T. C. Cumhur iyet üNİversitesi


sayfa9/20
k.ogren-sen.com > Edebiyat > Evraklar
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Bloglar(Günlükler)
Web ve log kelimelerinden üretilen bir kelimelerdir. Türkçe günlük şeklinde ifade edilir. Web 1.0 ‘da kullanılan kişisel Web sayfaları olarak düşünülebilir. Öğretmenler 2.0 ortamında kişisel web sitelerini blog hizmeti veren farklı sitelere üye olarak basit şekilde yapılabilir.
Sosyal Bilgiler öğretiminde öğretmenlerin kişisel web sitesi ihtiyacını bloglar aracılığıyla çözebilir. Ücretsiz ve Türkçe hizmet veren bloglar bulunmaktadır. Öğretmenler bloglar içinde başlıklar açabilir, öğrenciler ise açılan bu başlıklara kolaylıkla yorum yaparak katkıda bulunabilirler. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta, öğretmen her konuya farklı bir başlık atmakta her başlık için ayrı bir paylaşım ortamı oluşturabilmektedir.


Wikiler (Dijital Ansiklopediler)
Wikiler bilgisayar ortamında yayınlanan dijital ansiklopedilerdir. Sitede bilgi- içerik girişini kullanıcı yapar. Sınıf, okul ve il çapında büyük ölçekli etkileşim sağlar. Wikiler bloglardan farklı olarak içeriğin oluşumunda kullanıcının daha fazla söz hakkı olabilmektedir. Arama kutusuna istenilen belge yazılarak dünyanın çok farklı yerlerindeki bilgiye ulaşılır. Sayfalar arasındaki bağlantıların kolaylıkla yapılabilmesi önemli özelliklerdendir. Wikiler için getirilen önemli eleştiri kullanıcı tarafından girilebilen içeriğin doğruluğudur. Ancak yerel bir öğretmen içeriği denetleyerek doğru olmayan bilgileri wiki ortamından kaldırabilir. Wikiler ile ilgili genel bir sorun bloglsrds bulunan Türkçe dil kullanım sorunudur.
Wiki kullanımının sağlanacağı bir diğer avantaj ise konu anlatımına öğrenciler arası etkileşime en üst düzeyde fırsat sunmasıdır. Bir öğretmen aynı konuyu mantıklı parçalara ayırarak bir gurup çalışması yapabilir. Wikinin denetimi ve kontrolü öğretmenin kontrolündedir.

Açık Video Paylaşımları
Küresel çapta videoların paylaşılabileceği uygulamaları ifade eder. Eğitim amaçlı paylaşımlar için öğretmen tarafından kullanılabilir. Çok sayıda video paylaşılmakta öğretmen kaynak bulmakta sıkıntı yaşamamaktadır. Arama yapmak için üyelik şart değil fakat video paylaşımı için üyelik şarttır. Sosyal Bilgiler öğretiminde özellikle tarihi yerlerin gezisinde önemli eksiklikler bu site ile kapatılmaktadır.

Anlık Mesajlaşma Programları
Msn, Yahoo, Messenger, Skype gibi anlık mesajlaşma programları Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından kullanılabilecek ve aslında çok yaygın olarak kullanılan web2.0 teknolojileridir. Sosyal Bilgiler öğretmenleri öğrencilerini belirli gün ve saatte internet ortamında buluşturarak tartışma ortamı oluşturabilir. Öğretmen bir gurup kurarak bütün öğrencileri bu gurupta toplayabilir. Öğretmen sadece bir öğrenciye de dönüt verebilir.

RSS (Yer İmi İçerik Besleme)
Yeni yayınlanmakta olan web 2.0 teknolojisi arasındadır. Veri alış verişi yapılmasını sağlayan bir sistem üzerinden yapılmaktadır. RSS’nin görevi bir site içerisinde başlıklar şeklinde yapılan son güncellemeleri kullanıcılara haber vermektedir. Kullanıcı tüm siteyi tekrar incelemek yerine RSS duyuruları içerisinden tıklayarak kolaylıkla erişebilir. Bloğu ve Wikisi olan öğretmen için RSS hizmeti otomatik olarak sunulmaktadır. Örneğin,’’Türkiye’nin yeraltı zenginlikleri’’ şeklindeki bir konuyu iki türlü öğrenir; RSS desteğini kullanarak değişikliklerden anında haberdar olur veya siteye girip kendileri bu bilgiye ulaşabilir. RSS takipçileri için önemli kolaylık RSS reader (okuyucu) adı verilen programlardır. Bu program bilgisayara indirilerek kullanılabilir.

Podcasting (İnternet Radyoculuğu)
Bu kavram teknik olarak internet ortamında dinlenebilen veya internet ortamına indirilerek ipod, mp3 çalar veya mp4 oynatıcı gibi araçlarla dinlenip izlenebilen ses veya görüntüyü ifade eder. Podcast yayınları Sosyal Bilgiler öğretiminde belirli konuların anlatımı, önemli kişilerle yapılan raporlar sunulması, hikayeler yoluyla öğrencinin bilinçlenmesi gibi işlemlerde kullanışlılık sağlar. Sosyal Bilgiler eğitimini etkili hale getirecek bir web 2.0 aracıdır.

Google Earth ve Sanal Müzeler
Google earth uydu fotoğrafları sayesinde coğrafi anlamda dünya hakkında bilgi alma olanağı sunmaktadır. Lisanslıdır ve internetten ücretsiz indirilebilir. İnternet olan her yerde kullanılır. Daha güncel ve pratik bilgi içerir. Google Earth Sosyal Bilgiler öğretmenleri tarafından tarihsel olayların geçtiği yerlerin tanıtılarak anlatımında coğrafi yerlerin, coğrafi özelliklerin tanıtımında etkili bir şekilde kullanılabilir.
Sosyal Bilgiler alanında kullanılabilecek diğer bir web 2.0 sayfası ise sanal müzelerdir. Öğrencilerin götürülemediği yerlerin bilgisayar ortamında tanıtılmasını sağlayacak uygulamalardır. Özellikle tarihi yerlerin gezisinde panoramik görüntüler kullanılabilir.


SORULAR

1-Aşağıdakilerden hangisi web 2.0 araçlarından değildir?

A)Sosyal ağ siteleri B) Wikiler C)Bloglar

D)Anlık mesajlaşma programları E)Html Programlama

2- Bir öğrenci yapılan değişikliklerden anında haberdar olmak için hangi web 2.0 aracını kullanır?
A)
Bloglar B)Wikiler C)RSS D)Anlık mesajlaşma

3-‘’Bilgisayar ortamında yayınlanan dijital ansiklopedilerdir.’’şeklinde ifade edilen web 2.0 aracı hangisidir?

A)
Bloglar B)Wikiler C)RSS D)Anlık mesajlaşma

4-Wikilerle ilgili temel sorun aşağıdakilerden


cropped-kurumsal_logo-1

T.C

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ


BİYOGRAFİÖĞRENCİNİN;
ADI SOYADI : Seda Arık

FAKÜLTE NO : 2014234046

BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI : İlköğretim/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ : 2017-2018 Güz Dönemi

ÖĞRETMENİ : Doç. Dr. Erkan Yeşiltaş
BİYOGRAFİ

Biyografi bilim, sanat, siyaset, spor gibi alanlarda toplum nazarında ün kazanmış önemli kişiler hakkında yazılan edebi türdür. Belgelere dayalıdır ve tarafsız bir gözle yazılır.

BİYOGRAFİ İLE İLİŞKİLİ EDEBİ TÜRLER

Biyografi ile yakından ilişkisi olan türler olarak otobiyografi, monografi, portre ile karşılaşılır

1) OTOBİYOGRAFİ: Kişinin kendi yaşam öyküsünü yine kişinin kendisinin yazdığı edebi türdür.

2) MONOGRAFİ: Ünlü kişinin hayatını, kişiliğini veya başarılarını ayrıntılarıyla, geniş bir biçimde inceleyen edebi türdür. Monografi bir yazı olabileceği gibi, bir eleştirme, bir tarihsel olay veya herhangi bir konu üzerinde yapılan ayrıntılı ve derinlemesine bir araştırmada olabilir.

3) PORTRE: Bir kişiyi karakteristik özellikleriyle okuyucuya tanıtmak amacıyla yazılır. Bireyin sadece dış görünüşün (boy, yüz, giyim...) anlatıldığı portreye fiziksel portre denir. İç dünyasının (duygu ve düşünceleri, güçlü ve zayıf yönleri) anlatıldığı portreye de ruhsal portre denir. Roman içinde de bulunabilir.

BİYOGRAFİ TÜRLERİ

Biyografiler yazım tekniğine göre üç bölümde incelenir.

1) BİLİMSEL BİYOGRAFİ: Biyografik bilgileri kronolojik bir sıra içerisinde, alt başlıklar halinde, konum, yenilik, başarı, eser ve eser özellikleri çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla belgelere, araştırma ve incelemelere dayalı olarak inceleyen biyografi türüdür.

2) BİYOGRAFİK ROMAN: Ünlü kişilerin hayatlarını konu alıp roman tarzında işleyen biyografi türüdür. Biyografik romanlarda sanatsal kaygı ön plandadır. Yazar olayları kendi cümleleri ile ifade eder.

3)NEKROLOJİ: ünlü kişinin ölümünden hemen sonra günlerde genellikle gazete ve dergilerde yakın çevresinde yer alan kişiler tarafından onun üstün nitelikleri, başarı, ahlakı, eserleri gibi özelliklerinin anı üslubu ile anlatıldığı biyografik türdür. Bu yazılar bir anlamda ölenin yakını veya yakınları tarafından ona karşı duyulan sevgi ve saygıyı yansıtan duygusal, öznel açıklamalarından oluşmaktadır.

Biyografiler kapsamına göre üçe ayrılır;

1)TAM BİYOGRAFİ: Bireyin beşikten mezara kadar tüm hayatını ele alır.

2) KISMI BİYOGRAFİ: Bireyin hayatıyla ilgili özel bir tema veya konuyu ele almaktadır.

3) GENEL BİYOGRAFİ: Sanat, spor ve siyaset gibi alanlarda toplum hayatında öne çıkmış kişilerin hayatlarını konu edinmektedir.

Çocuk edebiyatında ise biyografi; otantik biyografi, kurgulanmış biyografi ve biyografik roman olmak üzere üç bölümde incelenir.

1) OTONTİK BİYOGRAFİ: Bireyin hayatıyla ilgili doğru ve gerçek bilgilere dayalı olarak yazılır.

2) KURGULANMIŞ BİYOGRAFİ: Canlı diyaloglar oluşturmak ve etkileyici mizansenler ortaya koyarak bilinen olayları daha ilginç bir hale getirmek amacıyla yazılan biyografi türüdür.

3) BİYOGRAFİK ROMAN: Bir karakterin etrafında oluşan, anlatılacak olaya göre gerçeklerin değiştirilerek kurgulandığı biyografi türüdür. Diğer bir anlatımla hikâyelerin gerçeklerin önüne geçtiği biyografi türüdür.
BİYOGRAFİ HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

 • Biyografi yazılırken öncelikle biyografisi yazılacak kişinin kim olacağına ve eserin hangi yaş ve bilgi düzeyine hitap edeceğine karar verilmelidir.

 • Biyografisi hazırlanacak kişiyle ilgili geniş ve derinlemesine bir araştırma yapılmalıdır.

 • Biyografisi hazırlanan kişi şayet sağ ise kendisiyle mutlaka görüşülmeli; sağ değil ise yakın çevresi ve çalışma arkadaşlarından bilgi alınmalıdır.

 • Biyografi hazırlanırken kütüphaneden, konuyla ilgili anı, mektup, kitap, gazete ve dergilerden mutlaka yararlanılmalıdır.

 • Biyografisi yazılan kişinin yaşadığı dönem ve hayat koşulları dikkate alınmalıdır.

 • Biyografi gerçek bir yaşam öyküsüne dayanmalı ve belgelerle desteklenmedir.

 • Belgeler doğru ve eksiksiz olmalıdır.

 • Tarafsız bir bakış açısıyla yazılmalıdır. Söylenti ve yorumlara yer verilmemelidir.

 • Dili sade, akıcı, anlaşılır olmalıdır.

 • Kişinin yaşamı olduğu gibi verilmelidir. Olay ve tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.

 • Biyografisi yazılan kişinin gelecek kuşaklara hangi yönden örnek olduğu belirtilmelidir.

 • Çocuk biyografisinde dikkat edilecekler

 • Konu olacak kişi çocukların kavrayabileceği ünde olmalıdır.

 • Biyografilerin öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, ve devinişsel gelişimi olumlu yönde etkileyecek bir konusu olmalıdır.

 • Biyografi öğrencilerin yaş, ilgi, istek, ihtiyaç ve zekâ seviyelerine uygun tarzda hazırlanmalıdır.

 • Kısa ve anlaşılır bir dilde olmalıdır.

 • -Anlatım çocukların alışageldikleri üslupta olması gerekir.

 • Yazı görselleştirilmeli, fotoğraf ve resimlerle zenginleştirilmelidir. İstenildiği takdirde kaynak ve dipnot gösterilmelidir.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ VE BİYOGRAFİ

Sosyal bilgiler eğitimcilerinin, sosyal bilgiler dersinde kesinlikle kullanılmasını istediği edebi türlerden biri olarak biyografi gösterilebilir. Biyografiler kişisel anılara ya da araştırma sonucu elde edilmiş yazılı ve sözlü malzemenin düzenlenmesine ve yorumlanmasına dayandığı için, tarihin bir dalı olarak görülebilir. Bu özelliklerden dolayı biyografiler sosyal bilgiler öğretimi için çok işlevsel birer materyal olarak kabul edilebilir. Sosyal bilgiler dersinde biyografi öğretimiyle milletin kaderini değiştirmiş, önemli buluşlara imza atmış, liderlik özelliği taşıyan toplumlara yön veren büyük kişilerin hayat hikâyelerinden yararlanmak amaçlanmaktadır.

SOSYAL BİLGİLERDE BİYOGRAFİ KULLANIMININ YARARLARI

 • Öğrencilerin toplumda ün yapmış kişilere saygı duymalarını ve onların hayatlarını örnek olmalarının önü açılmış olur.

 • Öğrencilerin büyük insanlara karşı hayranlık ve saygı oluşmaya başlamasını sağlar.

 • Vatanseverlik, milletine ve devletine bağlı olmak gibi olumlu duyguların güçlendirilmesine aracılık eder.

 • Biyografiye konu olan kişinin yaşamını dönemiyle aynı anda izlemeye fırsat verir.

 • Öğrencilerin geçmişi içinde bulunulan zaman dilimiyle karşılaştırılmasına yardımcı olur.

 • Öğrencilerin tarihsel değişimin nasıl meydana geldiğini anlamalarını sağlar.

 • Tarihi olayları kişi, zaman, yer, detay vb. bağlamında analiz etmeyi öğrenir.

 • Bir insanın hayatı maceraları, yaptığı hareketler öğrencilerin ilgisini çekecek konunun daha iyi öğretilmesine zemin hazırlar. Motivasyonu ve başarısını artırır.


SOSYAL BİLGİLERDE BİYOGRAFİ KULLANIMININ SINIRLILIKLARI

 • Sosyal bilgiler derslerinde biyografi konunun yapısına göre kullanılmalıdır. Aksi takdirde konular öğrencilerin çocukların zihninde birbirlerine bağlı olmayan bir takım izlenimler olmaktan öteye gidemez.

 • Herhangi bir dönem açıklanırken tip olarak alınan birey, öğrencilerin ilgisini çekmeyebilir.

 • Bir kişinin hayatı bazen bütün olayları yorumlamak için yeterli olmaz.

 • Bir kişinin biyografisinin birçok noktaları güncelliğini yitirdiğinden zamanın canlı olayları ile bağlantı kurulması zor olabilir.

 • Olayları bireylerin etrafında toplamak çok defa bireyleri, olayların etrafında toplamaktan daha kolaydır.SORULAR

1) Aşağıdakilerden hangisi yazım tekniğine göre biyografidir?

A) Kısmı biyografi

B) Otobiyografi

C) Monografi

D) Bilimsel biyografi

E) Tam biyografi
2) Aşağıdakilerden hangisinde biyografinin esaslarında karakter kısmında yazar karakterin ne düşündüğünü bilir?

A) Otobiyografi

B) Bilimsel biyografi

C) Kurgulanmış biyografi

D) Genel biyografi

E) Biyografik roman
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerde biyografi kullanımının yararlarından biri değildir?

A) Öğrencilerin büyük insanlara karşı hayranlık duymasını sağlar

B) Vatanseverlik duygusunun güçlendirilmesine aracılık eder

C) Öğrencilerin geçmiş ve günümüzü karşılaştırmasına yardımcı olur

D) Tarihi olayları kişi-zaman vb. bağlamında analiz etmeyi öğretir

E) Sosyal bilgilerde her kazanıma faydalı olan bir materyal olması

4) Bireyin hayatıyla ilgili özel bir tema veya konuyu ele almaktadır. Bu konuyu ele alan biyografi türü hangisidir?

A) Tam biyografi

B) Genel biyografi

C) Kısmı biyografi

D) Kurgulanmış biyografi

E) Portre biyografi
5) Hangisi biyografi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A) Dil sade, akıcı ve anlaşılır olmalıdır.

B) Biyografi gerçek bir yaşam öyküsüne dayanmalıdır

C) Biyografi hazırlanırken yararlanılan belgeler doğru ve eksiksiz olmalıdır

D) Kişinin yaşamında gerektiğinde olay ve tarihlerde değişiklik yapılabilir

E) Biyografisi yazılacak kişinin gelecek kuşaklara hangi yönden örnek olduğu belirtilmelidir
CEVAP ANAHTARI

1) D

2) A

3) E

4) C

5) D

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ ARAÇLARININ KULLANIMI

ÖZGE ALATLİ

2014234028

Sosyal Bilgiler Eğitiminde Teknoloji Araçlarının Kullanımı

Teknolojik gelişmelerin toplumsal yaşamın her alanında önemli bir etkisi olduğu açıkça görülmektedir. Bu gelişmeler ekonomide yeni iş bölümleri ve uzmanlaşmalara neden olurken sosyal alanda ise özgür ve eşitlikçi bireylerin ortaya çıkmasına ve böylece demokrasinin gelişmesine imkan sağlamaktadır. Toplumların gelişmişlik düzeleri de bireylerin eğitim sağlık gibi temel sosyal haklarını elde etmelerinde teknolojiyi kullanmaları ile paraleldir. Eğitim sistemi içerisinde yer alan teknolojiler yeni bir öğrenme ortamı meydana getirmektedir. Teknolojiyle yapılandırılan bu öğrenme ortamlarında öğrencilerin zihinsel becerilerini üst düzeyde kullanabilecekleri öğretim materyalleri ve çalışma yöntemleri yer almaktadır. Öğretim programının teknoloji ile bütünleştirilmesi oldukça karmaşık bir süreçtir. Öğretmenlerin teknoloji bilgi ve deneyimleri öğrenme ortamı ve öğretim programında gerçekleştirilmesi planlanan hedeflerin teknolojiyle uygulanabilirliği öğrencilerin öğrenme kazanımlarını gerçekleştirmelerinde önemli noktalardan sadece birkaçıdır. Buna karşın teknoloji araçlarının öğretim ortamında kullanılması öğrencilerin bilgiyi tanımlayabilmelerini, bilgiyi üretebilmelerini bilgi akışını ve paylaşımını sağlayabilmelerini ve işbirlikli ya da grup çalışması yaparak sosyal beceriler kazanmalarını sağladığı iççin önemi sık sık vurgulanan bir konu haline gelmiştir.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Benzer:

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Uludağ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Okan üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAkdeniZ ÜNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconAnkara üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Firat üNİversitesi

T. C. Cumhur iyet üNİversitesi iconT. C. Ege üNİversitesi


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com