T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa20/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

--Tartışma kültürü

--Dijital vatandaşlık

--Disiplenler arası bakış

--Meslek seçimi
Temel yaklaşım

Öğrenci merkezli (etkinlik merkezli)

Toplu öğretim yaklaşımı

Tematik yaklaşım

2005 ve 2017 yıllarındaki programların yaklaşım olarak benzer olduğu söylenebilir

Proğramın Yapısı

1 = Hedefler

2005

Değişenler; 1. Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin; ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varır.

7. Bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde (harita, grafik, tablo, küre, diyagram, zaman şeridi vb.) kullanır, düzenler ve geliştirir.


 1. Farklı dönem ve mekânlardaki toplumlararası siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz eder.

küçük değişiklikle

13. Birey, toplum ve devlet arasındaki ilişkileri açıklarken, sosyal bilimlerin temel kavramlarından yararlanır.
2017

Yerine gelenler;

 1. Doğal çevrenin ve kaynakların sınırlılığının farkına varıp çevre duyarlılığı içerisinde kaynakları korumaya çalışmaları ve sürdürülebilir bir çevre anlayışına sahip olmaları,

 1. Doğru ve güvenilir bilgiye ulaşma yollarını bilen bireyler olarak eleştirel düşünme becerisine sahip olmaları,

 1. Milli, manevi değerleri temel alarak ve evrensel değerleri benimseyerek erdemli insan olmanın önemini ve yol

13. Toplumsal ilişkileri düzenlemek ve karşılaştığı sorunları çözmek için temel iletişim becerileri ile sosyal bilimlerin temel kavram ve yöntemlerini kullanabilmeleri,
2 = Beceriler;

Eleştirel Düşünme

Yaratıcı düşünme becerisi

Problem çözme

Karar Verme

İletişim Becerisi

Bilgi Teknolojilerini Kullanma Becerisi

Girişimcilik

Türkçeyi Doğru, Güzel ve Etkili Kullanma

Gözlem

Mekânı algılama

Zaman ve Kronolojiyi Algılama

Değişim ve Sürekliliği Algılama

Sosyal Katılım

Empati
YENİ EKLENENLER

-- Yenilikçi Düşünme

-- Dijital okuryazarlık

-- Finansal okuryazarlık

-- Harita kullanma

-- Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme

-- Kanıt kullanma

-- Konum analizi

-- Medya okuryazarlığı

--Tablo, grafik ve diyagram çizme ve yorumlama
3 = Kavramlar

2017 yılı taslak öğretim programında ise kavramlar ile ilgili olarak kavram öğretiminin önemli olduğu “….ilgili temel kavramları öğrenir” şeklinde açıklamaların verildiği tespit edilmiştir.

4= Değerler

Aile birliğine önem verme

Adil olma

Bağımsızlık

Barış

Özgürlük

Bilimsellik

Çalışkanlık

Dayanışma

Duyarlılık

Dürüstlük

Estetik

Hoşgörü

Misafirperverlik

Sağlıklı olmaya önem verme

Saygı

Sevgi

Sorumluluk

Temizlik

Vatanseverlik

Yardımseverlik

Demokratik tutumu benimseme

Doğa sevgisi

Doğal çevreye duyarlılık

Eşitlik

Etik

Farklılıklara saygı

İş birliği

Kültürel mirasa duyarlılık

Öz kontrol

Öz güven

Öz saygı

Tarih Bilinci

Tasarruf
5= Ara disiplinler

ARTIK YOK J

Öğrenme Alanları

2005

--Birey ve Toplum

--İnsanlar, Yerler ve Çevre

--Kültür ve Miras

--Üretim, Dağıtım ve Tüketim

--Küresel Bağlantılar

--Bilim, Teknoloji ve Toplum

--Güç, Yönetim ve Toplum

--Gruplar, Kurumlar ve SosyalÖrgütler (Sadece 4 ve 5. sınıf)

--Zaman, Süreklilik ve Değişim(tüm öğrenme alanlarını kapsayan
2017

--Birey ve Toplum

--İnsanlar, Yerler ve Çevreler

--Kültür ve Miras

--Üretim, Dağıtım ve Tüketim

--Küresel Bağlantılar

--Bilim, Teknoloji ve Toplum

--Etkin Vatandaşlık

6= Kazanımlar

SINIF 2017 den önce 2017 den sonrası

4. SINIF 46 34

5. SINIF 46 34

6.SINIF 43 35

7.SINIF 39 33

GENEL TOPLAM 174 136
Değerlendirme

2017 den önceki programda değerlendirme ile ilgili olarak program kitabında 4 ve 5. sınıflar için toplam 18,

6 ve 7. sınıflar için toplam 37 sayfa açıklama yer alırken

2017 programında ise 2 sayfaya yakın açıklama yer almıştır.

1.Aşağıdakilerden hangisi yeni sosyal bilgiler öğretim proğramına eklenen son becerilerden biri degildir?

 1. Kanıt kullanma

 2. Harita kullanma

 3. Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme

 4. Yaratıcı düşünme becerisi

 5. Medya okuryazarlığı
 1. 2017 yılında yapılan değişiklikle Yeni sosyal bilgiler öğretim proğramına en son eklenen öğrenme alanı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Aktif vatandaşlık

 2. Küresel bağlantılar

 3. Etkin vatandaşlık

 4. Birey ve toplum

 5. Kültür ve miras

3.Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler öğretim proğramı yaklaşımının temel özelliklerinden biri değildir?

 1. Toplu öğretim yaklaşımı

 2. Tematik yaklaşım

 3. Geniş alan tasarımı

 4. Disiplinlerarası yaklaşım

 5. Kavramsal yaklaşım

4.Sosyal bilgiler öğretim proğramında kazanımları gerçekleştirmek için yapılan ancak son değişiklikle kaldırılan bölüm hangisidir?

 1. Ara disiplinler

 2. Ünite

 3. Etkinlik

 4. Öğrenme alanı

 5. Kazanım

5.Aşağıdakilerden hangisi 2017 yılında yapılan değişiklikle oluşturulan ve sosyal bilgiler öğretim proğramında yer alan değerlerden biri değildir?

 1. Eşitlilik

 2. Duyarlılık

 3. İş birliği

 4. Dürüstlük

 5. Estetik DEMET KARTAL

1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com