Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf


k.ogren-sen.com > Ekonomi > Ders
Dersin adı: Baskı teknikleri

Sınıf: 11. Sınıf

Konu: Direkt baskı

Öğrenci tanımlaması: Sınıfta erkek öğrenci sayısı, kız öğrenci sayısından daha fazladır. Öğrencilerin ekonomik olarak durumları orta seviyededir.

Amaç: Direkt baskının tanımı, çeşitleri, yapılışı ve tanınması ile ilgili temel bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Hedef davranışlar: Öğrenci ders sonunda

 1. Direkt baskının anlamını kavrayabilir.

 2. Direkt baskı çeşitlerini bilir.

 3. Direkt baskının yapılışını kavrayabilir.

 4. Direkt baskıları tanıyabilir.


Süreç: 1 ders saati

Aşama aşama süreç:

 1. İlk 5 dakika öğrencilerin konu hakkındaki genel bilgisi ölçüldü.

 2. 30 dakika konu hakkında gerekli bilgiler verildi ve numunelerle, video gösterme, soru-cevap yöntemiyle öğrencilerle konunun kavraması sağlandı.

 3. 5 dakika işlenilen konuda anlaşılmayan noktalar soru-cevap şeklinde tekrarlandı.

Dersin içeriği :

BASKI ÇEŞİTLERİ

Baskı yapmak için hazırlanmış olan bir desen ile çeşitli efektler elde edilebilir. Bu efektler baskı yöntemine, istenen haslıklara, baskı yapılacak materyale, işletmede bulunan makine yapısına ve baskı için ayrılmış bütçeye göre değişebilir. Tekstil Baskıcılık dar anlamıyla bölgesel bir boyama olarak tanımlanabilir. Kumaşlar üzerinde tek veya çok renkli desenler, dokuma ve örgü tekniği ile de elde edilebilir. Ancak baskı tekniği kolaylık ve ucuzluk açısından dokuma ve örgü tekniğinden daha üstündür.

Direkt baskının avantajları;

Yüksek hızda baskı yaparak kısa sürede istenilen işi teslim edebilmekte ve üretim kapasitesini yüksek ölçülere çıkarabilmektedir.

One-way vision ve mesh gibi delikli olan malzemelerde boya tutuculuğunu sağlamakta ve herhangi bir sorun yaratmamaktadır.

UV Baskı makineleri ile maliyetleri karşılaştırıldığında oldukça ekonomik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fazlaca yaygın olmasının sebeplerinden biri de ekonomik yanıdır.

 

Dijital Baskı’nın Dezavantajları;

 

Yüksek hızının yanında düşük baskı kalitesi ile görüntü kalitesi anlamında ihtiyaçları tam olarak karşılayamaktadır.

Solvent bazlı dijital baskı makineleri insan sağlığı açısından da zararlı olup  alışveriş merkezlerinde ve buna benzer iç mekanlar da tamamen yasaklanmıştır.

Solvent bazlı boya içerdiği için güneş hassasiyeti Uv Baskıya göre daha düşüktür.Buna bağlı olarakta renklerde zamanla solmalar yaşanabilmektedir.

Ahşap,Cam,Forex ve Pleksi gibi reklam malzemelerine direk baskı yapamadığı için ayriyetten sıvama için de iş gücü gerekmektedir.Buda extradan iş gücü maliyeti oluştaracağı için maliyetlerinizi daha üst seviyeye çıkarmaktadır.
Baskı çeşitleri aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

Direkt baskının sınıflandırılması aşağıdaki gibidir:

DİREKT BASKI

prodigital-tekstil-baski-cozumleri-8374.jpg

Direkt baskının prensibi

Çoğunlukla beyaz, ağartılmış veya optik beyazlatılmış kumaşlar üzerine renklerin birbiri ardına basılmasıdır. Direkt baskı için özel makine donanımına gerek yoktur. Her türlü tekstil yüzeyine uygulanabilir.

Örnek;
tekstil-uzerine-sublimasyon-baski-9305.jpg baskili-kumaslar-e1486969143502.jpg
Direkt baskının çeşitleri
Direkt baskı uygulama şekillerine göre ikiye ayrılır.
A)Beyaz üzerine direkt baskı

B)Üst baskı

 1. Beyaz üzerine direkt baskı


Çoğunlukla beyaz, ağartılmış veya optik beyazlatılmış kumaşa uygulanan baskı çeşididir. Bir veya daha fazla renkte baskı yapılabilir.

Beyaz kumaş üzerine baskı, toplam baskı üretiminin % 75-80 ini oluşturur. Beyaz üzerine direkt baskı uygulama şekline göre aşağıdaki gibi sınıflandırılır:

1. Yaş ve kuru baskılar

2. Yüzey baskısı, sıvama baskı

3. Kuru üzerine yaş baskı

4. Üst üste baskı, yaş üzerine yaş baskı

5. Doldurma baskı

6. Kaplama baskı


 1. Yaş ve kuru baskılar:


Genellikle baskı işleminden sonra, fikse ve ardından kumaş üzerine fikse olmamış boyar maddelerin uzaklaştırılması için yıkama işlemleri yapılır.

Sadece pigment boyar maddelerle yapılan baskılardan sonra yıkama işlemi yapılmaz.

Pigment boyar madde elyafa binder ile bağlandığından, baskı işlemi sonrası kuru ısı ile fikse edilir. Sonuçta kumaş ıslanmaz ve bu tür baskılara kuru baskı denir.

Pigment boyar maddelerle yapılan baskılar sadece kuru ısı ile fikse edildiklerinden maliyetleri de düşüktür.

Reaktif, direkt, küp boyar maddeleri gibi suda çözünen ya da çözünür hale getirilebilen boyar maddelerle, baskı ve fikse işlemleri sonrasında yıkama işlemi uygulanır. Bu nedenle bu tür boyar maddelerle yapılan baskılara yaş baskılar denir.
2.Yüzey baskısı, sıvama baskı:
Sıvama baskılar, zemin renginin baskı ile elde edildiği baskılardır.

Sıvama baskı, zemin ve desen rengi beyaz olan kumaşa uygulanır.

Sıvama baskılarda en büyük sorun; geniş zemin rengi içeren uygulamalarda kumaşın tamamında aynı renk derinliğinin elde edilememesidir.

Sıvama baskı uygulamasında pigment boyar maddeler kullanılırsa kumaşın tutumu sert olur. Ancak uygun binder kullanılarak bu sorun azaltılabilir.

Sıvama baskı yapılmış kumaşlara ilk bakıldığında aşındırma baskılara benzer. Ancak aşındırma baskılarda kumaşın her iki yüzünde zemin rengi aynı renk tonundadır. Sıvama baskılarda ise kumaşın ön yüzündeki renk, arka yüzündeki renge göre daha koyudur. Arka yüzündeki renk soluktur.

3.Kuru üzerine yaş baskı:
El şablon ve masa baskıcılığında istenilen efekti elde etmek için bir renk basılıp kurutulduktan sonra üzerine başka bir renk basılır. Örneğin yeşil renk basılmış yaprak üzerine; yaprağa hareket kazandırmak için daha koyu yeşil renk fünez basılması gibi. İki renk uygulaması arasında uzun zaman boşluğu vardır ve ikinci basılan renk birinci basılan rengi kapatır. Bu tür baskılar kuru üzerine yaş baskı olarak bilinir.

4. Üst üste baskı, yaş üzerine yaş baskı:
Boyar maddelerin birbiri ile karışması sonucu elde edilen renkler baskı yoluyla da elde edilebilir. Yaş üzerine yaş baskıda üçüncü rengin eldesi bir dereceye kadar tatmin edici sonuçlar verir. Genellikle ikinci basılan renk daha baskın görünür.

Üst üste baskılarda ilk renk basılır ve kurumadan üzerine ikinci renk basılır, böylece üçüncü renk elde edilir. Örneğin sarı ve mavi çiçekli desenlerde yeşil olan yaprakların da basılabilmesi mümkündür. Böylece iki şablon kullanılarak üç renkli baskı yapılabilir.

5. Doldurma baskı:
Doldurma baskıda bölgesel desen aktarımı yerine tüm yüzeye boyar madde ya da kimyasal maddeyi oyuklu silindirle aktarmaktır.

6. Kaplama baskı:
İnce, düzgün yüzey ya da diyaogonal çizgiler, noktalar ve benzeri figürler desen silindiri ile değişik bir etki vermek üzere basılmış desenli kumaş üzerine uygulanan baskıdır.


 1. Üst baskı


Açık renkli kumaşlara koyu renklerde baskı yapılması ya da koyu renkli kumaşlara kumaşın üzerini örten pigmentlerle baskı yapılmasıdır.

Açık ya da koyu renkli kumaşlar üzerine baskı yapıldığında; kullanılan boyar madde zemin rengini yeterince örtemezse iki renk karışarak üçüncü bir renk tonu ortaya çıkar. Örneğin; sarı renk ile boyanmış kumaş üzerine mavi renkli boyar madde ile baskı yapıldığında, mavi renkli boyar madde zemin rengini yeterince örtemezse yeşil renk ortaya çıkar.

Açık ve orta renk tonlarında boyanmış kumaşlar üzerine koyu kahverengi, lacivert ve siyah kontür baskılara oldukça çok rastlanır. Bu tür baskılarda karşılaşılan sorun, sürtme ve yıkama haslıklarının düşük olmasıdır. Bu tip baskılarda genellikle pigment boyar maddeler bazen de reaktif boyar maddeler kullanılır.
Kullanılan materyal ve araçlar :

 • akıllı tahta

 • kumaş numuneleri

 • Powerpoint sunum

Yöntem:

 • Soru-cevap

 • Numune gösterme

 • Powerpoint sunum

 • Son test

 • Ön test

 • Tartışma

 • Video


Değerlendirme:

1- . Aşağıdakilerden hangisi beyaz üzerine direkt baskı uygulama şekline göre değildir?

 1. Yaş ve kuru baskılar

 2. Doldurma baskı

 3. Kaplama baskı

 4. Üst baskı

2- Yukardan- aşağı

 1. Çoğunlukla beyaz, ağartılmış veya optik beyazlatılmış kumaşlar üzerine renklerin birbiri ardına basılmasıdır.

 2. Çoğunlukla ------- renk, ağartılmış veya optik beyazlatılmış kumaşa uygulanan baskı çeşididir.

Soldan-sağa (40 puan)

 1. Direkt baskı uygulama şekillerine göre ----- çeşittir.

 2. Açık renkli kumaşlara koyu renklerde baskı yapılması ya da koyu renkli kumaşlara kumaşın üzerini örten pigmentlerle baskı yapılmasıdır.
3- Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(60 puan)

1. ( ) Sıvama baskılar, zemin renginin baskı ile elde edildiği baskılardır.

2. ( ) Direkt baskı beyaz üzerine baskı ve üst baskı olarak sınıflandırılır.

3. ( ) Koyu renkli kumaşlara açık renklerde baskı yapılması ya da koyu renkli kumaşlara kumaşın üzerini örten pigmentlerle baskı yapılmasıdır.
4. ( ) Direk baskı her türlü tekstil yüzeyine uygulanamaz.

4- Aşağıdakilerden hangisi direkt baskı çeşitlerinden değildir?

a) Yaş ve kuru baskılar

b) Üst baskı

c) Kuru üzerine yaş baskı

d) Aşındırma baskı
Not: HER BİR SORU 25 PUANDIR.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconBasın Bülteni Asahi Müşterileri, Güney Afrika Fleksografik Baskı...

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin adı: Doğal lifler Sınıf

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin adı: Doğal Lifler Sınıf

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin adı sinif fen biLİmleri dersi GÜNLÜk pl â ni ( 15. Hafta )

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconÖn Terbiye, Baskı, Dijital Baskı, Apre, Kaplama, Denim Sektörlerinin...

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin Adı Dersin Konusu

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconBasic Line nevresim takımı grubuna 4 adet Dijital Baskı, 4 adet te...

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin Adı

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin adi

Dersin adı: Baskı teknikleri Sınıf iconDersin Adı


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com