Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri


k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri

  1. Cihazdan direkt çeşme suyu bağlantısıyla saf su elde edilebilmelidir. Üretilen su tampon, mikrobiyolojik ve kimyasal çözeltilerin hazırlanmasında, ultra saf su üreten cihazların beslenmesinde, Anatilik grade ( Type 2 ) su kullanılabilen tüm çalışmalarda kullanıma uygun olmalıdır.

  2. Besleme suyu sırasıyla reverse osmos membrandan, UV lambadan, deiyonizasyon kartuşundan ve ultra filtreden geçmelidir.

  3. Cihazın reverse osmos su üretim hızı saatte en az 16 litre olmalıdır.

  4. Cihazda Bakteri ve TOC düzeyini minimuma indirmek için 1 adet 185 nm ve 254 nm’de ışıma sağlayan Ultraviole lambası bulunmalıdır.

  5. Cihazdan alınacak saf suyun rezistivitesi 25°C’ de >15 MegaΩ.cm, TOC değeri < 30 ppb, bakteri seviyesi <1 CFU/mL, partikül seviyesi 0.1 µm olmalıdır.

  6. Sistem minimum 25°C’de iletkenliği <500µS/cm, TDS değeri < 250 ppm, TOC değeri <2000 ppb, serbet klorine max. 3ppm, total demir içeriği <0.1 ppm olan 2-300C sıcaklıkta su ile optimum şartlarda çalışabilmelidir.

  7. Üretilen su cihaz kasası içerisinde entegre olarak bulunan 20 litrelik tankta depolanmalıdır. Tank cihaz kasasının içerisinde yer aldığı için ana sistem az yer kaplamalıdır. Tank cihaz kasasından ayrı/açıkta bulunmadığı için cihaz ile birlikte bir tank filtresi kullanım ihtiyacı bulunmamalıdır. Cihaz içerisinde yer alan sirkülasyon pompasının çalışma durumu ve alarm durumları izlenebilir olmalıdır.

  8. Cihazın besleme suyu değerleri izlemlenebilir olmalıdır.

  9. Cihaz tanktaki su seyivesi minimum düzeye geldiğinde filtre ve sirkülasyon pompasını korumak için saf su alımına izin vermemelidir.

  10. Cihaz üzerinde renkli ekran bulunmalıdır. Bu ekran ile üretilen suyun değerleri, kartuş kullanım ömrü, toplam kullanım süresi, toplam üretim hacmi, tank doluluk oranı, RO membran kullanım ömrü tarih/saat/gün izlenebilmelidir.

  11. Cihaz ekranından alt menülere giriş yapmadan kolaylıkla print alınabilir olmalıdır.

  12. Cihaz ekranında kartuş değişim dönemlerinde uyarı olmalıdır. Ayrıca görsel olarak kullanıcı kullanım sürecini takip edebilmelidir.

  13. Cihazdan saf su alımı için hareketli bir pod bağlanabilmelidir. Bu pod ile laboratuarda kullanılan değişik hacimlerdeki kaplara rahatlıkla su alınabilmektedir.

  14. Opsiyonel olarak sunulan podun üzerinde renkli ekran olmalıdır. Bu ekran üzerinden filtre ömürleri renksel kodlarla takip edilebilir olmalıdır.

  15. Opsiyonel olarak sunulan podun üzerinde yer alan ekrandan üretilen saf suyun su kalitesi, tank doluluk seviyesi, anlık veriler ve yazıcı işlem butonu bulunmalıdır.

  16. Opsiyonel olarak sunulan podun ekranı üzerinden filtre kullanımları renksel olarak kodlanmalı, kartuş rengi gri-sarı-kırmızıya dönerek değişim zamanı hk. kullanıcıyı yönlendirmelidir.

  17. Opsiyonel olarak sunulan pod ile hacimsel saf su dağıtımı yapılabilmelidir.

  18. Cihaza opsiyonel olarak 20 litre, 30 litre ve 70 litre external birden fazla tank bağlabilir olmalıdır. Tanklar sistemin çalışma prensibi gereği seviye sensörüne gerek duymamalıdır.

  19. Cihazın sirkülasyon özelliği bulunmalıdır su alınmadığı zamanlarda belirli periyotlarda su sirküle edilebilmelidir.

  20. Cihazda standby modu olmalıdır. Cihaz bu moda otomatik olarak geçmelidir.

  21. Cihaz kartuş değişimi zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyarmaktadır.

  22. Cihazın besleme suyu basınç değeri 0.5-6,9 bar arasında olmalıdır.

  23. Cihazın saf su üretiminin geri kazanım değeri yaklaşık %50 olmalıdır.

  24. Cihaz 220V, 50 Hz de çalışmalıdır.

  25. Cihazın CE belgesi olmalıdır.

  26. Distribütör firmanın Türkiye temsilcisi olduğunu gösteren temsilcilik belgesi ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesini sunmalıdır.

  27. Distribütör firma TSE den onaylı Teknik Servis Hizmet Yeterliliği ve Sanayi Bakanlığı Satış Sonrası Hizmet Yeri Yeterliliği Belgesini sunabilmelidir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconUltra Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconCx-816n nvr kayit cihazi tekniK Şartname

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri icon6. BÖLge müDÜRLÜĞÜ Çevresinde güvenliĞİ sağlamak iÇİN 3(ÜÇ) adet...

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconElektrifikasyon Sisteminin Teknik Özellikleri

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconYarikli somun tekniK Özellikleri

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconElektrifikasyon Sisteminin Teknik Özellikleri

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconÖzet bu çalışma, kişisel koruyucu donanımlar arasında yer alan iş...

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconBr test Cihazı

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconTetra-3-p gaz Ölçüm Cihazı

Saf Su Cihazı Teknik Özellikleri iconTetra-4-p gaz Ölçüm Cihazı


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com