Ders Saati


k.ogren-sen.com > Edebiyat > Ders

Bilim Teknoloji Toplum Bahar 2012Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fatih Eğitim Fakültesi

Bilim Teknoloji Toplum ve Sosyal Değişim
Yrd. Doç Dr. Faik KARATAŞ
Ders Saati:

Kimya: Cuma 14:00-17:00 DD12

SINO : Salı 13:00-15:00 BA02 (Gndz)

Çarşamba 17:00 -19:00 DD31 (Gece)

Sosyal Gündüz: Çarşamba 10:00-12:00 DD02 (A Grubu); Pazartesi 10:00-12:00 AD15 (B Grubu)

Sosyal Gece: Cuma 17:00-19:00 AD15 (A Grb) ve 19:00-21:00 AD13 (B Grb)

Danışma saati: Pazartesi 13:00–15:00

Dersin Elmek’i: ktufegitim@gmail.com

Dersin Blog Adresi: http://counselingedu.blogspot.com

Twitter: @KaratasF


Dersin TanımıBilimsel okur-yazarlık bugün uygar toplumların sahip olması gereken temel niteliklerden biridir. Bilimsel bilginin üretilmesinde, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında toplumun rolü ve bu üretilen bilgi ve geliştirilen teknolojilerin toplumun sosyal yapısına ve kültürel değerlerine etkileri günümüzde önemli bir araştırma alanı olmuştur. Bilimin ve teknolojinin doğası bilimsel okur-yazarlık için gerekli olan bilimin ve teknolojinin kabiliyetlerini, güçlerini, sınırlılıklarını ve etkilerini anlamak için bir temel oluşturmaktadırlar. Ayrıca toplumu doğrudan ilgilendiren bilimsel teoriler ve mühendislik tasarımları bu temeller üzerinde inşa edilmektedirler. Bilim, teknoloji, toplum ve sosyal değişim dersi bu kavramlar etrafında sürecek kapsamlı tartışmalar olarak görülebilir. Böyle bir anlayış siz öğretmen adaylarının bilim ve teknolojiyi daha iyi anlaması ve gelecekte aile fertleriniz ve öğrencileriniz başta olmak üzere yakın çevrinize aktarması için fevkalade önemlidir. Çünkü bilgi toplumunun oluşması için gerek şartlardan biri bilimsel okur-yazarlıktır.
AmaçBu dersin başlıca amacı belirlenen süre içerisinde bilim, teknoloji ve onların sosyal etkileşimlerini irdelemek için gerekli ortamı sağlamaktır. Dolayısıyla epistemolojik (bilginin doğası ve sınırlıklarını irdeleyen felsefenin alt dalı), konular; bilimsel bilginin doğası ve kapsamı dersin kapsamına girmektedir. Bu dersin sonunda öğrenciler:

  1. Bilimin ve teknolojinin kabiliyetlerini-sınırlılıklarını, gücünü, sosyal ve kültürel etkilerini tanımlayacak ve yorumlayabilecekler,

  2. Bilimsel teorilerin ve teknolojinin tarihsel gelişimini ve sosyal değişime etkilerini kavrayabilecekler,

  3. Toplumla ilgili olan teknolojik veya bilimsel kararlara bilinçli olarak katılacaklar,

  4. Bilimsel okur-yazarlık için gerekli olan temel fen içeriğine sahip olabilecekler.

Ders işlenişi
Değerlendirme:

Notlar aşağıdaki şekilde belirlenecek:

Ara sınav %30

Derse Katılım ve haftalık tartışma: %10

Günlükler : %10

Yarıyıl sınavı: %50

Bonus: %10’a kadar…
Ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı: Çoktan seçmeli testlerden oluşacak,
Derse katılım ve haftalık tartışmalar: Her hafta öğrencilere okuma ödevi verilip bu okumaları dikkate alan ve sınıf tartışmalarının temelini oluşturacak 3–4 soru dersin blogunda yayınlanacaktır. Öğrencilerden okumalarını yapıp bu sorulara hazırlıklı olarak derse gelmeleri ve derste tartışmalara iştirak etmeleri beklenmektedir.
Günlük: Her öğrenci dersin içeriği dâhilinde bir defter alacak ve günlük tutacaktır. Her dersin son 5-10 dakikası öğrencilere bu günlüklerini tutmaları için ayrılacaktır. Günlüklerde o günkü ders konusu, tartışılan hususlar, bunların günlük hayatla ve kendi alanınızla (sosyal bilgiler, sınıf öğretmenliği ve kimya) ilişkileri bulunmalıdır. Ders sonunda günlükler toplanacak ve değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Takip eden derste ise günlükler rasgale dağıtılacak ve diğer öğrenciler tarafından değerlendirme tabi tutulacaktır. Her bir öğrenci arkadaşının günlüğüne 1 ile 4 arasında bir not verecektir (1: Çok zayıf, 2: Kabul edilebilir, 3: İyi ve 4: Çok iyi).
Bonus: Ders için belirtilen etkinliklerde asgari yeterliliklerin üzerinde sınıf-içi, sınıf-dışı ve/veya çevrim-içi (ders blog’u ya da facebook grubu üzerinden tartışmalar, gönderilen soruları derse gelmeden araştırıp makul ve mantıklı cevap bulma, sınıf içi etkinliklere standardın üstünde katılım vb.) performans gösteren öğrencilere “bonus” puan uygulaması yapılacaktır.

KaynakKitap: Bilim, Teknoloji, toplum ve sosyal değişim başlıklı Prof. Dr. Salih Çepni, Yrd. Doç. Dr. Hakan Şevki Ayvacı ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Bacanak’ın kaleme aldığı kitap ders için kullanılacak temel eser olacaktır. Ancak dönem boyunca bazı ek kaynaklar ya da bilgi notları da dağıtılacaktır.

İletişim: Blog, Elmek, Facebook grubu, twitter vasıtasıyla ya da danışman saati.
Haftalık Ders Çizelgesi: Kitabımız 14 bölümden oluşmaktadır ve aksi söylenmediği takdirde her hafta bir bölümü üzerinde tartışmalar yürüteceğiz. 20 Şubat’tan itibaren ilk bölümden başlıyoruz…
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati iconDers Saati

Ders Saati icon6 ders saati

Ders Saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com