Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


k.ogren-sen.com > Doğru > Ders
.......................OKULU NİCEL ANALİZ DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

MODÜLLER

KAZANIM

KONU

ARAÇ-GEREÇLER

ÖĞRENME YÖNTEMLERİ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(18-24)

8 SAAT

MODÜL ADI: Numune Alma

Atatürkçülük, Atatürk ilke ve İnkılâpları1-Kuralına uygun olarak katılardan numune alabileceksiniz.

A)Katılardan numune alma1- Numune tanımı2- Numune alma nedeni3- Numune alma periyodu4- Standart numune alma yöntemleri5- Numune donanımı6-Numune kapları7- Numune alma emniyet kuralları8- Numune saklama yöntemleri9-Numunelerin etiketlenmesi10-Ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(25-01)

8 SAAT

MODÜL ADI: Numune Alma

2-Kuralına uygun olarak sıvılardan numune alabileceksiniz.

B)Sıvılardan Numune Alma1- Standart Numune Alma Yöntemleri2- Numune donanımı3- Numune Alma emniyet kuralları4- Numune Saklama Yöntemleri5-Numune Kapları6-Numunelerin Etiketlenmesi 7-Ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme
EKİM

3.HAFTA(02-08)

8 SAAT

MODÜL ADI: Numune Alma

1- 3-Kuralına uygun olarak gazlardan numune alabileceksinizATATÜRK’Ü “BİLİM VE TEKNİK İÇİN SINIR YOKTUR” ÖZDEYİŞİ

C) Gazlardan Numune Alma1- Standart Numune Alma Yöntemleri2- Numune donanımı3- Numune Alma emniyet kuralları4- Numune Saklama Yöntemleri5-Numune kapları6-Numunelerin etiketlenmesi,7-Ölçüm sonuçlarının kaydedilmesi8- Hata Tespitia-Hatanın giderilme yöntemleri9-Ölçüm sonuçlarına göre üretime yön verilmesi

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme
EKİM

4.HAFTA(09-15)

8 SAAT

MODÜL ADI: Asit- Baz Titrasyonları 1

1. 0,1 N HCl çözeltisini hazırlayabilecektir

A. 0,1 A. 0,1 N HCl çözeltisinin azırlanması B. 0,1 N HCl Çözeltisinin Ayarlanması

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme
EKİM

5.HAFTA(16-22)

8 SAAT

MODÜL ADI: Asit- Baz Titrasyonları 1

2. 0,1 N HCl çözeltisini ayarlayabilecektir

0,1 N 1. 0,1 N HCl çözeltisinin saf sodyum karbo karbonatla ayarlanması 2. Volümetrik analiz2.1. Titrasyon ve geri titrasyon2.2. 2. 2.2. Ayarlama ve ayarlı çözelti

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme
EKİM

6.HAFTA(23-29)

8 SAAT

MODÜL ADI: Asit- Baz Titrasyonları 1

2. 0,1 N HCl çözeltisini ayarlayabilecektir

2.3. Birincil ve ikincil standart2.4. Eşdeğerlik noktası ve dönüm noktası2.5. İndikatör2.6. Volümetrik faktör2.7. Volümetrik analizde işlem basamakları2.8. Volümetrik analizde hata kaynakları

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme
EKİM-KASIM

7.HAFTA(30-05)

8 SAAT

MODÜL ADI: Asit- Baz Titrasyonları 1

2. 0,1 N HCl çözeltisini ayarlayabilecektir

C. Ayarlı Asit Çözeltisiyle Baz Miktarı Tayini Faaliyeti1. Asit baz titrasyonları1.1. Asit baz indikatörleri1.2. 1. 1.2. PH kavramı a. Kuvvetli asit ve bazlarda pH b. Zayıf asit ve bazlarda pH c. Tampon çözeltilerde pH

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme
KASIM

8.HAFTA(06-12)

8 SAAT

MODÜL ADI: Asit- Baz Titrasyonları 1

Asit miktarı tayini

1.3. Asit baz titrasyon eğrileri a.Kuvvetli bir asit ile kuvvetli bazın,kuvvetli bir baz ile kuvvetli asidin titrasyon eğrisib. Zayıf bir asitle kuvvetli bir bazın titrasyon eğrisc. Z c.zayıf bazın kuvveli asitle titrasyon eğrisi

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım Soru-Yanıt Beyin fırtınası Uygulama Problem çözme


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(13-19)

8 SAAT

MODÜL ADI: Asit- Baz Titrasyonları 1

Atatürk ilkelerinin amacının Türk toplumunu aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır Baz miktarı tayini

1.2.. Baz miktarı tayinia. Sodyum hidroksit hidroksit miktarının tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(20-26)

8 SAAT

MODÜL: Asit-Baz Titrasyonları 2MODÜL: Asit-Baz Titrasyonları 2

Asit-baz miktarı tayini yapabimekAsit-baz miktarı tayini yapabimek

A. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hazırlanmasıA. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin hazırlanması

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleriLaboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevapAnlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(27-03)

8 SAAT

MODÜL: Asit-Baz Titrasyonları 2

1.0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi hazırlayabilir2. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisi ayarlayabilecektir.3. Ayarlı baz çözeltisiyle asit miktarını bulabilecektir.

B. 0,1 N sodyum hidroksit çözeltisinin potasyum asitftalat ile ayarlanmasıC. Ayarlı NaOH ile asit miktarı tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
ARALIK

12.HAFTA(04-10)

8 SAAT

MODÜL: Asit-Baz Titrasyonları 2

. Nem Tayini yapabilecektir.

A. Nem Miktarı tayiniB. Nem yüzdesi hesabıC. EtüvD.Desikatör ve kullanımı

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
ARALIK

13.HAFTA(11-17)

8 SAAT

MODÜL: Asit-Baz Titrasyonları 2

2. Kül tayini yapabilecektir 3. Elek analizi yapabilecektir

E. Kül miktarı tayiniF.Kül yüzdesi hesabıG.KrozelerH.FırınI.Elek analiziJ. Elek üstü yüzde hesabı

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
ARALIK

14.HAFTA(18-24)

8 SAAT

MODÜL: Gravimetrik Analiz 1

1. Gravimetrik klorür tayini yapabilecektir. Atatürk’ün Gençliğe verdiği önem

1.Gravimetrik analizler hakkında temel bilgiler2. Gravimetrik analizin koşulları3. Çökme ve çökelekler4. Çökelek iriliği5. Çökeleklerin saflığı6. Gravimetrik analizde işlem Basamakları7. Temel işlemlera. sabit tartımb. kurutmac. buharlaştırmad. Çöktürmee.kontroldenemesi ve olgunlaştırmaf. süzme ve yıkamag. yakma ve kızdırma8. Gravimetrik faktör

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
ARALIK

15.HAFTA(25-31)

8 SAAT

MODÜL: Gravimetrik Analiz 1

2. Gravimetrik sülfat tayini yapabilecektir.

B. SüzgeçlerC. Gravimetrik klorür tayiniD. Gravimetrik sülfat tayiniE.Gravimetrik demir tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
OCAK

16.HAFTA(01-07)

8 SAAT

MODÜL. Gravimetrik Analiz 2

1. Gravimetrik alüminyum tayini yapmak 2. Gravimetrik magnezyum tayini yapmak

. Gravimetrik alüminyum tayini1. Analizin Yapılışı2. Analizin Yapılışında Dikkat Edilecek Hususlar3. Gravimetrik Alüminyum Tayininde Kullanılacak Çözeltiler B. Gravimetrik magnezyum tayini1. Analizin Yapılışı2.Gravimetrik Magnezyum Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar3.Gravimetrik Magnezyum Tayininde Kullanılacak Çözeltiler

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


Yılbaşı Tatili

OCAK

17.HAFTA(08-14)

8 SAAT

MODÜL. Gravimetrik Analiz 2

3. Gravimetrik kalsiyum tayini yapmak

C. Gravimetrik kalsiyum tayini1.Analizin Yapılışı2.Gravimetrik Kalsiyum Tayininde Dikkat Edilecek Hususlar

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
OCAK

18.HAFTA(15-21)

8 SAAT

MODÜL: Suda Sertlik Analizi

1. Sabun çözeltisiyle sertlik tayini yapabilir Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri Kopmuş demektir.”Özdeyişi

A. Su1. Bulunuşu ve özellikleri2. Sert sua) Geçici sertlikb) Kalıcı sertlikc. Sertlik derecelerid. Suyun Alman Sertlik Derecesine Göre Sınıflandırılması3. Sertlik Giderme Yöntemleri3.1. Fosfat Yöntemi ile Sertlik Giderme3.2. Damıtma Yöntemi ile Sertlik Giderme3.3. Zeolit – Permutit yöntemi ile Sertlik Giderme3.4. Kireç – Soda Yöntemi ile Sertlik Giderme4. İçme ve Kullanma Suları5. Sabun Çözeltisi ile Sertlik Tayininde Kullanılan Araç Gereçler5.1. Hidrotimetri Şişesi ve Büreti5.2. Sabun Çözeltisinin Hazırlanması5.3. Kontrol Çözeltisinin Hazırlanması5.4. Sabun Çözeltisinin Ayarlanması5.5. Analizin Yapılışı

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


Birinci Dönemin Sona Ermesi

ŞUBAT

19.HAFTA(05-11)

8 SAAT

MODÜL: Suda Sertlik Analizi

2. EDTA ile sertlik tayini yapabilir.

B. EDTA ile sertlik tayini1. EDTA Titrasyonları2. Eriokromblack T(Erio T) İndikatörünün Hazırlanması3.. 0,01M EDTA Çözeltisinin Hazırlanması ve Ayarlanması4. Tampon Çözeltisinin Hazırlanması5. EDTA ile Sertlik Tayininin Yapılışı6.Analizin Yapılışında Dikkat Edilecek Hususlar7. Analizin Yapılışında Kullanılacak Çözeltiler

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


İkinci Yarıyıl Başlangıcı

ŞUBAT

20.HAFTA(12-18)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 1

1. Permanganat çözeltisi hazırlayabilecektir.2. Permanganat çözeltisini ayarlayabilecektir.

A. Potasyum permanganat çözeltisinin hazırlanmasıB. 0,1 N potasyum permanganat çözeltisinin ayarlanması

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
ŞUBAT

21.HAFTA(19-25)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 1

3. Ayarlı permanganat çözeltisiyle demir tayini yapabilecektir.4. Ayarlı permanganat çözeltisiyle Kalsiyum tayini yapabilecektir

C. Redoks titrasyonları1. Redoks titrasyonlarının dayandığı temeller2. Derişim ve indirgenme potansiyelleri3. Standart elektrot potansiyelleri4. Eşdeğerlik noktası potansiyeli5. Redoks titrasyonlarında denge sabiti6. Redoks titrasyonlarında titrasyon eğrisi7. Redoks titrasyonlarında kullanılan indikatörler8. Redoks titrasyonlarında yardımcı ayıraçlar

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
ŞUBAT-MART

22.HAFTA(26-04)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 1

5. Ayarlı permanganat çözeltisiyle Peroksit tayini yapabilecektir

D. Permanganometri1. Permanganat ile demir tayiniE. Ayarlı permanganatla kalsiyum tayiniF. Ayarlı permanganat çözeltisiyle peroksit tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
MART

23.HAFTA(05-11)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 1

1. Tiyosülfat çözeltisi hazırlayabilecektir.2. Tiyosülfat çözeltisini ayarlayabilecekir.

A. 0,1 N Sodyum tiyosülfat çözeltisinin hazırlanmasıB. Tiyosülfat çözeltisinin ayarlanması1. Bikromat ile ayarlama2. Potasyum iyodat ile ayarlama3. Ayarlı potasyum permanganat ile ayarlama

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
MART

24.HAFTA(12-18)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 1

3. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle Krom tayini yapabilecektir.4. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle Bakır tayini yapabilecektir..

C. İyodometri1. Ayarlı tiyosülfat çözeltisi ile krom tayini2. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle bakır tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
MART

25.HAFTA(19-25)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 1

Tek Bir Şeye İhtiyacımız Vardır Oda Çalışkan Olmak" Vecizesinin Açıklanması5. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle Hidrojen peroksit tayini yapabilecektir.6. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle aktif klor tayini yapabilecektir.

3. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle Hidrojen peroksit tayini4. Ayarlı tiyosülfat çözeltisiyle aktif klor tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
MART-NİSAN

26.HAFTA(26-01)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 3

1. Seryum çözeltisi hazırlayabilecektir.2. Seryum çözeltisini ayarlayabilecektir

A. Seryum çözeltisinin hazırlanmasıB. Seryum çözeltisinin ayarlanması

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
NİSAN

27.HAFTA(02-08)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 3

3. Ayarlı Seryum çözeltisiyle Demir tayini yapabilecektir

C. Serimetri

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
NİSAN

28.HAFTA(09-15)

8 SAAT

MODÜL: Redoks Titrasyonları 3

4. Ayarlı Seryum çözeltisiyle Organik madde tayini yapabilecektir.

1. Ayarlı Seryum çözeltisiyle Demir tayini 2. Ayarlı Seryum çözeltisiyle Organik madde tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
NİSAN

29.HAFTA(16-22)

8 SAAT

MODÜL: Çöktürme Titrasyonları

1. Gümüş nitrat çözeltisi hazırlayabilecektir.2. Gümüş nitrat çözeltisini ayarlayabilecektir

A. Gümüş nitrat çözeltisi hazırlanmasıB. Gümüş nitrat çözeltisinin ayarlanması

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
NİSAN

30.HAFTA(23-29)

8 SAAT

MODÜL: Çöktürme TitrasyonlarıMODÜL: Çöktürme Titrasyonları

3. Volhard yöntemiyle klorür tayini yapabilecektir.4. Mohr yöntemiyle klorür tayini yapabilecekti3. Volhard yöntemiyle klorür tayini yapabilecektir.4. Mohr yöntemiyle klorür tayini yapabilecekti

C. Çöktürme Titrasyonları1.Çöktürme titrasyonları eğrisi2. Çöktürme titrasyonlarında kullanılan indikatörlera.Renkli çökelek meydana getiren indikatörlerb. Renkli çözelti meydana getiren indikatörler c . Soğurma indikatörleri 3.Volhard yöntemiyle klorür tayiniC. Çöktürme Titrasyonları1.Çöktürme titrasyonları eğrisi2. Çöktürme titrasyonlarında kullanılan indikatörlera.Renkli çökelek meydana getiren indikatörlerb. Renkli çözelti meydana getiren indikatörler c . Soğurma indikatörleri 3.Volhard yöntemiyle klorür tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleriLaboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevapAnlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

NİSAN-MAYIS

31.HAFTA(30-06)

8 SAAT

MODÜL: Çöktürme Titrasyonları

. Fajans yöntemi ile klorür tayini yapabilecektir.

D. Mohr yöntemiyle klorür tayiniE. Fajans yöntemiyle Klorür tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


1 Mayıs İşçi Bayramı

MAYIS

32.HAFTA(07-13)

8 SAAT

MODÜL: Kompleksleşme Titrasyonları

1. EDTA çözeltisi hazırlayabilecektir.2. EDTA çözeltisini ayarlayabilecektir

A. EDTA çözeltisinin hazırlanması B. EDTA çözeltisinin ayarlanması C. Kompleksometrik titrasyonlar1. Komplekslerin tanımı a). Koordinasyon sayısı ve ligantb) Komplekslerin değerliklerinin bulunması c) Koordinasyon sayısının bulunması d) Organik kompleks yapıcı maddeler

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
MAYIS

33.HAFTA(14-20)

8 SAAT

MODÜL: Kompleksleşme Titrasyonları

3. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Magnezyum tayini yapabilecektir.4. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Kalsiyum tayini yapabilecektir.

2. Kompleks oluşumu3. Kompleks dengeleri

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS

34.HAFTA(21-27)

8 SAAT

MODÜL: Kompleksleşme Titrasyonları

5. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Kalsiyum ve magnezyum karışımı tayini yapabilecektir.

4. Kompleksleştirme titrasyonlarında kullanılan indikatörlera) Çökelti meydana getirilmesib) Asit baz indikatörleric) Metal iyon indikatörl5. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Magnezyum tayini6. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Kalsiyum tayinia) Yer değiştirme titrasyonu7. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Kalsiyum ve magnezyum karışım tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
MAYIS-HAZİRAN

35.HAFTA(28-03)

8 SAAT

MODÜL: Kompleksleşme Titrasyonları

6. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Demir tayini yapabilecektir.7. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Nikel tayini yapabilecektir

8. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Demir tayini 9. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Nikel tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap
HAZİRAN

36.HAFTA(04-10)

8 SAAT

MODÜL: Kompleksleşme Titrasyonları

8. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Çinko tayini yapabilecektir

a) Geri titrasyon 10. Ayarlı EDTA çözeltisiyle Çinko tayini

Laboratuar ortamı, genel laboratuar malzemeleri, kimyasal maddeler, yoğunluk/kıvam ölçme aletleri

Anlatım, göstererek yaptırma, problem çözme, soru-cevap


Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu araç teknolojiSİ dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fen biLİmleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com