T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa3/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

SADIK ALTUNER

2014234084

SOSYAL BİLGİLERDE ÖĞRENME ALANLARI

DÜNYA ÜLKELERİNDE ÖRNEKLER


Bu çalışmada dünyanın çeşitli ülkelerinde ki sosyal bilgiler öğretim programlarının öğrenme alanları incelenmiştir. Uluslararası alanda uygulanan sosyal bilgiler öğretim programı ile ilgili Türkiye’de bir çok araştırma yapılmıştır.

Kanada (Ontario), Singapur, yeni Zelanda gibi ülkeler incelenerek Türkiye’deki program ile karşılaştırılmıştır.

Bu ülkeler belirlenirken bağımsız kuruluşlarca yapılan sıralamalara ve coğrafi ve kültürel olarak farlı ülkelerin seçilmesine gayret edilmiştir.

TÜRKİYE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA

ÖĞRENME ALANLARI


2005’te yer alan öğrenme alanları

 • Birey ve Toplum

 • Kültür ve Miras

 • İnsanlar, yerler ve çevreler

 • Zaman, Süreklilik ve Değişim

 • Bilim, teknoloji ve Toplum

 • Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler

 • Güç, Yönetim ve Toplum

 • Küresel Bağlantılar


Daha sonra 2015’te sosyal bilgiler öğretim programının yenilenmesi amacıyla çalışmalar yapılmış ve bir taslak programı ilan edilmiştir

2015 Taslak programının Öğrenme alanları

 • Birey ve Toplum

 • Etkin Vatandaş

 • İnsan ve Mekan

 • Ekonomi ve Sürdürebilirlik

 • Kültürel Miras

 • Küresel Bağlantılar

 • Bilim Teknoloji ve Toplum

2015 taslak programı bazı değişiklere cevap vermek adına geri çekilmiş ve 2017 ‘de yeni bir öğretim programı taslağı ilan edilmiştir.

2017 Taslak program Öğrenme Alanları

 • Birey ve Toplum

 • Kültür ve Miras

 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler

 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim

 • Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • Etkin Vatandaşlık

 • Küresel Bağlantılar

2005 PROGRAMI

2015 TASLAK PROGRAMI

2017 TASLAK PROGRAMI

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

Kültürel Miras

Kültür ve Miras

İnsanlar, yerler ve Çevreler

İnsan ve Mekan

İnsanlar, Yerler ve Çevre

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Ekonomi ve Sürdürebilirlik

Üretim Dağıtım ve Tüketim

Zaman, Süreklilik ve DağıtımBilim, Teknoloji ve Toplum

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Bilim Teknoloji ve Toplum

Gruplar, Kurumlar Sosyal ÖrgütlerGüç, Yönetim ve Toplum

Etkin Vatandaşlık

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar • Program öğrenme alanları açısından incelendiği zaman dikkat çekici herhangi bir yenilik taşımamaktadır.

 • Etkin Vatandaşlık adı altında yeni bir öğrenme alanı dışında herhangi bir yenilik öngörmediği anlaşılmaktadır.

 • ‘’O halde neden yeni bir program hazırlama ihtiyacı duyulmuştur’’ sorusu bu durumda kaçınılmaz olmaktadır.

 • Ülkemizdeki program NCSS’nin domine etmiş olması ve yeni program tasarlayıcılarının da NCSS’nin bu otoritesini sorgulamaktan kaçınmaları, böylesi saygın bir kuruluşun önerdiği çerçevede kalarak güvenli sulardan ayrılmak istememeleridir.

 • Aynı zamanda öğretim programlarının değişen koşullara uygun hale getirilmesinin zorunluluğu ortaya çıkmaktadır.

NCSS tarafından önerilen temalar Türkiye’de sosyal bilgiler öğrenme alanı olarak hemen hemen hiçbir değişikliğe uğramadan yer almaktadır.

NCSS TEMALARI

2005 PROGRAMI

2017 TASLAK PROGRAM

Bireysel Gelişim ve Kimlik

Birey ve Toplum

Birey ve Toplum

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Zaman, Süreklilik ve Değişim

Zaman, Süreklilik ve Değişim
Bilim, Teknoloji ve Toplum

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Bilim, Teknoloji ve toplum

Bireyler, Gruplar ve Kurumlar

Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler
Güç, Otorite yönetim

Güç, Yönetim ve Toplum
Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Küresel Bağlantılar

Kültür

Kültür ve Miras

Kültür ve Miras

Vatandaşlık İdealleri ve Uygulamaları
Etkin Vatandaşlık

NCSS temaları ile mevcut sosyal bilgiler programı ve 2017 taslak programının karşılaştırılması

NCSS tarafından önerilen temaların dünyanın çeşitli ülkelerindeki sosyal bilgiler programlarından öğrenme alanı örnekleri

YUNANİSTAN

 • Tarihte iyi yurttaş yetiştirme anlayış ve ihtiyacının ilk ortaya çıktığı ülkelerden birisi olan Yunanistan’da sosyal bilgiler dersi bulunmamaktadır.

 • Ancak tarih, coğrafya, sosyal ve siyasal eğitim adıyla bir ders bulunmaktadır.

Sosyal ve siyasal eğitim Türkiye’de sosyal bilgilerin yerini tuttuğu anlaşılmaktadır aynı zamanda bu dersin ilk dört yıldaki içeriği itibariyle Türkiye’deki hayat bilgisi dersine tekabül ettiği görülmektedir

AZERBAYCAN

 • Azerbaycan eğitim sisteminde sosyal bilgiler adıyla bir ders bulunmamaktadır ancak 1-9. sınıflarda verilen hayat bilgisi dersi yer almaktadır.

 • Bu derse paralel olarak 5-11. sınıflarda ‘ Azerbaycan tarihi’ ve ‘coğrafya’ dersleri verilmektedir.

KOSTA RİKA

 • Kosta Rika’da Türkiye’deki sosyal bilgiler dersinin karşılığı olarak ‘sosyal bilgiler ve vatandaşlık eğitimi’ adlı bir ders bulunmaktadır.

Costa Rica ministerio de educacion publica (2013) tarafından hazırlanan öğretim programına göre bu ders ilköğretimin ilk altı yılında verilmektedir

MALDİVLER

 • Sosyal bilgiler adıyla bir ders bulunmakta ve bu ders üçer yıllık iki dönem halinde ilk altı sınıfa verilmektedir. Her iki aşamada da 6 tema vardır.

 • Temalar incelendiğinde Türkiye örneğinde olduğu gibi büyük ölçüde NCSS temalarından etkilenildiği anlaşılmaktadır. Bu temalar şöyledir:

 • Kültür ve kimlik

 • İnsanlar, Yerler ve çevre

 • Ekonomik Dünya

 • Zaman, Süreklilik ve Değişim

 • Etkin vatandaşlık

 • Araştırma , iletişim ve katılım

SİNGAPUR

 • Singapur eğitim sisteminde ilköğretim altı yıl olarak yer almaktadır.

 • Sosyal bilgilerin ilk 6 yılda ikişer yıllık üç öğrenme alanı halinde verilmesi öngörülmüştür.

TEKSAS(ABD)

 • Teksas sosyal bilgiler öğretim programı hem ilkokullar hem de orta okullar için 8 tema belirlenmiştir.

  1. Tarih

  2. Coğrafya

  3. Ekonomi

  4. Yönetim

  5. Vatandaşlık

  6. Kültür

  7. Bilim, Teknoloji ve Toplum

  8. Sosyal bilgiler Becerileri

 • Lisede ise sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer almaktadır ancak bütünleşik bir sosyal bilgiler dersi yerine ayrı ayrı sosyal bilgiler derslerinin verilmesi öngörülmüştür.


ONTARİO(KANADA)

 • Kanada’nın Ontario eyaletinde sosyal bilgiler birinci sınıftan altıncı sınıfa kadar okutulmaktadır.

 • Bu öğretim programı iki ana tema üzerine yapılandırılmış her tema için altı konu belirlenmiştir.1) Tarihsel Miras ve Kimlik

2) İnsanlar ve çevreler

 • Yedinci ve sekizinci sınıflarda ise tarih ve coğrafya dersleri verilmektedir.


AVUSTRALYA

 • Türkiye’deki sosyal bilgilere karşılık olarak insani ve sosyal bilimler adlı bir ders bulunmaktadır ve bu ders ana sınıfından yedinci sınıf sonuns kadar verilmektedir.

GÜNEY AFRİKA

 • Eğitim sisteminde hazırlık 3.sınıflar temel aşama

 • 4-6 sınıflar orta aşama

 • 7-9 üst aşama

 • 10-12 ise sınıflarda lise eğitimi aşamasına karşılık gelir

 • Sosyal bilgiler dersi yerine sosyal bilimler dersi bulunmakta ve orta (4-6) üst aşamalarda (7-9) öğretilmektedir ancak herhangi bir tema ya da öğrenme alanı içermemektedir.

FİNLANDİYA

 • Temel eğitim-öğretim programında hem sosyal bilimler derslerine hem de sosyal bilgiler dersine yer verilmektedir.

 • 5-6. sınıflarda okutulan tarih ve coğrafya adlı bir ders bulunmakta daha sonra ikiye ayrılmaktadır.

 • 7-8-9 ayrı ayrı okutulmaktadır

Sosyal bilgiler de 7.8.9. sınıflarda okutulmaktadır

GÜNEY KORE

 • Sosyal bilgiler öğretim programı iki bölümden oluşmakta bunlar: sosyal bilgiler ve tarih bölümleridir.

 • Programa göre 3.sınıfta başlamakta 10.sınıf sonunda bitmektedir. Sosyal bilgiler öğretim programı temalar etrafında değil disiplinler etrafında şekillenmiştir.

 • Programı oluşturan disiplinler ise tarih, coğrafya, sosyal bilimler başlığı altında ki diğer disiplinlerdir.

JAMAİKA

 • Sosyal bilgiler öğretim programı 4.5.6. sınıfları bir arada 7.8.9. sınıfları bir arada ele almaktadır.

İNGİLTERE

 • İngiltere’de ne sosyal bilgiler ne de sosyal bilimler adıyla bir ders bulunmamaktadır.

 • Bunun yerine ayrı ayrı tarih, coğrafya, vatandaşlık dersleri bulunmaktadır.

 • Vatandaşlık dersleri 1.2. aşamalarda zorunlu tutulmuştur.

HONG KONG

 • Sosyal bilgiler ortaokul 1-3 sınıflarda okutulmakta aynı sınıflarda tarih, coğrafya, ve vatandaşlık dersleri de verilmektedir.

 • Sosyal bilgiler öğretim programı ‘’genç yetişkin ve onun dünyası’ merkezi teması etrafında oluşturulmuştur.

 • Sonuç olarak : Sosyal bilgiler öğretim programlarının tematik/öğrenme alanlarına göre hazırlanmasının bütün dünya ülkeleri tarafından benimsenmiş olmadığı anlaşılmaktadır.

 • Türkiye , Kosta Rika, Maldivler, Singapur, Jamaika, Hong Kong sosyal bilgiler öğretim programları temalar ve öğrenme alanları etrafında yapılandırılmıştır.

Yunanistan’da sosyal bilgiler adıyla bir ders bulunmamaktadır ancak sosyal ve siyasal eğitim dersinin içeriği itibariyle sosyal bilgiler dersinin yerini tuttuğu düşünülmektedir

 • Texas, Ontario, Avustralya, Finlandiya, Azerbaycan tematik/ öğrenme alanı temeli ve disiplin temeli yaklaşımları bir arada eğitim programlarında kullanmışlardır.

 • Çalışmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise incelenen programlardan anlaşıldığı kadarıyla sosyal bilgiler öğrenme alanlarının belirlenmesinde NCSS standartlarının beklenildiği kadar etkili olmadığıdır.

 • İncelenen programlar arasında öğrenme alanlarının NCSS standartlarına göre belirleyen iki ülke var: Türkiye ve Maldivler ‘ dir.


1- Aşağıdakilerden hangisi 2017 Taslak programındaki Öğrenme Alanlarından biri değildir?

A)Birey ve toplum

B)Kültür ve miras

C)İnsanlar, yerler ve çevreler

D)Üretim, dağıtım ve tüketim

E)Gruplar, kurumlar ve sosyal örgütler

2-Bazı ülkelerde sosyal bilgiler dersi yerine tek disiplinli anlayış benimsenerek tarih, coğrafya ve vatandaşlık dersleri ayrı ayrı okutulmaktadır.Aşağıdakilerden ülkelerden hangisi tek disiplin anlayışını benimsemiştir?

A) Maldivler

B) Güney Kore

C) Kanada

D) Avustralya

E) İngiltere

3- 2017 Sosyal bilgiler taslak öğretim programında yer alan Etkin vatandaşlık öğrenme alanı 2005’te yer alan hangi öğrenme alanı yerine oluşturulmuştur?

  1. Gruplar, Kurumlar ve Sosyal Örgütler

  2. Zaman, Süreklilik ve Değişim

  3. İnsanlar, Yerler ve Çevreler

  4. Güç, Yönetim ve Toplum

  5. Bilim, Teknoloji ve Toplum

4) Aşağıdaki ülkelerden hangisi öğrenme alanlarını NCSS standartlarına göre belirleyen iki ülke bir arada verilmiştir?
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com