Ders Saati


k.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders

Bilim Tarihi Güz 2012-2013Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi


Bilimin Doğası ve Tarihi Ders İzlencesi

Yrd. Doç. Dr. Faik KARATAŞ

Ders Saati:

BÖTE: Salı 13:00-15:00 (A); 15:00-17:00 (B) F Blok D-1

BÖTE G: Salı 17:00-19:00 F Blok D-1

Kimya: Çarşamba 15:00 -17:00 D Blok D11

Sosyal: Perşembe 13:00-15:00 D Blok DB2

Sosyal G: Çarşamba 17:00-19:00 D Blok D3


Danışma saati: Pazartesi 15:00–17:00

Dersin Elmek’i: ktufegitim@gmail.com

Dersin Blog Adresi: http://counselingedu.blogspot.com

Facebook: Fatih Egitim i arayınız Twitter: @KaratasF

Dersin Tanımı ve Amaç
“Bilim” sözcüğünün ne anlama geldiğini anlamak için iki farklı alanda bilgi sahibi olmak gerekir. Bunlardan ilki dünya ve evren hakkındaki bilgileri kapsarken diğeri bu bilgileri elde etmek için kullanılan metotları kapsamaktadır. Başka bir ifade ile bilim ya da bizim daha çok üzerinde durduğumuz fen “bilimsel bilgi” ve “bilimsel metot” olmak üzere iki farklı ama aynı zamanda iç içe alandan oluşmaktadır. Bu ders bu iki alan ya da kavram ile ilgilenirken her ikisine de eşit mesafede durmaktadır. Hakkında bilgi sahibi olduğumuz dünya önceki bildiklerimizle şekillenmektedir ve bilme denemelerimizi ise dünya hakkındaki fikir ve inanışlarımız belirlemektedir.

Bu ders dünya hakkında ne öğrendiğimiz ve nasıl öğrendiğimiz hakkında tarihsel bir tarama şeklindedir. Bu tarama tarih öncesi çağlardan başlayıp modern zamanlara kadar olan kısmı içermektedir. Bunu yapmadaki en büyük amacımız bilimsel bilgi ve onu ortaya koyma yöntemler hakkında tarihsel bir bakış açısına sahip olmanızı sağlamak ve dünyayı anlamlandırmanın nasıl bir süreçten geçtiğini göstermektir. Bu süreçte bilimsel bilginin ve metotların doğası ve bilimsel bilgi ile teknoloji arasındaki, çoğu zaman işbirliğini andıran, yakın ilişkiye de göz atma fırsatı bulacağız.
Ders işlenişi

Değerlendirme:

Dönem sonu notunuz aşağıdaki şekilde belirlenecek:

Ara sınav: %30

Ara sınav 2: %20

Yarıyıl sonu sınavı: %50

Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı: Çoktan seçmeli testlerden oluşacak,


Kaynak
 • Bilim Tarihi (2. Baskı - 2009). Hüseyin Gazi Topdemir ve Yavuz Unat, Pegem Akademi, Ankara

 • Bilim ve Teknoloji Tarihi (2010). Mehmet Doğan, Anı Yayıncılık, Ankara

 • Bilim Tarihine Giriş (6. Baskı - 2010). Sevim Tekeli, Esin Kahya, Melek Dorsay vd. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

 • Kimya Tarihi (2. Baskı – 2010). Zeki Tez, Nobel Yayın Dağıtım: Ankara

 • Bilim, Teknoloji, Toplum ve Sosyal Değişim (2009) Prof. Dr. Salih Çepni, Doç. Dr. Hakan Şevki Ayvacı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bacanak, Süzer Kırtasiye: Trabzon.

İletişim: Blog ve elmek vasıtasıyla ya da danışman saati.

Haftalık Ders Çizelgesi:

 1. Hafta: Tanışma, Dersin tanıtımı ve Bir araştırma alanı olarak bilim

 2. Hafta: Bilimin doğası

 3. Hafta: Bilim Tarihine giriş ve eski uygarlıklarda bilim ve teknoloji

 4. Hafta: Helenistik dönem: Doğal felsefe ve bilimin temelleri

 5. Hafta: Ders yok (Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı)

 6. Hafta: Ortaçağda bilim: Hristiyanlığın Bilime Etkisi

 7. Hafta: Ortaçağda Bilim: Gece ve gündüz -İslam dünyasında bilim

 8. Hafta: Tabular yıkılıyor: Rönesans Dönemi

 9. Hafta: Tabular yıkılıyor: Aydınlanma dönemi

 10. Hafta: Modern bilimlerin doğuşu: Astronomi ve Fizik

 11. Hafta: Modern bilimlerin doğuşu: Kimya ve biyoloji

 12. Hafta: Post-Modern Dönemde Bilim: Enstitüleşme, Etik, cinsiyet, çok kültürlülük, sosyal ve kültürel etkiler

 13. Hafta: Post-Modern Dönemde Bilim: Bilim insanları arasındaki informal yapılar (metot)

 14. Hafta: Cumhuriyet döneminde bilim, teknoloji ve matematik

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati icon6 ders saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com