Kullanilacak yöntem araç gereç


sayfa1/25
k.ogren-sen.com > Ekonomi > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

…………. ORTAOKULU
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
8. SINIFLAR REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA DERSİ PLANI


AY

HAFTA

KONULAR

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

KULLANILACAK YÖNTEM - ARAÇ GEREÇ

AÇIKLAMALAR

DİĞER

EYLÜL

3. HAFTA

18 - 22 Eylül

Hazırlık Çalışmaları

Programın uygulanmasında rol oynama, sınıf içinde proje çalışmaları, küçük grup çalışmaları, problem çözme, bireysel çalışma, beyin fırtınası, gösteri, gezi-gözlem, soru cevap, benzetim, ikili ve grup çalışması, eğitsel oyunlar, kariyer planlama dosyası gibi yöntem ve tekniklere yer verilebilir. Etkinliklerle ilgili hazırbulunuşluk gerektiği durumlarda bir hafta önceden araştıracakları konular hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.

Şube rehber öğretmeni, rehber öğretmen işbirliği ile hazırlayacağı çeşitli etkinliklerle dersin kazanımlarının gerçekleşmesini sağlamalıdır. Etkinlik örnekleri Prof. Dr. Serdar ERKAN (2007) editörlüğündeki İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF REHBERLİK PROGRAMI KLAVUZ KİTABI'ndan alınmıştır. Bazı etkinlikler, sınıf düzeyi değil kazanımları göz önünde bulundurularak eklenmiştir. İçerik düzenlemeleri şube rehber öğretmeni ve okul rehberlik öğretmeni işbirliği ile düzenlemesi yapılarak kullanılmalıdır; ya da sınıf düzeyine uygun farklı bir etkinlik uygulanmalıdır.

Rol oynama, sınıf içinde proje çalışmaları, küçük grup çalışmaları, problem çözme, bireysel çalışma, beyin fırtınası, gösteri, gezi-gözlem, sorucevap,benzetim, ikili ve grup çalışması, eğitsel oyunlar..vs

Öğrenci grubuna hangi konuda çalışılacağı dönem başında açıklanmalıdır. Süreç boyunca uyulması gereken kurallar belirlenmelidir.

Kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrenciler için özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda “Rehberlik ve Kariyer Planlama Dersi Programı” temel alınarak “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)” hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

4. HAFTA

25 - 29 Eylül

(ÖSKK) Eğitim Yaşamı

8. Sınıf – 1. Etkinlik
(OKUL HAYATINDAN, İYİ BİR VATANDAŞLIĞA ADIM)(K.17) Okuldaki görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Form–57, Form–58

Görev ve sorumluluklarımız kadar hak ve özgürlüklerimizin de olduğu ve demokratik toplumların bir gereği olduğu vurgulanır.

 
AY

HAFTA

KONULAR

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

KULLANILACAK YÖNTEM - ARAÇ GEREÇ

AÇIKLAMALAR

DİĞER

EKİM

1. HAFTA

2-6 Ekim

(ÖSKK) Eğitim Yaşamı

8.Sınıf 2-3. Etkinlik
(ÖĞRENME SİTİLLERİM ENVANTERİ)


(K. 16) Kendi öğrenme stilini belirler.

"Öğrenme Stilleri Envanteri"

*Görsel, İşitsel, Dokunsal (Kinestetik) Ağırlıklı Öğrenme Stillerine ilişkin bilgiler verilir. Öğrenme stilleri envanteri ev ödevi olarak verilir. Envanter sonuçları Rehberlik servisince açıklanır.

Rehberlik servisinden Öğrenme Stilleri Testi temin edilmelidir.

2. HAFTA 09-13 Ekim

(ÖSKK) Eğitim Yaşamı

8. Sınıf–

4.Etkinlik
(VERİMLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ NEDİR?)

(K. 18) Okul başarısını arttırmak için planlı çalışmaya özen gösterir.

Form–2 (Dinleme Becerileri)
Form–3 (Okuma Becerileri)
Form–4 (Not Alma ve Yazma Becerileri)
Form- 5 (Bireysel Çalışma Becerileri)

* Verimli Ders Çalışma Yöntemleri Semineri Okul Rehberi tarafından verilerek konu pekiştirilir.

Rehberlik Servisi ile İşbirliği veya uzman bir birimle İşbirliği (RAM)

3. HAFTA
16-20 Ekim


(ÖSKG) Güvenli ve Sağlıklı Yaşam

8.Sınıf– 5/1. Etkinlik
(NEDEN STRES)

8. Sınıf– 5/2. Etkinlik
(STRES TEPKİLERİM)

(K. 13) Stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklar.
(K. 14) Stres durumlarında kullandığı tepkileri etkililiği açısından değerlendirir

Form–48 (Stres Durumlarında Kullanılacak Etkili Tepkiler)

Stres insan vücudunun ve ruhunun zorlanması, bünyenin gereğinden fazla yükü yüklenmesidir. Bazen baş edebileceğimiz zorlukların daha ötesinde zorluklarla karşılaşırız. Böyle durumlarda ruhumuz ve vücudumuz buna adapte olmakta zorlanır. Kendi dengesini sürdürmekte zorlanır. Stres bu zorlanma hâlidir.

Rehberlik Servisi ile İşbirliği veya uzman bir birimle İşbirliği (RAM)

4. HAFTA 23-27 Ekim

(ÖSKG) Güvenli ve Sağlıklı Yaşam

8. Sınıf 6. Etkinlik
(BAŞA ÇIKIYORUM)

(K. 15) Stresle başa çıkmada uygun yöntemler kullanır.

Form–49 (Başa Çıkma Yöntemleri),
Form–50 (Sağlıklı Yaşam İçin Beslenme)
Form–51 (Zamanın Özellikleri Ve Zaman Kaybının Sebepleri)

Bedensel hareket, yürüyüş, kendine ve sevdiklerine zaman ayırabilme, hobiler edinme, başka insanlara bir şeyler paylaşabilme, dostluk kurma ve yakın ilişkiler, aidiyet… vb sosyal ilgi stresin ilacıdır.

Rehberlik Servisi ile İşbirliği veya uzman bir birimle İşbirliği (RAM)AY

HAFTA

KONULAR

ETKİNLİKLER

KAZANIMLAR

KULLANILACAK YÖNTEM - ARAÇ GEREÇ

AÇIKLAMALAR

DİĞER

KASIM

1. HAFTA

30 Ekim-3 Kasım

(ÖSKK) Kendini Tanıma

8. Sınıf 7. Etkinlik
(EĞİTSEL ALANLAR)

(K. 6) Bireysel özelliklerini tanımaya istekli olur.
(K. 7) Güçlü ve zayıf yönlerini listeler.

Form–10 (Eğitsel Alanlar)

Her bireyin tek ve eşsiz olduğu göz önünde bulundurulup öğrencilerin değer, yetenek ve ilgilerine saygı gösterilmelidir.

 

2. HAFTA

6-10 Kasım

(ÖSKK) Kendini Tanıma

8. Sınıf – 8. Etkinlik
(TOPLUMDAKİ ROLÜM)

(K. 8) Bireysel özelliklerin toplumda üstlendiği rollere etkisini kavrar.
(K. 9) Bireysel farklılıklarını ve özelliklerini değerlendirir.

8. Kazanım Örnek Etkinliği

Öğrencilerin yetenek, ilgi ve değerlerini belirlemek için ölçme araçları kullanılmalıdır. Gerekli ölçme araçlarını Rehberlik Servesinden edinebilirsiniz.

 

3. HAFTA

13-17 Kasım

(ÖSKK) Eğitim Yaşamı

8. Sınıf – 9. Etkinlik
(SINAVLAR VE BEN)

(K. 19) Sınav kaygısının performansına etkisini kavrar.

Form-59

Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma servisinden aktif yardım alınması sağlanmalıdır

 

4. HAFTA

20-24 Kasım

(ÖSKK) Eğitim Yaşamı

8. Sınıf – 10. Etkinlik
(NASIL BAŞARIRIM?)

(K. 20) Sınav kaygısıyla baş etme yollarını açıklar.

Sınav Kaygısı Ve Başetme Yolları Bülteninden (Okul Rehberlik Servisi Bülteni) yararlanılır.

İlgili Bülten Rehberlik Servisinden Temin edilmelidir.

Rehberlik Servisi ile İşbirliği veya uzman bir birimle İşbirliği (RAM)

5. HAFTA

27 Kasım-1 Aralık

(ÖSKK) Eğitim Yaşamı

8. SINIF – 11.Etkinlik
(KAYGILIYSAM...)

(K. 21) Sınav kaygısı yaşadığında gerekli yardım almaya istekli olur.

Sınav Kaygısı Envanteri uygulanır.

Yoğun sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışma servisinden aktif yardım alması sağlanmalıdır.

Rehberlik Servisi ile İşbirliği veya uzman bir birimle İşbirliği (RAM)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerde kullanılacak yöntem,teknik,stratejilerinin belirlenmesi

Kullanilacak yöntem araç gereç iconE- derslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin işlenmesinde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç gereç...

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan araç gereç...

Kullanilacak yöntem araç gereç icon1 Aşağıdakilerden hangisi, kaza ya da hastalık durumunda tıbbi araç...

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap,...

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap,...

Kullanilacak yöntem araç gereç iconDerslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap,...


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com