A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir?


sayfa1/15
k.ogren-sen.com > Doğru > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
1-Aşağıdakilerden Hangisi Risk
Değerlendirmesinin Çalışanlar Bakımından Yararlarından Değildir?

A) Katılım Hakkı, Sorumlulukların Belirlenmesi

B) Kayıtlara Ulaşabilme

C) Bütün Çalışanları Kapsama,Kuralların Önceden Belirlenmesi, Proaktif Yaklaşım-Sürekli Gelişim,

D) Denetim Kolaylığı
2- Aşağıdakilerden Hangisi Risk Değerlendirmesinin Hedeflerinden Değildir?

A) Operasyonun; Halk, Çevre Ve Çalışanlar Açısından Güvenlik Ve Sağlıklarının Hangi Düzeyde Sağlandığının İspatlanır Biçimde Kanıtlanması,

B)Güvenlik İhtiyaçlarına Uygunluğunun Doğrulanması

C)Herhangi Bir Hata Oluştuğunda Bu Durumun Mal, Can Ve Çevreye Olan Etkilerinin Belirlenmiş Olması,

D)Rutin Olarak Yapılması Gereken Bir İştir.
3-Risk Değerlendirmesinin Yenilenmesi Konusunda Verilenlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Çalışma Koşullarında Önemli Bir Değişiklik Olduğunda,

B) İki Yıllık Periyotlarla Yenilenir

C) İle Herhangi Bir Kaza Kimyasal Maddeler Nedeni Olduğunda,

D) En Az Beş Yılda Bir Defa Yenilenir.
4-Delinmez Tabanlı Emniyet Ayakkabısı Giyilmesi Gereken En Uygun İş Veya İşlem Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri

B) Bina Yıkım İşleri

C) Düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi

D) Konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri
5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir?

A) Yavaş Yanma

B) Kendi Kendine Yanma

C) Hızlı Yanma

D) Parlama
6-Deniz Taşımacılığında Bütün Vücut Titreşimi Maruziyet Değerlendirmesinde Kaç Hz’İn Üzerindeki Titreşimler Değerlendirmeye Alınır?

A) 0,5 Hz

B) 1 Hz

C)1,5 Hz

D) 2 Hz
7-Denizlerdeki Çalışmalarda Kullanılacak Cankurtaran Sandalı, Botu, Simidi Ve Yeleği İle İlgili Olarak Aşağıda Verilen İfadelerden Hangisi Yanlıştır?

A) Yeterli Bir Süre Hayatta Kalmayı Sağlayacak Uygunlukta Ve Donanımda Olmalıdır.

B) Kurtarma Ekibindeki İşçilere Yetecek Sayıda Olmalıdır

C) Kullanıldıklarında Dikkat Çekici Renklerde Olmalıdır.

D) Türü İşyerine Uygun Özellikte Olmalıdır.

8-Depoların Parlayıcı Sıvılarla Doldurulması Ve Boşaltılmasında Araç İle Depo Arasında Topraklama Hattı Bağlantısı Yapılmasının Amacı Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Statik Elektriklenmeyi Önlemek

B) Elektrik Enerjisinden Tasarruf Sağlamak

C)Çalışanları Elektrik Çarpmalarına Karşı Korumak

D) Depoları Korozyona Karşı Korumak
9-Deride Renk Değişimine Yol Açan Kimyasallar Nelerdir?

A) Ağır Metaller

B) Toksik Gazlar

C) Asitler

D) Hepsi
10-Detanasyon Hızına Göre Patlayıcı Maddeleri Kaç Ana Grupta Toplayabiliriz?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
11-Direk Güneş Işığından Ve Isı Kaynaklarından Uzak Tutulması Gereken Basınçlı Gaz Tüplerinin Sıcaklığı En Fazla Ne Kadar Olabilir?

A) 30 0C

B) 40 0C

C) 50 0C

D) 100 0C
12-Doğal Halde Bulunan, Üretilen Veya Herhangi Bir İşlem Sırasında Yada Atık Olarak Ortaya Çıkan, Kazara Oluşan Her Türlü Element, Bileşik Veya Karışımlara Ne Denir?

A) Patlayıcı Madde

B) Tehlikeli Madde

C) Kimyasal Madde

D) Kanserojen Madde
13-Doğru Akımda Tehlikeli Gerilim Kaç Volt Olarak Kabul Edilmektedir. ?

A) 36V

B) 60V

C) 120V

D) 80V
14- Durmaksızın Birbiri Ardına Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Posta Sayısı 24 Saatlik Süre İçinde En Az Kaç Olmalıdır?

A) 2

B) 3

C) 4

D) 1
15-Don Halinde Bir Ağaç Direğe Çıkılmadan Önce Aşağıdakilerden Hangisi Yapılırsa Yanlış Olur?

A) Bir Çekiç İle Dip Tarafına Vurulmak Suretiyle Dolgun Ve Tınlayan Bir Ses Çıkarıp Çıkarmadığı Kontrol Edilmeli,

B) Dip Kısmı En Az 20 Santimetre Kazılıp Çürüme Olup Olmadığı Muayene Edilmeli

C) Direğin Kaldırma Çatalları, Payanda Veya Lenteleme Gibi Başka Bir Vasıta İle Kuvvetlendirilmesi Sağlanmalı

D) Sağlam Olduğundan Emin Olunmadıkça Çıkılmamalı

16-Donmuş Ve Bozulmuş Patlayıcı Maddeler Ne Yapılır?

A) Üretici Firmaya İade Edilir

B) Mevzuata Uygun Olarak Yok Edilir.

C)Ateşlemesi Yapılacak Deliklere Doldurularak Patlatılır.

D) En Yakın Akarsuya Atılarak İmha Edilir
17-Duş Kabinlerinin Bulunduğu Bölümde Ortam Sıcaklığı En Az Kaç Santigrat Derece Olmalıdır?

A) 20

B) 25

C) 30

D) Fark Etmez
18-Eğeler İle Çalışma Yapılırken Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır

A) Metal Bileziği Bulunan Sağlam Sapları Olmalı

B) Eğeler Manivela Gibi Kullanılmamalı

C) Küçük Eğeler Fazla Bastırılmalı

D) Eğelerden Zımba Keski Vs. Yapılmamalı
19-Eğeler İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Metal Bileziği Bulunan Sağlam Sapları Olmalı

B) İş Yapılacak Parça Mengeneye Bağlanmalı

C) Eğeler Manivela Gibi Kullanılmamalı

D) Küçük Eğeler Fazla Bastırılmalı
20-Eğitim Programları Aşağıda Belirtilen Kategorilerden Hangisinde Düzenlenmez ?

A) Normal Eğitim

B) Yeni Eğitim

C) İlave Eğitim

D) İleri Eğitim
21-Ekranlarla İlgili Mevzuat Hükümleri Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır?

A) İnsanların Sürekli Olarak Kullandıkları Ekranlı Araçlardaki Çalışmalarda,

B) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde,

C) Toplumun Kullanımına Açık Bilgisayar Sistemlerinde,

D) İşyerinde, Kullanımı Sürekli Olmayan Taşınabilir Sistemlerde,
22-Ekranlı Araç Operatörü Oturma Yeri İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yanlıştır?

A) Sandalye Dengeli Ve Operatörün Rahat Bir Pozisyonda Oturabileceği Ve Kolaylıkla Hareket Edebileceği Şekilde Olacaktır.

B) Oturma Yerinin Yüksekliği Ayarlanabilir Olacaktır

C) Sırt Dayama Yeri Öne-Arkaya Ve Yukarı-Aşağı Ayarlanabilir, Sırt Desteği Bele Uygun Ve Esnek Olacaktır. İstendiğinde Operatöre Uygun Bir Ayak Dayanağı Sağlanacaktır.

D) Konforlu Bir Sandalye Olmalıdır
23-Ekranlı Araçlarda Çalışma Düzeni İçin Aşağıdakilerden Hangisi Söylenemez?

A) Ekranlı Araçlarla Yapılan Çalışmalardan Kaynaklanan İş Yükünü ve Etkilenmeyi Azaltmak Amacıyla, Uygun Çalışma Planı Yapılacak

B) Operatörler Periyodik Olarak Ara Verecek

C) Dönüşümlü Olarak Başka İşlerde Çalışmaları Sağlanacak

D) Günlük Belirlenmiş Sürelerden Fazla Çalışma Olmayacak
24- Aşağıdakilerden Hangisi Ekranlı Araçlarda Muhtemel Risk Etmenlerinden Değildir?

A) Maruziyet Sınır Değerleri Belirlenmiş Maddelere Maruziyet

B) Fiziksel Risk Etkenleri

C) Ergonomik Risk Etkenleri

D) Psikososyal Risk Etkenleri
25-Ekranlı Araçlarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Durumların Hangisinde İşçilerin Muayenelerinin Yapılması Uygun Değildir?

A) Ekranlı Araçlarla Çalışmaya Başlamadan Önce

B) Düzenli Aralıklarla

C) Ekranlı Araçla Çalışmalardan Kaynaklanacak Görme Zorluğu Olduğunda

D) Ekranlı Araçların Sistemlerinde Bir Bozukluk Olduğunda
26-Ekranlı Araçlarla Çalışanlara Verilen Eğitimlerden Hangisi İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamına Girmez?

A)Hızlı Yazma Teknikleri

B) Zorlayıcı Travmalar Ve Korunma Yolları

C) Gözlerin Korunması

D) Doğru Oturma Şekilleri
27-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Radyasyona Maruziyet Söz Konusudur. Aşağıda Yer Alan Radyasyon Etkilerinden Hangisi Yanlıştır?

A) Radyasyonun İnsan Üzerinde Biyolojik Etkileri Vardır

B) Radyasyonun Uzun Dönem Etkileri Kanser Ve Kataraktır

C) Radyasyonun Genetik Etkisi Sonucu Radyasyonun Zararları Hemen Görülür

D) Radyasyonun Yakın Dönem Etkileri Aşırı Kilo Kaybı,Saç Dökülmesi,Deride Bozukluklardır
28-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Aşağıdaki İşlerden Hangisinde Uygulanır?

A) Hareketli Makine Ve Araçların Kumanda Kabinleri Ve Sürücü Mahallinde

B) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde

C) Ekranlı Daktilolarda

D) Bankacılık, Finans Sektöründeki Bilgisayar Sistemlerinde
29- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik Yayımlandığı Tarihte Faaliyette Olan Çalışma Merkezlerinin En Fazla Kaç Yıl İçinde Yönetmelik Hükümlerine Uygun Hale Getirilmeleri Zorunludur?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
30-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır

A) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde

B) Ekranlı Daktilolarda

C) Çalışma Merkezlerinde Kullanılan Bilgisayar Sistemlerinde

D) Toplumun Kullanımına Açık Bilgisayar Sistemlerinde

31-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliği Aşağıdakilerden Hangisinde Uygulanır?

A) Çalışma Merkezlerinde Kullanılan Bilgisayar Sistemlerinde

B) Ekranlı Daktilolarda

C) Toplumun Kullanıma Açık Bilgisayar Sistemlerinde

D) Taşıma Araçlarındaki Bilgisayar Sistemlerinde

32-Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Durumların Hangisinde İşçilerin Göz Muayenelerinin Yapılması Uygun Değildir?

A) Ekranlı Araçlarla Çalışmaya Başlamadan Önce

B) Ekranlı Araçların Sistemlerinde Bir Bozukluk Olduğunda

C) Ekranlı Araçlarla Çalışmalardan Kaynaklanacak Görme Zorluğu Olduğunda

D) Düzenli Aralıklarla
33- El – Kol Titreşimine Maruziyette, Mekanik Titreşime Maruz Kalan İşçilerin Kişisel Maruziyeti Hangi Standarta Göre Ölçülür?

A) Ts17

B) St7/10B

C) Ts 2775

D) Ts Env 25349
34-El Aletleri Hangi Malzemeden Yapılmalıdır

A) Ahşap

B) Kıvılcım Çıkarmayan

C) Çelikten

D) Yanmaz
35-El- Kol Titreşimi Sekiz Saatlik Çalışma Süresi İçin Günlük Maruziyet Etkin Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) 2,5 M/S2

B) 3,5 M/S2

C) 4,5 M/S2

D) 7,5 M/S2
36-El Kol Titreşimi İçin Sekiz Saatlik Çalışma Süresi İçin Günlük Maruziyet Sınır Değeri Aşağıdakilerden Hangisidir

A) 2,5 M/S2

B) 3 M/S2

C) 5 M/S2

D) 8 M/S2
37-Eldiven Cinslerinden Hangisi Yağa Karşı Dirençli Değildir?

A) Nitril

B) Deri

C) Neopren

D) Pvc
38-Elektrik Çarpması Sırasında Kalp, Her Ne Kadar Çalışmaya Devam Etse De, Atışlar Düzensiz Gerçekleşir. Kalbin Bu Şartlar Altındaki Anlamsız Atışlarına Ne Ad Verilir?

A) Çarpıntı

B) Heyecan

C) Travma

D) Fibrilasyon

39-Elektrik Enerjisi Başlı Başına Bir Tehlike Kaynağı Olup Bu Tehlike Aşağıdakilerden Hangisidir?

A) Yanma

B) Elektrik Çarpması

C) Travma

D) Korkma
40-Elektrik İç Tesislerinde Alternatif Veya Doğru Akım Devrelerinde Kullanılan Sigortalar Kapalı Bir Tablo İçine Monte Edilmeli, Değeri …. . Üstünde Olan Sigortalar En Az Bir Şalter Veya Anahtarla Kontrol Altına Alınmalıdır. Boşluğu tamamlayınız.

A) 24 Amper’ İn

B) 32 Amper’ İn

C) 40 Amper’ İn

D) 60 Amper’ İn
41-Elektrik İç Tesislerinde Gerilim Altındaki Kısımların Dokunmaya Karşı Alternatif Veya Doğru Akımlı Bölümlerde Gerilimi Kaç Volt’T-tan Yukarı Olan Devreleri, Yalıtılmış Olmalı Ya Da Doğrudan Doğruya Dokunmaya Karşı Korunmuş Olmalıdır?

A) 20-50

B) 50-100

C) 50-120

D) 60-120
42-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik Gereği 1. İnci Grup İçin Aşağıdakilerden Hangisi Yetkilidir?

A) En Az 3 Veya 4 Yıl Elektrik İle İlgili Yüksek Teknik Öğrenim Görenler

B) En Az 2 Yıllık Elektrik İle İlgili Yüksek Teknik Öğrenim Görenler

C) Ortaokuldan Sonra En Az 4 Veya 5 Yıl Elektrik İle İlgili Mesleki Ve Teknik Öğrenim Görenler

D) Lise Mezunu Olup Bir Öğrenim Yılı Süreyle Elektrik İle Olduğu Kursları Başarı İle Tamamlamış Olanlar

İlgili Bakanlıkların Açmış
43-Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik Gereği 150 Kw- 400 V Elk. İç Tesisi Yapım İşlerinde Aşağıdaki Gruplardan Hangisi Yetkilidir?

A) 1. Grup

B) 2. Grup

C) 3. Grup

D) 4. Grup
44-Elektrik Kaynağı Yapılmasında Aşağıda Belirtilenlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Kaynak İşlerinde İse Ehil Kaynakçılar Çalıştırılacaktır.

B) Elektrik Kaynak Makinalarının Şalteri, Makinadan Uzak Bir Yerde Bulunacaktır.

C) Yanıcı Maddeler Yakınında Elektrik Kaynağı Yapılmayacaktır

D) Otomatik Veya Yarı Otomatik Dikiş Ve Punta Kaynağı Makinalarında, Operasyon Noktasına Kapalı Koruyucu Yapılacak Veya Çift El Kumanda Usulü Uygulanacaktır.
45-Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliğine Göre Aşağıdaki Tanımlardan Hangisi Yanlıştır?

A) Alçak Gerilim: Etkin Değeri 1000 Volt Ya Da 1000 Voltun Altında Olan Fazlar Arası Gerilimdir

B) Orta Gerilim: Etkin Değeri 1000 Voltun Üstünde Olan Fazlar Arası Gerilimdir

C) Yüksek Gerilim: Etkin Değeri 1000 Voltun Üstünde Olan Fazlar Arası Gerilimdir.

D) Tehlikeli Gerilim: Etkin Değeri, Alçak Gerilimde 50 Voltun Üstünde Olan, Yüksek Gerilimde Hata Süresine Bağlı Olarak Değişen Gerilimdir..
46-Elektrik Şebekelerinin Bakım, Onarım, Yenileme İşlerine Başlamadan Önce, Bu Şebekelerden Beslenen Tüketicilerde …………. Bağlı Olup Olmadığı Araştırılmalı, …………. . Olup Olmadığı Tespit Edilmelidir. Cümleyi Tamamlamak İçin Aşağıdakilerden En Uygunu Hangisidir?

A) Jeneratör- Ters Besleme

B) Akım-Ters Besleme

C) Jeneratör-Akım.

D) Cihaz-Jeneratör
47-Elektrik Üretim, İletim Ve Dağıtım Tesislerinin Topraklama Tesisatı, Hatlar Hariç En Fazla Hangi Sürelerde Muayene, Ölçme e VDenetlemeye Tabi Tutulmalı, Ölçüm Sonuçları Kaydedilmelidir?

A) 6 Ay

B) 1 Yıl

C) 2 Yıl

D) 5 Yıl
48-Elektrik Ve Aydınlatma Tesisatının Kontrol Periyot’U Nedir?

A) 3 Ay

B) 6 Ay

C) Yılda Bir

D) 2 Yılda Bir
49-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Elektrikli El Aletleri İle Çalışanlar Bol Ve Etekleri Geniş Elbise Giymeli,

B) Elektrikli El Aletlerinin Sapları,Akım Geçirmeyen Bir Malzeme İle Kaplanmalı

C) Alet Üzerinde Meydana Gelen Kaçakları Önlemek İçin Güvenlik Otomatikleri Olmalı

D) Kauçuktan Başka Eldiven Kullanmamalı
50-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Eller,Vücut Ve Ortam Islak Olmamalı,

B) El Aleti Fişe Takılı İken Ayar Edilmemeli,

C) Mandrenler Alete Sıkıca Geçerek Takılmalı,

D) Çalışanın Ayak Altında Yalıtkan Paspas Veya Tahta Gibi Akımı İletmeyen Malzeme Bulunmalı,
51-Elektrikli El Aleti İle Yapılan Çalışmalarda Genel Olarak Uyulacak Aşağıdaki Tedbirlerden Hangisi Yanlıştır?

A) Kazan İçinde Ve Buna Benzer Dar Ve İletken Kısımları Olan Yerlerde Alçak Gerilim Kullanılmamalı,

B) Doğru Akımda 120 V. Un Üzerinde Akım Kullanılmalı

C) Taşınabilir Elektrik Lambaları 42 V Akımdan Fazla Akımla Çalıştırılmamalı

D) Elektrikli El Aletlerinin Tetiklerinde Enterüptör Bulunmalıdır.

52-Elektrikten Korunmak İçin Alınması Gerekli Önlemler Nelerdir?
I- Topraklama,
II- Kaçak Akım Rolesi,
III- Kesici
IV- Seksiyoner
V- Şalter
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconHazırlık İşleri (Beton Üretimi)

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconY-2 taşima iŞleri 1 Kapsam

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconY-2 taşima iŞleri 1 Kapsam

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconKktc diN İŞleri başkanliğI

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconRaporu temiZLİK İŞleri MÜDÜRLÜĞÜ

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? icon1. KÖPRÜ Cİvarindaki kazi ve dolgu iŞleri

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconDeri ve tabaklama iŞleri İÇİn kontrol listesi

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? icon• Çimento esaslı ürünler ile su yalıtım işleri

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? icon*Bu vaaz projesi Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı N. Sabri akin tarafından hazırlanmıştır

A taş Yontma Ve Taş İşleme İşleri b bina Yıkım İşleri c düz Cam Ve Cam Eşya Üretimi Ve İşlenmesi d konserve Yiyeceklerin Paketlenmesi İşleri 5-Demirin Paslanması Aşağıdakilerden Hangisine En İyi Örnektir? iconGümrük Genel Tebliği (Gümrük İşleri) Seri No 99 ile YÜRÜRLÜkten kaldirilmiştir


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com