Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15)


sayfa1/4
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4


ORTAK AKIL AĞI (OAA) İÇİN SORULAR VE CEVAPLAR (Rev 15)

SORULAR

Düşünce Notu’nda ileri sürülmüş cevaplar

Herhangi bir soru için (yeni bir soru da ekleyebilirsiniz) Zenginleştirici Katkılar

Bunun için, Araç Çubuğu’ndaki (Tablo) sekmesinden (aşağı / yukarı satır ekle)ye tıklamanız yeter.

İÇİNDEKİLER (Vaktiniz az ise, ilgili maddeye tıklayarak doğrudan o noktaya atlayabilirsiniz)

0. Teknoloji konusunda çok iyi değilim ama çalışmalara katılmak istiyorum.

 1. Ortak Akıl Ağı (OAA):

  1. Nedir? (gitmek için üzerine tıklayınız)

  2. Niçin ihtiyaç duyuluyor; sorun ne?

  3. Felsefesi nedir?

  4. İlkeleri nelerdir?

  5. Bu ağ bir tane mi, birden fazla mı?

  6. Ağ(lar) nasıl oluşacak?

  7. OAA’nı oluşturan kişiler / kurumlar kimlerdir?

  8. Moderatörlük nasıl?

  9. Ağın çeşitliliğe dayalı yapısı içinde üretilecek çok sayıdai fikir nasıl süzülecek?

  10. OAA, katılımcılarına neler sunacak?

 2. OAA toplumun hangi kesimleri için fikir üretecek?

 3. Bu türlü çalışmalar ancak yüzyüze, insanların birbirlerine dokunabildikleri şekilde yapılabilir....

İÇİNDEKİLER (devam)

 1. Bu üretilenler kullanıma nasıl sokulacak; bunlara kimler / neden kulak versinler...

 2. Ayrıca da bu uzun vadeli, bize “şimdi ve burada”çözüm lazım.

 3. Önerilen OAA’ın çeşitli kişi veya kurumlardan ne farkı var ki, zaten...

 4. Ağa katılabilecek olanlar için ağın güvenliği nasıl sağlanacaktır? Ya yazılanlar kişilerin...

 5. Diyelim ki tüm engeller aşıldı. Sonuç alınacağını kim garanti edebilir?

 6. Bu bir örgütlenme işi. Bunu kim yönetecek, lidersiz iş olur mu?

 7. Peki, bütün bu engelleri aştığımızı varsayalım. Bulunacak çözümleri toplum benimseyecek...

 8. Bu ve benzeri şekilde oluşacağı hayal edilen gruplardaki kişilerin ne çıkarları var...

 9. Bu belge çok uzun kimse okumaz; ayrıca bizim insanlarımız bunları anlamaz...

 10. Yani özetle bizden ne isteniliyor?

 11. OAA uygulamalarının öncesi ve sonrası yarattığı kazanım nasıl izlenecek

 12. Değer İletişimi ve Kanonik (Lakonik) ifade sorunu nasıl aşılacak?

 13. şünce Notu’nun bütünü hakkında eleştiri ve öneriler nelerdir?

DİKKAT! Bu belgede geçen kavramlar, tüm katılımcılar açısından benzer anlamlar çağrıştırmayabilir. Zaman içinde bir Ortak Kavram Dağarcığı oluşturulması bir amaç ise de, şimdilik Beyaz Nokta® Gelişim Vakfının http://www.beyaznokta.org.tr/projelerimiz_kavram adresindeki tanımları kullanılabilir. Kuşkusuz o tanımlara da katkıda bulunmak isteyenler moderatöre (tinaztitiz@gmail.com) bir mail atarak önerilerini bildirebilirler.

0. “Teknoloji özürlüyüm, ama yine de bu çalışmaya katılmak isterim” diyenler ne yapmalı?


 • Artık önümüzdeki yıllar değil, günler bile hayatımızın her kesiti teknoloji ile sıkı bağlantılı olacaktır. Buna direnmek ya da göz ardı etmek yerine, “bilişim okur-yazarlığı” edinmemiz gerekiyor. Bu amaçla, internete erişebilen herkesin kolayca yararlanabileceği sitelerden1 yararlanılabilir.

 • Ayrıca, sadece bu belgede tanımlanan Ortak Akıl Ağı ile ilgili olası soruların cevaplanması için bir mentor grubu mevcuttur. O gruptaki kişilere, yanlarında gösterilen kısıtlar dikkate alınıp danışılarak sorunlarınızın çözümüne yardımcı olunur. Mentor grubuna erişmek için lütfen http://bit.ly/2jxYJhB adresine tıklayınız.

 • Google Drive bu çalışmanın omurgası olarak anlaşılıyor. Bunu kullanmak istemeyenler, e-posta, Twitter, Facebook gibi internet uygulamaları, hatta SMS, WhatsApp gibi telefon uygulamaları ya da en azından telefon veya bir not ileterek ya da varsa sekreteri ile ileterek de bir katkıda bulunabilir.

 • Gerek teknolojifil (hidrofil = su seven gibi) olma yolunda gelişme göstermek; gerekse onu kullanma süreçlerinde üretken olmak için kısa ama öz ifadelerle soru sorma terapisi yapılmalı.

 • Bilişim tekn.yabancı kalmak bugün ihmal edilebilir bir eksiklik gibidir. Ama bir kaç yıl sonra bir zamanlar okur-yazar olmamaya eşdeğer olacak. Tez elden hafta sonları için düzenlenen bs kurslarına gidip bu yabancılıktan kurtulunmalıdır. köklü çözüm budur.

 • Belgenin “aynı anda ortak kullanımıözelliğini bozmadan kullanım kolaylıkları önermek isteyenler, bir sekretaryaya (mesela Beyaz Nokta®) önerilerini iletebilirler.

 • Ünlü sanatçılar ağ becerilerini kazanmak için vakit bulamayabilirler. Onlar için özel çare(ler) düşünülmeli. 1. Ortak Akıl Ağı (OAA):

  1. Nedir?

Ortak Akıl Ağı bağımsız, gönüllü, kar amacı gütmeyen ve siyasi örgütlenmelerin dışında bir oluşumdur.

Farklı ülkelerde ve farklı illerimizde yaşayan, Türkiye sorunlarına soru ve/ya cevap üretmek ya da zenginleştirici katkılar yapma arzu ve yeterliğine sahip çok sayıda insanımız var. Bu insanları fiziksel olarak bir araya toplamaya en az ihtiyaç duyulacak şekilde, internet teknolojilerinin de yardımıyla, üzerinde Ortak Akıl üretebilen bir ağ (Internet of Minds –IoM) öneriliyor.

(Sol yandaki sütuna bir şekilde aktarılanlar silik fonta çevrilmiştir. T.Titiz)

 • Non-partizan yerine Türkçe bir deyim kullanılmalı.

 • Non- partizan yerine “Tarafsiz” kullanilabilir.

 • Daha anlaşılır bir tanım iyi olur.

 • Non-Partizan " yerine "Siyaset Üstü" veya "Siyasi Partilerden Bağımsız" tabirlerinden biri kullanılabilir mi acaba ? (S.Durat + A.B.Tuğsuz)

 • Önceliğimiz OAA nın iletişim altyapısını işleyişini çözmek olmalı. Yukarda Aplikasyon önerisi yapıldı. Bu aplikasyon bir arayüz olarak tweet, sms .whatsapp, fb vb ile yapılan gönderimleri google doc’taki ilgili yerlere gönderip tablet mobil cihazlar yoluyla içerik girişini kolaylaştırmalıyız. (K.Erdogan)

 • Bu belki yapılabilir, hatta yapılmalıdır da. Ama önce, hem kendi aramızda hem de yeni katılımcıların katkıda bulunma “arzusu”nu nasıl harekete geçireceğimizi çözmeliyiz. Eminim ki ondan sonra herkes kendine özgü bir sürü yöntem geliştirecektir. TT

 • Sorunların anlaşılma / çözümüne katkı arzusu, enerji ve niteliğine sahip 1 kişinin aklını, kendi aklını yeterli görmeyen benzerleriyle etkileştirebilecek bir platform oluşturmak. • Bir grup olarak prototip bir OAA app’i yapabilir miyiz ya da böyle bir software zaten var mi? FB ya da twitter gibi, ama Google drive a dayalı. GD kendi başına formatı yetersiz olabilir ya da toparlayıcı degil (B. Maybach)

 • “Katkıda bulunma arzusu” güzel bir tanımlama. Bu arzunun miktarı ise katılımcı kişi bazında OAA’nın gerçekten bir sonuç alabileceğine inanç ile doğru orantılı olmalı. Bendeniz bu ortamda yeniyim ve kalıcı + katkılı olmayı çok isterim, ancak henüz OAA’yı tanıma, anlama, değerlendirme sürecindeyim. Şimdilik izlenimim şu ki, olağanüstü iyi niyetli, idealist bir girişim, ama sürdürülebilir hale gelmesi, eğer bu olacaksa, yine olağanüstü azim, sabır, mesai ve fedakarlık gerektirebilir. Tabi bu şimdilik izlenimim. Benim nihai kanaatim ve bu girişimin başarı şansı ne olursa olsun, her halükarda çok cesur, saygıdeğer bir çaba ve çorbada bir tuzum olursa gurur duyacağım. Emeği geçenlere saygılar. S.Erdogan

  1. Niçin ihtiyaç duyuluyor; sorun ne?

 • Adına kök sorun denilebilecek sorunlar birer sorun üreteci olduğu için çok sayıda soruna aynen kimyadaki elementlerin birleşip yeni sorunlar üretmeleri gibi kaynaklık ediyor. Bu tür sorunlara birkaç örnek:

  1. Akraba evliliği

  2. Rasyonel ve kritik düşünme yetmezliği

  3. Din istismarı (dini ve seküler ahlakın temel ilkelerinin (maxims) aydın kesimin ilgi alanı dışında kalmış oluşu)

  4. Sorun Çözme Beceri yetmezliği (complexity management) ve bunun sömürüyü davet etme olgusuyla kabaran sorun stoku

  5. Sorgulama yetmezliği (koşulsuz doğrular)

  6. Dil yetmezliği bağlamında:

 • Önemli bazı kavramların eksikliği (örn. hayalet ve kök sorun, korkmama özgürlüğü vb)

 • Önemli kavramların Türkçe karşılıklarının olmayışı nedeniyle yanlış anlama (örn. organizasyon, koordinasyon, demokrasi, rasyonel ve kritik düşünme vb)

 • Türkçeleştirilmiş kavramların ayırt etme güçlüğü yaratması (örn. çoğunlukçu ve çoğulcu demokrasi)

 • Köken bilim (etimoloji) dalına karşı genel ilgisizlik

  1. Toplumun ortak kavram tabanı bulunmayışı

  2. Çeşitlilikten arınmış tek tip ideolojiye göre insan yetiştirme amaçlı eğitim

  3. Vizyon eksiği (birey, kurum ve toplum için)

  4. Kadınsız toplum vbg.

bu sorunların her biri onlarca soruna kaynaklık etmekte; fakat toplumun büyük çoğunluğu bu sorunlar, kökleri ve türevleri konusunda zihinsel bir netliğe sahip görünmüyor.

 • Sıralanan bu örneklerin ele alınması, üzerlerinde çözümlemeler yapılması, bu çözümlemelere dayalı çözümler geliştirilmesi için, toplumun tüm kesimlerince kullanılabilen bir araç üzerinde “geniş uzlaşı” kurmak, bu yollardan geçmiş medeniyetlerin kullandığı ortak bir yöntem.

Bu araç, yaşamımızın rasyonel (akılla kavranabilen) alanları olduğu kadar irrasyonel (sezgiyle kavranmaya çalışılan) alanları için de ipuçları elde etmek amacıyla kullanılabilir olan “akıl” olagelmiş; böylece akıl ve sezgi arasındaki ilkel çatışmalar, bu defa akıl ve sezgi bütünlüğüne dönüşmüş2.

 • Toplumumuz, gerek sorunlarını anlayıp çözmek, gerekse arzularına erişme yolundaki engelleri aşmak için olsun, akıl (bilim) aracını yeterince kullanamadığından, karmaşıklık içinde rehbersiz yol bulmak gibi bir açmaz içine düşmüş durumda.

 • Genellikle irrasyonel bir bütün olarak tekrarlana tekrarlana çoğunluk tarafından da öyle anlaşılan “din” kurumunca da kuvvetle vurgulanan akıl kullanımı, toplum yaşamına egemen olamamış, akıl’ın bıraktığı boşluk akıldışılık tarafından işgal edilmiştir. Bundan en büyük payı -tahmin edilebileceği gibi- din kurumu almışsa da, -toplum çoğunluğu açısından- bilim de büyük ölçüde payını almış; böylece akıldışılık toplumumuzun başlıca mürşiti (rehberi) haline gelmiştir. Bu, karşılaşılabilecek her durumun, potansiyel sorun haline dönüşmesi demektir.

 • Akıldışılık ikliminde üremiş / üremekte olan sorun stoku, günümüz Dünyasının hakim paradigması olan “sahip olun(a)mayan değerin, sahip olandan akıl (koz), rıza (akıldışılık), kurnazlık (ticaret) ve/ya zor (askeri) yollarla ele geçirilmesi3 uyarınca sorunları istismar et, yok ise yarat kuralınca artmaktadır.

 • Sorun stokumuzdaki bu artış, zaten kısıtlı olan Sorun Çözme Kapasitemizi4 daha da azaltıyor, bu da dönerek sorun stokunun daha da artmasına yol açıyor. Tam bir spiral !

 • Bu kaotik iklimde üremekte olan gündelik nitelikli sorunlar, birey ve kurumların dikkatlerini üzerlerine saptırmakta, böylece en temeldeki akıl dışılık sorununa yönelmesini engellemektedir. OAA yoluyla ele alınacak öncelikli sorun, “sorun’un tam olarak ne olduğunun ve de ne(ler) olmadığının anlaşılması”, sonra da uygun çözüm(ler) geliştirmeye çalışmak değil midir?

 • Toplumun çoğunluğu, gündelik sorunlardan umarsızca yakınarak rahatlama yolunu seçse de, daha yüksek nitelikli kesimler de benzer bir “şimdi ve burada çözüm” tuzağına (http://wp.me/p2t6mi-1PH) düşmüş görünüyor.

 • Üzerinde yaşadığımız topraklar ise, akıl dışılık rehberliğinde yaşamaya elverişli değildir.

 • http://bit.ly/2l7xJKu adresindeki yazım uyarınca Sorunların Çözüm Süreçlerin- de Öncelik Yönetimi konusuna dikkat edilmelidir. (S.Durat + A.B.Tuğsuz)

 • Birbirinden farklıymış gibi görünen sorunların aynı bir kök sorunun türevi olabileceğinden hareketle sorun soyutlama geleneği oluşturmaya, sorunların kaynağı hakkında toplumsal farkındalığı artırmaya ihtiyaç var. (NS)

 • Sorunlarla yaşamaya alışmışlık, farkındalık körlüğüne, öğrenilmiş çaresizliğe ve yerleşmesine yol açıyor. Sonuç sömürülmeye direnç sıfırlanıyor.

 • Verilen örneklere istinaden, çok kültürlü toplumumuz için bütüncül uygulanabilecek tek çözüm saygı, hoşgörü ilkesine bağlı olmak olabilir. Bu bağlamda, çıkarların çatışması da; ortak kavram tabanı bulunmayışına ve tek tip ideolojiye göre insan yetiştirmeye yol açmış olabilir.

 • Epigenetik ile aktarılmış huylarımızın ve çevreden edinilmiş alışkanlıklarımızın ortak tabana evrilmesi için, davranışların değişmesini tetikleyen güdüler araştırılıp buna göre yöntemler bulunabilir.

 • Peki akıldışılık nasıl kurumsallaştı? Geri-besleme yoluyla, din, bilim ve siyaset insanlarının nitelikleri bozuldu.

 • Düzelme mümkün ise -ki olmayabilir de- nereden başlamak gerekir? Kritik Müdahale Önlemleri denilebilecek noktalardan başlanabilir. Mesela:

  1. OAA söylemine anlam kazandırmak için, gerçekleştirme yolları ortaya konulabilir. (Sorunları sorulara çevirmek, doğru sorular sormak, kısa ifade, temel bilişim becerileri kazandırma teknikleri, ortak akıl oluşturma teknikleri, maksim kavramı gibi)

  2. Nisbeten basit bir pilot uygulamadan başlanabilir. Akıl dışılık egemenliğini kırmak için hangi yapıtaş(lar)ından başlanması konusunda, OAA katılımcıları arasında bir e-BF yapılabilir.

 • Dindar ve seküler kesimlerin ahlak ilkelerinin (maksimler) belirlenmesi ve aralarındaki benzerliklerin aranarak toplumsal barış amacıyla kullanılması mümkün olabilir mi?

 • Eğer “Akıl Dışılık”, her karar ve eyleme parmak izi gibi iz bırakan yaygın bir olgu ise, bunun sadece sorun olarak ilanı değil, ona yol açan nedenlerin ve daha da önemlisi, söz konusu nedenleri giderici ya da en azından etkilerini zayıflatıcı doğurgan çözüm elementlerinin (fraktal çözüm elementleri - http://bit.ly/2nCihUY) önerilebilmesi gerekir.

 • Kök sorunların kökündeki sorunu bulsak ne kadar ilginç olurdu? Bu kolaycılık gibi görünebilir ve belki öyledir ancak bence ben yıllardır tespit etmiş durumdayım. Demek istediğim, bu sorun halledilmeden hiç bir sorun çözülemez ve bu sorun halledilebilirse diğer sorunlar çorap söküğü gibi çözülebilir.

 • Kısaca arz edeyim; Öncelikle, ister 10 kişilik bir grup, ister 10 milyar nüfuslu bir gezegen olsun, her topluluk ve toplum için geçerli olmak üzere, geriye ve kötüye değil ileriye ve iyiye doğru gidilmesi için, yöneten ekibin iyi niyetli ve iyi nitelikli olması şart. Gelgelelim, bugünkü dünya uygulaması ile demokrasi ve mevcut seçim sistemleri, iyi ve faydalı olanların seçilmesini sağlamıyor. Herhangi bir ülkenin gelişmişlik seviyesi yüksek ise, demokrasinin bu defosu katlanılabilir oranda kalıyor iken tersi halinde demokrasi o ülkenin kabusu oluyor. Sebebi basit, az gelişmiş ülkenin az gelişmiş halkının, kendisi için iyi seçeneği görmesi, takdir etmesi zaten çok zor iken, bir de kolay kandırılabilmesi eklenince, ki bu fırsatı asla kaçırmayacak adaylar her zaman olacaktır, halkın kendi celladına aşık olması neredeyse garantilenmiş oluyor.

 • Demek ki, aydınların odaklanması gereken kök sorunların kökündeki sorun şu; Nasıl yapalım da demokrasinin bu defosunu bertaraf edelim? Yani demokrasi, o topluluk yada toplum için en faydalı adayların seçilmesine olanak sağlasın? Halkın kandırılabilmesinden kaynaklanan felaket senaryosuna engel olsun?

 • Bence ülke ve dünya sorunlarına kaygı duyan her aydının en öncelikli kafa yorması gereken, köklerin kökü sorun budur ve üstelik çözüm seçenekleri üretmek zannedildiği kadar da imkansız değil! Neden? Çünkü ben onları da buldum, oradan biliyorum. Aksilik olmazsa ilk fırsatta arz edeceğim ama daha önemli olan husus, her aydının bu soruna odaklanmasıdır kanımca. Odaklanma sağlanabilse, eminim benim bulduklarımdan çok daha iyi ve çok sayıda çözüm seçenekleri üretilecektir.

 • Diyelim ki, kolay değil ama, bahsettiğim köklerin kökü sorun çözüldü. O vakit, OAA gibi iyi niyetli, üst düzey beyin ürünü girişimler hem filizlenme, hem sürdürülebilme, hem de uygulanabilme imkanı bulabilir. Aksi takdirde ise korkarım, iyi niyetli beyinler sadece beyin jimnastiği yapmış olur ve bir süre sonra bu jimnastiği bile yaptırmazlar. S.E. • Şirketlerde genel müdürler -OAA yöntemini kullanarak- birer ağ odağına dönüşebilir; bu da düşünülmeli (K.Erdoğan)

 • 70-80 milyonluk bir ülkenin milli takımı nasıl oluyor da 10-12 milyonluk avrupa ülkelerinin takımlarının önüne geçemiyor? Bu anormalliğin nedenini merak etmeyelim mi?

 • Futbol kulüplerimiz dünyadan ıskartaya çıkmış adamları topluyorlar da genç takımlarından niçin yıldız futbolcu yetiştiremiyorlar?

 • Toplu eğitimin içerisinde öncü VE hedef eğitim yapan kurum VE kuruluşların artması yetenek durumlarına VE ihtiyaca göre öğrencilerin buralara yönlendirilmesi için çalışma yapmak. (Bahadır Er’den alınan katkı),

 • Eğitimde hedef ve başarı çeşitliliği gerekiyor. Ara çıkış yolları VE insanların özellikleri ve toplum ihtiyaçlarına göre güncel kurgular yapılmalı. Lokal yada güncel ihtiyaçlara cevap veren kalıcı üretim. Kooperatif, yerel yönetici vs…(Bahadır Er’den alınan katkı),.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconSenaryo Entegrasyonu için düşünceler (Rev 0 06. 12. 2010)

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconApi: Girişimciler ve İşletmeler İçin Bir Hizmet Ağı

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconApi: Girişimciler ve İşletmeler İçin Bir Hizmet Ağı

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconEk-vi biyosidal üRÜn dosyalarinin değerlendiRİlmesi İÇİn ortak prensipler

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconEk-iib biyosidal üRÜnler iÇİn ortak temel veri seti

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconKauçuk endüstrisinde çalışan üniversite mezunu mühendisler için ortak...

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconSoru ve cevaplar

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) icon10UY0003-4 Bacacı Yayın Tarihi: 21/12/2010 Rev. No: 00

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconSendika,işçilerin veya işverenlerin çalışma ilişkilerinde,ortak ekonomik...

Ortak akil ağI (oaa) İÇİn sorular ve cevaplar (Rev 15) iconTeb akıl Fikir Yarışması


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com