Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Doğru > Ders
  1   2   3
.......................OKULU TEMEL KİMYA DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

KONULAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(18-24)

14 SAAT

Hedef: Laboratuvarda Güvenli Çalışma Ortamı Sağlamak Davranışlar: 1. Kişisel temizlik yapmak 2. Kişisel bakım yapmak 3. Koruyucu malzemeleri kullanmak 4. Atatürk 'ün eğitime verdiği önemi açıklar

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB laboratuarda güvenli çalışma modül kitapçığı

MODÜL 1: LABORATUVARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA A. LABORATUVARDA KİŞİSEL HAZIRLIKLAR 1. Hijyen ve Sanitasyon 2. Kişisel Temizlik Kuralları a. Vücut (Beden) temizliği b. El ve ayak bakımı c. Ağız ve diş bakımı ç. Saç ve cilt bakımı d. Vücuttaki yaralar ve bakımı 3. Kıyafet Bakımı 4. Laboratuvar Önlüğü ve Koruyucu Malzemeler 5. Laboratuvar Önlüğünün Temizlik ve Bakımı 6. Laboratuvar Çalışma Kuralları


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(25-01)

14 SAAT

Hedef1: laboratuvarda kazalara, yangın ve zehirlenmelere karşı kişisel güvenlik önlemleri almak. Davranışlar 1. Laboratuvarda kişisel güvenlik önlemleri alabilecektir. 2. Laboratuarda yangın güvenlik önlemlerini alabilecektir. 3. Laboratuvar kazalarında ilkyardım yapabilecektir. Hedef 2: laboratuvarda kazalara, yangın ve zehirlenmelere karşı kişisel güvenlik önlemleri almak. Davranışlar 1. Zehirlenmelere karşı güvenlik önlemlerini alabilecektir.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB laboratuarda güvenli çalışma modül kitapçığı

B. LABORATUVAR KAZALARINDA İLKYARDIM 1. İlkyardım ve Önemi 2. İlkyardım Malzemeleri 3. Kesik ve Yaralanmalar a. Laboratuvarda oluşabilecek kesik ve yaralanmalar b. Kesik ve yaralanmalarda ilkyardım 4. Yanıklar a. Laboratuvarda oluşabilecek yanıklar b. Yanıklarda ilk yardım C. LABORATUVARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 1. Genel Güvenlik Önlemleri 2. Laboratuvarda Çalışma Prensipleri 3. Kimyasal Maddeler ve Özellikleri a. Kimyasalların sınıflandırılması b. Kimyasal maddelerin etiketlenmesi c. Kimyasal maddelerin depolanması ç. Kimyasallarla güvenli çalışma kuralları 4. İlgili Yönetmelikler a. Tehlikeli kimyasallar yönetmeliği b. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelik Ç. ZEHİRLENMELER 1. Tanım 2. Laboratuvarda Oluşabilecek Zehirlenmeler a. Asitler b. Gazlar İ. Boğucu gazlar ii. Zehirli gazlar c. Zehirli madde yutulması 3. Zehirlenmelerde İlk Yardım
EKİM

3.HAFTA(02-08)

14 SAAT

Hedef 1: Laboratuvarda kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini yapabilmek Davranışlar 1. laboratuarda kullanılan araç gereçleri tanır 2. Laboratuarda kullanılan araç gereçlerin temizliğini yapar Hedef 2: Süzgeç kâğıdı ve cam malzemeler gibi araç ve gereçleri hazırlayabilme Davranışlar 1. Süzgeç kâğıdı kesebilme 2. Cam malzemeleri kullanıma hazır hale getirebilme

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB laboratuarda güvenli çalışma, Laboratuvar araç gereçleri modül kitapçıkları

MODÜL 2 :LABORATUVAR ARAÇ GEREÇLEr A. ARAÇ GEREÇLERİN TEMİZLİĞİ 1. Laboratuvarda Kullanılan Araç Gereçler a. Cam malzemeler ç. Etüv b. Bunzen beki d. Kül fırın c. Su banyosu e. Termometreler f. Porselen malzemeler 2. Laboratuvarda Temizlik ve Önemi 3. Laboratuvar Temizliği 4. Cam Malzemelerin Temizliği a. Temizlik aşamaları b. Temizlik çözeltileri 5. Diğer Malzemelerin Temizliği B. SÜZGEÇ KÂĞIDI KESME VE CAM MALZEME HAZIRLAMA 1. Süzgeç Kâğıdı ve Çeşitleri 2. Süzgeç Kâğıdı Kesme ve Katlama 3. Cam Malzeme Çeşitleri 4. Cam Malzeme Kesme, Bükme ve Uç Çekme
EKİM

4.HAFTA(09-15)

14 SAAT

Hedef 1: Belirli bir miktardaki maddeyi tartabilecektir. Davranışlar 1. Teraziyi dengeye getirmek 2. Dara almak 3. Aktarma yapmak 4. İstenilen miktarda tartım yapmak

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Kütle ölçümü modül kitapçığı

MODÜL 3: KÜTLE ÖLÇÜMÜ A. KÜTLE ÖLÇÜMÜ 1. Kütle ve Ağırlık a. Brüt ağırlık b. Net ağırlık c. Dara 2. Laboratuvarda Kullanılan Tartım Araçları a. Hassas terazi b. Analitik terazi 3. Tartım İşleminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 4. Terazilerin Temizliği ve Bakımı B. BİR MADDEDEN BELİRLİ MİKTARDA TARTIM 1. Uluslar Arası Kütle Birimleri ve Dönüştürülmesi a. CGS birim sistemi b. Uluslar arası birim sistemi (SI) c. MKS birim Sistemi
EKİM

5.HAFTA(16-22)

14 SAAT

Hedef: Bir maddeden belirli miktarda tartım alabilecektir. Davranışlar 1. İstenilen miktarda tartım yapmak.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Kütle ölçümü modül kitapçığı

ç . Diğer birim sistemleri i. PSI ii. İnç iii. Yarda iv. Ayak v. Karat vi. Ons vii. Galon 2. Belirli Miktarda Madde Tartımı
EKİM

6.HAFTA(23-29)

14 SAAT

Hedef 1: Belirli bir sıvıdan pipetle mezürle, büret ve dispenser ile hacim ölçümü yapabilme. Davranışlar 1. Pipetle hacim ölçebilecektir. 2. Mezürle hacim ölçebilecektir. 3. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü açıklar

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Hacim ölçümü modül kitapçığı

MODÜL 4- HACİM ÖLÇÜMÜ A. PİPETLE HACİM ÖLÇÜMÜ B. MEZÜRLE HACİM ÖLÇÜMÜ
EKİM-KASIM

7.HAFTA(30-05)

14 SAAT

Hedef 1: Belirli bir sıvıdan pipetle mezürle, büret ve dispenser ile hacim ölçümü yapabilme. Davranışlar 1. Büretle hacim ölçebilmek 2. Dispenser ile hacim ölçebilmek Hedef 2: Belirli bir geometrik şekli olan ve olmayan katıların hacmini hesaplayabilme. Davranışlar: 1. Küp, dikdörtgen prizma, silindir ve kürenin hacmini hesaplar 2. Atatürk'ün ileri görüşlülüğünü açıklar

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Hacim Ölçümü modül kitapçığı

C. BÜRETLE HACİM ÖLÇÜMÜ 1. Büret Çeşitleri 2. Büretle Hacim Ölçme Ç. DİSPENSER İLE HACİM ÖLÇÜMÜ 1. Dispenser Çeşitleri 2. Dispenserle Hacim Ölçme MODÜL 5: HACİM HESAPLAMALARI A. BELİRLİ BİR GEOMETRİK ŞEKLİ OLAN KATILARDA HACİM HESABI 1. Uzunluk 2. Uluslararası Uzunluk Birimleri
KASIM

8.HAFTA(06-12)

14 SAAT

Hedef 1: Hal değişimlerinden yararlanarak karışımları ayırabilme Davranışlar 1. Belirli geometrik şekli olan katılarda hacim ölçümü yöntem ve tekniğini açıklar. 2. Uzunluk ölçümü ve birimlerini sıralar. 3.Belirli bir geometrik şekli olan katıların hacmini ölçer. Hedef 2:Belirli bir geometrik şekli olan ve olmayan katıların hacmini hesaplayabilme Davranışlar 1.Belirli bir geometrik şekli olmayan katılarda hacim ölçümü yöntem ve tekniğini açıklar 2.Belirli bir geometrik şekli olmayan katıların hacmini ölçer

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Hacim Ölçümü modül kitapçığı

3. Boyutları Belli Olan Katıların Hacim Hesabı a. Küp b. Dikdörtgen prizma c. Silindir ç. Küre B. BELİRLİ BİR GEOMETRİK ŞEKLİ OLMAYAN KATILARDA HACİM HESABI 1. Hacim Ölçme Yöntemleri C- Damıtma işleminde kullanılan araçlar 1-Mantar delme seti 2-Mantar 3-Termometre 4-Damıtma balonu 5-Soğutucu 6-Kaynama taşı 7-Toplama başlığı


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(13-19)

14 SAAT

Hedef 1: Isı kavramını bilip kimyasal işlemlerdeki önemini kavramak Davranışlar 1. Isı kavramını bilir. 2. Isı birimlerini söyler ve birimleri birbirine çeviri. Hedef 2:Öğrenci bu modül ile gerekli ortam sağlandığında katıların yoğunluğunu hesaplayabilecek,piknometre ile yoğunluğunu viskozimetre ile viskozitesini ölçebilecektir. Davranışlar 1.Yoğunluk, yoğunluk birimleri ve birimlerin birbirine dönüştürlmesini ve katılarda yoğunluk ölçümünü açıklar 2.Katılarda yoğunluk hesabı yapar

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Hacim Hesaplamaları Yoğunluk ve Viskozite Modül Kitapçıkları

D-Isı 1-Uluslar arası ısı birimleri 2-Isı birimlerinin çevrilmesi 3-Isı hesaplamaları 4-Isınma ısısı MODÜL 5: YOĞUNLUK VE VİSKOZİTE A. YOĞUNLUK 1. Yoğunluk (Özkütle) 2. Yoğunluk Birimleri ve Dönüştürülmesi 3. Katılarda Yoğunluk Ölçümü a. Boyutları ölçülebilen katı maddelerde yoğunluk ölçümü b. Boyutları ölçülemeyen katı maddelerde yoğunluk ölçümü


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(20-26)

14 SAAT

Hedef : Öğrenci, bu model ile gerekli ortam sağlandığında katıların yoğunluğunun hesaplayabilecek, piknometre ile sıvıların yoğunluğunu viskozimetre ile viskozitesi ni ölçebilecektir. Davranışlar 1.Sıvılarda yoğunluk ölçümü çeşitlerini ve kullanılan araç gereçleri açıklar. 2.İstenilen yöntem ve teknikle sıvıların yoğunluğunu ölçer.Hedef : Öğrenci, bu model ile gerekli ortam sağlandığında katıların yoğunluğunun hesaplayabilecek, piknometre ile sıvıların yoğunluğunu viskozimetre ile viskozitesi ni ölçebilecektir. Davranışlar 1.Sıvılarda yoğunluk ölçümü çeşitlerini ve kullanılan araç gereçleri açıklar. 2.İstenilen yöntem ve teknikle sıvıların yoğunluğunu ölçer.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevapBireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Hacim ölçümü modül kitapçığıMEB Hacim ölçümü modül kitapçığı

B. SIVILARDA YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ 1. Dansimetre İle Ölçme 2. Bomemetre İle Ölçme 3. Alkolimetre 4. Laktodansimetre 5. Piknometre ile Sıvıların Yoğunluğunu Ölçmek a. Piknometre ve çeşitleri i. Boot tipi piknometreler ii. Reischauer tipi piknometrelerB. SIVILARDA YOĞUNLUK ÖLÇÜMÜ 1. Dansimetre İle Ölçme 2. Bomemetre İle Ölçme 3. Alkolimetre 4. Laktodansimetre 5. Piknometre ile Sıvıların Yoğunluğunu Ölçmek a. Piknometre ve çeşitleri i. Boot tipi piknometreler ii. Reischauer tipi piknometreler


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(27-03)

14 SAAT

Hedef: Gerekli ortam sağlandığında süzme, öz kütle ve çözünürlük farkı ile ayırma işlemi yapabilecektir. Davranışlar 1. Saf madde, karışım ve karışım çeşitlerini yazılı/sözlü/görsel olarak açıklar 2. Süzme ile ayırmanın prensibini açıklar. 3. Süzme ile ayırma işlemi yapar. Hedef 2: Gerekli ortam sağlandığında süzme, öz kütle ve çözünürlük farkı ile ayırma işlemi yapabilecektir. Davranışlar 1. Öz kütle ile ayırmanın prensibini ve kullanılan araç – gereçleri yazılı / sözlü / görsel olarak açıklar. 2. Öz kütle farkı ile ayırma işlemi yapar.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Karışım modül kitapçığı

MODÜL 6: KARIŞIMLAR A. SÜZME İLE AYIRMA 1. Saf Madde ve Karışım 2. Karışım Çeşitleri a. Homojen karışımlar b. Heterojen karışımlar B. ÖZ KÜTLE FARKI İLE AYIRMA 1. Yöntemin Prensibi 2. Kullanılan Araç Gereçler 3. Yöntemin Yapılışı 3. Süzme ile Ayırma
ARALIK

12.HAFTA(04-10)

14 SAAT

Hedef: Gerekli ortam sağlandığında süzme, öz kütle ve çözünürlük farkı ile ayırma işlemi yapabilecektir. Davranışlar 1. Çözünürlüğün tanımını, çözünürlüğe etki eden faktörleri ve çözünme hızını yazılı / sözlü / görsel olarak açıklar. 2. Çözünürlük farkı ile ayırmanın prensibini açıklar. 3. Çözünürlük farkı ile ayırma işlemi yapar.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Karışımmodül kitapçığı

C. ÇÖZÜNÜRLÜK FARKI İLE AYIRMA 1. Çözünürlük a. Çözünürlüğe etki eden faktörler i. Sıcaklık ii. Basınç iii. Çözücünün ve çözünenin cinsi iv. Ortak iyon etkisi b. Çözünme hızına etki eden faktörler 2. Yöntemin Uygulanışı
ARALIK

13.HAFTA(11-17)

14 SAAT

Hedef : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında damıtma, ekstraksiyon ve kristallendirme ile ayırma işlemi yapabilecektir. Davranışlar 1. Damıtmanın tanımını yaparak çeşitlerini ve uygulanış yöntemlerini yazılı / sözlü / görsel olarak açıklar. 2. Tekniğine göre kullanılacak araç – gereçleri sıralar. 3. Damıtma ile ayırma işlemi yapar.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEB Karışımlar modül kitapçığı

MODÜL8: KARIŞIMLARI AYIRMA A. DAMITMA İLE AYIRMA 1. Adi Damıtma 2. Ayrımsal Damıtma 3. Su Buharı Damıtması 4. Vakumlu Destilasyon
ARALIK

14.HAFTA(18-24)

14 SAAT

Hedef : Öğrenci, bu modül ile gerekli ortam sağlandığında damıtma, ekstraksiyon ve kristallendirme ile ayırma işlemi yapabilecektir. Davranışlar 1. Sıvı ve katılarda ekstraksiyonunun prensibini, kullanılan araç gereçleri ve ayırmanın yapılışını yazılı / sözlü / görsel olarak açıklar. 2. Ekstraksiyonla ayırma işlemini yapar. 3. Kristallendirme ile ayırmanın prensibini, kullanılan araç gereçleri ve yöntemin yapılışını yazılı / sözlü / görsel olarak açıklar. 4. Kristallendirme ile ayırma işlemi yapar.

Bireysel öğretim teknikleri, araştırma, uygulama, gözlem, tartışma, soru-cevap

MEGEP Modül Kitaplar Öğretmen Ders Notları

B. EKSTRAKSİYON (ÇEKME, ÖZÜTLEME) İLE AYIRMA 1. Sıvı Ekstraksiyonu 2. Katı Ekstraksiyonu C. KRİSTALLENDİRME İLE AYIRMA  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fen biLİmleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu araç teknolojiSİ dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com