Ders saati


sayfa1/4
k.ogren-sen.com > Coğrafya > Ders
  1   2   3   4

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
HASSA LİSESİ FİZİK DERSİ 11. SINIF (2 SAAT) ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI
AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİK-AMAÇLAR

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)
ÜNİTE :1.MADDE VE ÖZELİKLERİ ( 8 Saat 6 kazanım)
17-21 EYLÜL
1+1

Katılarda basınç

1. Katı, sıvı ve gazlarda basınç ile ilgili olarak,
1.1. Katıların bir yüzeye uyguladığı basıncı
hesaplar (PÇB-1.b,f, 3.a-e,i; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).

1.2. Durgun akışkanlarda basıncı, farklı
derinliklerde hesaplar (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ-1.h, 2.c-e;TD-1.a-l, 2.a-f, 3.a-g).


Ünitenin Amacı

Bu ünitede öğrencilerin katılarda, durgun sıvı ve gazlarda basıncı ve basınç farkından kaynaklanan kaldırma kuvvetini hesaplayabilmeleri; akışkanlarda akışkanın hızı ile basıncı arasında ilişki kurabilmeleri; katı, sıvı ve gazların sıcaklık arttıkça veya azaldıkça nasıl

genleştiklerini veya büzüldüklerini formülleri ile birlikte örneklerle açıklayabilmeleri beklenmektedir.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

1.ATATÜRK'ÜN HAYATI
1.1 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket: Kazanım 3.1, 3.2 ve 3.3.

[!] 1.1 Basınç’ın tanımı hatırlatılır. Bu tanımın katı, sıvı ve gazlarda da geçerli olduğu vurgulanır. Skaler bir büyüklük olduğu ve katıların kendilerine uygulanan
kuvveti aynı doğrultuda aynen ilettikleri halde, basıncı aynen iletmedikleri vurgulanır. Piezo elektrik olayı kısaca açıklanıp bununla çalışan basküllerin yapısı tanıtılır.

[!] 1.2 Akışkan kavramının hem sıvıları hem de gazları içerdiği vurgulanır. SI birim sisteminde basınç birimi Pascal (Pa) dır. Birimler arası (Pa, atm, Torr (mmHg), mmH2O, bar) değişimler verilir. Su altında her 10,3 metre derinlikte basıncın 1 atm kadar artacağı belirtilir. Pascal’ın patlak fıçı gösterisi açıklanır. Sıvıların çok az sıkışmasına rağmen sıkıştırılamaz olarak kabul edilebileceği hatırlatılır. Kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basıncın kabın iç yüzeylerinin her noktasına aynı büyüklükte iletildiği ve buna paskal ilkesi dendiği verilir. Birleşik kap ve su cenderelerinin çalışma ilkeleri anlatılır. Bu ilkelere göre çalışan araçlara örnekler verilir. Atmosferde, deniz seviyesine göre yükseklik değişiminin atmosferik basınç üzerindeki etkisi incelenir.

1.2 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket: Kazanım 3.4.


24 -28 EYLÜL
1+1

Durgun akışkanlarda basınç ve kaldırma kuvveti

1.3. Atmosfer basıncının etkisi ile çalışan aletlerin çalışma ilkesini açıklar

(PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e; FTTÇ-2.c-e; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e, 5.c; TD-1.a-l, 2.a,c,d,e, 3.a-g).

1.4. Durgun akışkanlardaki cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetini hesaplar (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ-1.b,h, 2.c-e; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).Ünitenin Amacı

Bu ünitede öğrencilerin katılarda, durgun sıvı ve gazlarda basıncı ve basınç farkından kaynaklanan kaldırma kuvvetini hesaplayabilmeleri; akışkanlarda akışkanın hızı ile basıncı arasında ilişki kurabilmeleri; katı, sıvı ve gazların sıcaklık arttıkça veya azaldıkça nasıl

genleştiklerini veya büzüldüklerini formülleri ile birlikte örneklerle açıklayabilmeleri beklenmektedir.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 
1.3 Toricelli deneyi açıklanarak, deney cıva yerine su ile yapılırsa kaç metrelik bir boru gerekeceği tartışılır. Yüzeydeki bir tulumba ile neden yaklaşık olarak en fazla 10 m derinlikten su çıkarılabildiği açıklanır. Barometre, manometre, altimetre ve batimetre tanıtılır. Magdeburg yarım küreleri ile yapılan deney anlatılır.

[!] 1.4 Arşimet ilkesi “Tamamen veya bir kısmı bir akışkana batan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşittir” şeklinde verilir. Arşimet ilkesinin hem sıvılarda hem de gazlarda geçerli olduğu vurgulanır. Batma, yüzme ve askıda kalma olayları cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile ilişkilendirilir.


1-5 EKİM
1+1

Hareketli akışkanlarda akışkan hızı ile basınç arasındaki ilişki

2. Katı, sıvı ve gazlardaki ısı alışverişi i

le ilgili olarak,

2.1. Sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramları arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar (PÇB-1.b, 3.i; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).


Kavramları Vermek İçin Kullanılabilecek Yaşamdan Örnekler (Bağlamlar)

Kazanımlar en az bir bağlamın parçası olarak verilecek yani bağlamda kavram anlam kazanacaktır. Fakat ideali aynı kavramın birden fazla bağlam içerisinde verilmesidir.

• Emme-basma tulumbaları

• Denizaltılar

• Tüplü dalış

• Everest Dağı’na ve Mariana Çukuru’na yolculuk

• Elektronik tartılar

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.
[!] 2.1 Isının sıcaklık farkından dolayı alınıp-verilen enerji olduğu ve bunun sonucunda maddenin iç enerjisinin değiştiği vurgulanır. Isının hangi yollarla yayıldığı hatırlatılır. Mutlak sıfır sıcaklığının teorik olarak doğada ulaşılabilecek minimum sıcaklık olduğu vurgulanır. Bunun yanı sıra mutlak sıfır sıcaklığına niçin ulaşılamayacağı da tartışılır. Evrende gözlemlenen minimum ve maksimum sıcaklık değerleri verilir. Güncel ve ilginç olaylarda gözlemlenen sıcaklık aralıklarına vurgu yapılır. Kelvin, Fahrenheit ve Celsius dereceleri ve dönüşümleri verilir. İç enerji kavramına ilk defa girileceğinden
daha fazla vurgu yapılmalıdır. Isı ve sıcaklık ilişkisi hatırlatılır. Aynı sıcaklıkta iki farklı maddenin, dokunmayla soğuk ya da sıcak hissedilmesinin, maddelerin ısı iletim katsayıları ile ilgili olduğu farklı maddelerin ısıl iletkenlik değerleri verilerek tartışılır. Termometre kendi sıcaklığını ölçer ile ne kastedildiği tartışılır.


8-12 EKİM
1+1


Katı, sıvı ve gazlardaki ısı alışverişi


2.2. Özgül ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar

(PÇB-1.b, 3.i; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e;

TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).


Yıllık sıcaklık değişimleri

• Kışın su altında yaşam

• Tren rayları

• Elektrik tellerinin boyu

• Elektrik sigortaları: Isıl çiftlerin kullanılması

• Meteoroloji balonları


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ
[!] 2.2 Suyun özgül ısısının çok büyük olmasının etkileri verilir. Suyun ısıtma ve soğutma teknolojilerinde nasıl kullanıldığına örnekler verilir. Isı sığası kavramı ile ısının depolanamayacağı (bir cismin ısıya sahip olamayacağı) verilir. Farklı maddelerin özgül ısı değerleri verilir.


ÜNİTE :2 KUVVET VE HAREKET (18 Saat 18 kazanım)

15-19 EKİM
1+1

Momentum


1. Cisimlerin kısa süreli etkileşmesi ile ilgili olarak,

1.1. Momentum kavramını örneklerle açıklar (BİB-1.a-d 3.a-c).


Kavramları Vermek İçin Kullanılabilecek Yaşamdan Örnekler (Bağlamlar)
Çarpışan bilyeler

Silahların geri tepmesi

Roketler

Havai fişek

Bilardo oyunu

Trafik kazaları


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 
[!]

1.1 Her ikisi de kütle ve hıza bağlı olmasına rağmen momentum ile kinetik enerji arasındaki fark örneklerle vurgulanır. Büyük tankerlerin motorlarının limandan yaklaşık 25 km önce kapatılmasının sebepleri momentumu kavramsal olarak anlatmak için verilir.

22-24 EKİM
1+1

Momentum

1.2. İtme (İmpuls) kavramının momentum değişimi ile ilişkisini örneklerle açıklar (PÇB-3.a-g: FTTÇ-2.c-e).


Kavramları Vermek İçin Kullanılabilecek Yaşamdan Örnekler (Bağlamlar)
Çarpışan bilyeler

Silahların geri tepmesi

Roketler

Havai fişek

Bilardo oyunu

Trafik kazaları

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.


ÖDEVLERİN DAĞITILMASI

25-26-27-28 KURBAN BAYRAMI
[!] 1.2 İtme ile momentum değişimi arasındaki ilişki Newton’un ikinci hareket yasasından yararlanılarak belirlenir. Yapışma ile sıçrama olduğu durumda momentum değişiklikleri (Pelton su değirmeni vb) konuşulur. Aynı itmenin kısa ve uzun zaman aralıklarında etkileri örnekler üzerinde tartışılır.

30 EKİM –

2 KASIM
1+1

Momentum

1.3. Bir ve iki boyutta cisimlerin çarpışması esnasında momentumun korunduğunu gösterir (PÇB-3.a-g).

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

[!] 1.3 Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar incelenir. Esnek çarpışmalara örnek olması açısından Newton çarpışan topları (Newton beşiği) verilebilir. Momentumun korunup korunmadığı durumlar dış kuvvete bağlı olarak tartışılır. Momentumun yanı sıra kinetik enerjinin de korunduğu çarpışmalar esnek, momentumun korunmasına rağmen kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmalar esnek olmayan çarpışmalar olarak adlandırılır. Ayrıca çarpışmadan önce veya sonra iki cismin birlikte hareket ettiği çarpışmalar tam esnek olmayan çarpışma olarak adlandırılır. Patlamalarda da momentumun korunduğu dikkate alınarak bu durumlara örnekler verilir.

??? 1.3. Momentum korunumu sadece çarpışmalarda geçerlidir.”

5-9 KASIM
1+1

Çembersel Hareket


Dönme hareketi ve nedenleri ile ilgili olarak,

2.1. Düzgün çembersel hareketi örneklerle açıklar.

2.2. Düzgün çembersel harekette çizgisel ve açısal sürat kavramlarını açıklar (BİB-4.a-e).
Dönme dolap

Sirklerde gösteri yapan motosikletler

Uçakların akrobatik hareketi


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI

3.ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER
[!] 2.2 Periyot ve frekans kavramları hatırlatılarak düzgün çembersel harekete uyarlanır. Çizgisel ve açısal sürat arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntı verilir. Günlük yaşamdan (tren tekerleklerinin şekli ile raydan çıkmadan yaptığı hareket arasındaki ilişki vb.) kendi kendini düzelten veya bozan hareketlere örnekler verilir.
12-16 KASIM
1+1

Çembersel Hareket


2.3. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar (PÇB-3.a-g; BİB-4.a-e).

2.4. Düzgün çembersel harekete neden olan kuvvet ile cismin kütlesi, sürati ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder (PÇB-1.a,d-g 2.a-f 3.a-i).Dönme dolap

Sirklerde gösteri yapan motosikletler

Uçakların akrobatik hareketi


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.[!] 2.3 Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmenin büyüklüğü; çizgisel ve açısal sürat cinsinden açıklanır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati icon6 ders saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com