Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi


k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
MARPOL 73/78-DENİZLERİN GEMİLER TARAFINDAN KİRLETİLMESİNİN ÖNLENMESİ

TARİHÇESİ

-1958 yılında OILPOL Konvansiyonu yürürlüğe girdi.

-1967 yılında TORREY CANYON Tankerinin İngiliz Kanalında karaya oturması denizlerin yağ ve yakıt ile kirletilmesinin yasaklanması için uluslar arası bir anlaşmanın hazırlanmasına yol açtı.

Marpol 6 adet ekten oluşur;

-PETROL KİRLİLİĞİ (EK-1)

-ZARARLI SIVI DÖKME YÜKLER (EK-2)

-PAKETLİ TAŞINAN ZARARLI MADDELER (EK-3)

-PİS SU (EK-4)

-KATI ÇÖP (EK-5)

-HAVA KİRLİLİĞİ (EK-6)

EK-1 Denizlerde Petrol ve Türevlerinden Oluşan Kirlenmenin Önlenmesine Dair Kurallar

150 GRT’dan büyük tankerler ve 400 GRT’dan büyük bütün gemileri kapsar. 02.10.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-20.000 DWT’ten büyük ham petrol tankerleri,ham petrol yıkama sistemi(cow) ve ayrılmış balast tankları(SBT) ile donatılmış.

-600 DWT’ten büyük ve 1994’ten sonra inşa edilmiş petrol tankerleri çift tabanlı.

-5000 DWT’ten büyük ve 1994’ten sonra inşa edilmiş petrol tankerleri çift cidarlı.

-25 yaşını aşmış 20.000 DWT’ten büyük diğer petrol tankerleri ve 30.000 DWT’ten büyük ham petrol tankerleri çift cidarlı olmakla yükümlüdür.

400 GRT’dan büyük gemiler ve tankerler ise; Kargo atıkları karışmayan ve sadece makineden kaynaklanan petrol atıklarını,

-Özel alan içinde değilse,

-Rotasında ilerliyorsa,

-Denize verilen petrol-su karışımı 15 ppm ise,

-Madde 16 gereği özel kontrol sistemine sahipse petrol atıklarını denize basabilir.

EK-1’ E GÖRE GEMİDE BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

IOPP Sertifikası(Uluslar arası Petrol Kirliliğinden Korunma)

-EK-1 Kapsamındaki bütün gemiler bulundurmak zorundadır.İdareler bu sertifikayı 5 yıl olmadan tekrar denetleyerek yeniler.

YAĞ YAKIT DEFTERİ(OIL RECORD BOOK)

-EK-1 kapsamındaki bütün gemiler makineden kaynaklı atıkların kayıt edildiği Yağ Kayıt Defteri Bölüm 1’i doldurmakla,

-150 GRT’dan büyük tankerler ise kargo ve balasttan kaynaklanan atıkların kaydedildiği Yağ Kayıt Defteri Bölüm 2’yi doldurmakla yükümlüdür.

SOPEP(Gemi Petrol Kirliliği Acil Durum Planı)

-EK-1 kapsamındaki bütün gemiler SOPEP bulundurmak zorundadır.

ÖZEL ALANLAR

-Akdeniz -Karadeniz -Körfez Bölgesi -Antartik Bölgesi -Umman Denizi

-Baltık Denizi -Kızıl Deniz -Kuzey Denizi -Karayip denizi

Özel alanlar içinde;Herhangi bir gemi veya 400 GRT’dan büyük tankerler yağlı atıklarını denize basamaz.

Yalnızca makineden kaynaklanan sintine gemi rotasında ilerlerken;

-Kargo ve kargo pompalarının oluşturduğu atıklarla karışmamış ise ve madde 16 gereği otomatik doldurma sistemi olan filtre ekipmanları kullanılarak sintine suyu 15 ppm mertebesine seyreltilmiş haldeyse denize basılabilir.

EK-2 ZEHİRLİ SIVI ATIKLARINDAN OLUŞAN KİRLENMENİN KONTROLÜNE DAİR KURALLAR

Tanklarında bir veya daha fazla zehirli sıvı madde taşıyan tüm gemilere uygulanır. 06.04.1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

ZEHİRLİ SIVILAR

A SINIFI; Sert önlemlerin uygulanmasını haklı kılan zehirli sıvılar.

B SINIFI; Özel önlemlerin uygulanmasını haklı kılan zehirli sıvılar.

C SINIFI; Özel çalışma koşullarını gerektren zehirli sıvılar.

D SINIFI; Çalışma durumlarında biraz dikkat gerektiren zehirli sıvılar.

A SINIFI

-A sınıfı maddeler denize basılamaz ancak tank yıkama sonucunda ağırlık olarak %0.1(özel alanlarda %0.05) seviyesine gelene kadar su ile karıştırıkarak atık kabul tesisine verilebilir.

-Atıklar atık alım tesisine verildikten sonra tank içine alınan su,içindeki kimyasal miktarı %0.01(özel alanlarda %0.005) olması,geminin 7 knot hızla rotasında gitmesi 25 m derinlikte 12 mil uzakta olması koşulları sağlanırsa deniz yüzeyinin altına basılabilir.

B SINIFI

-B sınıfı maddeler,1 ppm yoğunluğa seyreldikten sonra 7 knot hızla rotasında giderken 25 m derinlikte 12 mil uzaklıkta deniz yüzeyi altına basılabilir.

-Basılan miktar her bir tank için 1/3000 miktarını geçemez.

C SINIFI

-C sınıfı maddeler 10 ppm (özel alanlarda 1 ppm) yoğunluğa seyreldikten sonra 7 knot hızla rotasında giderken 25 m derinlikte 12mil uzaklıkta deniz yüzeyi altına basılabilir.

-Basılan miktar her bir tank için 1/1000(özel alanlarda 1/3000) miktarını geçemez.

D SINIFI

-D sınıfı maddeler 1/10 yoğunluğa seyreldikten sonra 7 knot hızla rotasında giderken 12 mil uzakta deniz yüzeyi altına basılabilir.

-Basılan miktar her bir tank için 1/1000 miktarını geçemez.

EK-2 Hakkında Bilgiler;

-Her gemi özel pompalama ve tank yıkama sistemine sahip olacaktır.

-EK-2 gereklerine uyan kimyasal tankerlere 5 yıl geçerliliği olan “Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk-Uygunluk Sertifikası” (NLS) idare tarafından verilir.

-EK-2’de belirtilen formatta bir Kargo Kayıt Defteri tutulacaktır.Bu konuda IMO tarafından hazırlanan Bulk Chemical Code’a (BC Code) uyumlu hareket edilecektir.

-Her gemi Acil Durum Müdahale Planı yapacaktır.

EK-3 DENİZDE PAKETLİ HALDE TAŞINAN ZARARLI MADDELERDEN KAYNAKLANAN KİRLİLİK

IMDG(International Maritime Dangerous Goods Code) kodunda belirtilen kirleticiler (Marine Pollutants) kapsamında hazırlanmış bir ektir. 01.07.1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

-Paketlenmiş halde zararlı maddeleri taşıyan bütün gemileri kapsar.

-Paketleme ile çevreye verilecek zararın en aza indirilmesi amaçlanır.

-En az 3 ay boyunca bozulmadan kalabilecek ve doğru olarak tanımlama yapabilecek etiketleme sisteminin oluşturulması amaçlanır.

EK-4 PİS SU ATIKLARI İLE KİRLİLİK

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconHastane enfeksiyonlarinin kontrolü ve önlenmesi

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconBİyolojik etkenlere maruziyet riskleriNİN Önlenmesi

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconİZMİR’de pigment üreten bir firmanin üRÜnleri ve özellikleri basf...

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconBiyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconBİyolojik etkenlere maruziyet riskleriNİN Önlenmesi hakkinda yönetmeliK

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconBÜYÜk endüstriyel kazalarin önlenmesi ve etkileriNİn azaltilmasi hakkinda yönetmeliK

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconGüvenlik hizmetinin özel güvenlik tarafından görülmesi özel güvenlik...

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconHatırlatma Kazalar her zaman olabilir ve olur. Onun için hazırlıklı...

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconVergi Kaçırmayı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Vergi Kaçaklarının...

Marpol 73/78-denizlerin gemiler tarafindan kirletilmesiNİN Önlenmesi iconİnsanlara yada hayvanlara bir hastalığın tedavisi, önlenmesi yada...


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com