayın elektroliz deneyi icon06. Elektroliz: İstemsiz Kimyasal Tepkimelerin Oluşum Nedeni 01....

Faradayın elektroliz deneyi iconAlüminyum, yeryüzünün bileşiminde oksijen ve silisyumdan sonra en...

Faradayın elektroliz deneyi iconFen edebiyat fakültesi Kİmya böLÜMÜ enstrümental analiTİk yöntemler...

Faradayın elektroliz deneyi iconO elektroliz edilerek iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomu ayrışarak,...


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com