Ders saati


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
  1   2   3
…… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 – 2017 DERS

YILI 10. SINIFLAR ANATOMİ-FİZYOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


AY

HAFTA

DERS SAATİ

AMAÇLAR VE ÖĞRENME KAZANIMLARI


KONULAR

BAŞARIM ÖLÇÜTLERİ

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

3

4

Öğrenciye anatomi fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlar, hücre ve

dokuların yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlarVücudun Temel Yapısı

Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramlar

1.Tıbbi terimleri ayırt etme

2.Anatominin bölümlerini açıklama

3.Vücudun bölümlerini açıklama

4.Vücut boşluklarını açıklama

5.Anatomik düzlemleri açıklama

6.Vücut eksenlerini açıklama

7.Anatomik duruşları açıklama

8.Yönleri açıklama

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EYLÜL

4

4

A. Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları açıklar.

B. Hücre yapı ve işlevlerini açıklar.

C. Dokuların yapı ve işlevlerini açıklar.

Hücre

Dokular

Hücre Bilgiler

1.Hücre elemanlarını açıklama

2.Hücre zarının yapı ve fonksiyonlarını açıklama

3.Hücre çekirdeğinin yapı ve fonksiyonlarını açıklama

4.Hücre bölünmesini açıklama

5.Hücre gelişimi ve ölüm mekanizmalarını açıklama

Hücre Beceriler

1.Hücre elemanlarını çizerek gösterme

2.Mitoz bölünme safhalarını şematize etme

3.Mayoz bölünme safhalarını şematize etme

Dokular Bilgiler

1.Vücut dokularının (epitel, destek, bağ, yağ, kıkırdak, kemik, kas, nöron) özelliklerini açıklama

2.Vücut sistemlerini açıklama

3.Zarların işlevlerini açıklama

Dokular Beceriler

1.Doku çeşitlerini gösteren bir resimde epitel dokuyu, kas dokuyu seçme

2.Nöronun bölümlerini şekil ile gösterme

3.Vücuttaki zarlarla ilgili sunum hazırlama

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

1

4

A. Kemik yapıyı açıklar.

B. Baş kemiklerini açıklar.

C. Gövde kemiklerini açıklar.

D. Üst ekstremite kemiklerini açıklar.

E. Alt ekstremite kemiklerini açıklar.

F. Eklemleri açıklar.

G. Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Kemik yapı


HAREKET SİSTEMİ

Kemik Yapısı Bilgiler

1.Kemik tiplerinin yapısını ve özelliklerini açıklama

2.Kemikleşmeyi açıklama

3.Kemikleşme çeşitlerini sıralama

4.İskeletin bölümlerini sıralama

5.İskeletin görevlerini açıklama

Kemik Yapısı Beceriler

1.Kemik tiplerini iskelet üzerinde gösterme

2.Kemik tiplerinin yapısını çizme

3.Verilen iskelet kemikleri listesinden istenilenleri iskelet üzerinde gösterme

4.Verilen bir iskelet resmi üzerinde işaretlenmiş kemiklerin isimlerini doğru yazma

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

2

4

A. Kemik yapıyı açıklar.

B. Baş kemiklerini açıklar.

C. Gövde kemiklerini açıklar.

D. Üst ekstremite kemiklerini açıklar.

E. Alt ekstremite kemiklerini açıklar.

F. Eklemleri açıklar.

G.Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Baş kemikleri


Baş Kemikleri Bilgiler

1.Kafatası (Cranium) kemiklerini açıklama

2.Yüz kemiklerini açıklama

3.Sinüs ve paranazal sinusleri açıklama

4.Kalvaryadaki suturaları açıklama

5.Yeni doğan kafatasındaki fonticulusları açıklama

Baş Kemikleri Beceriler

1.Kafa ve yüz kemiklerinin yerlerini kendi üzerinde tarif etme

2.Sinüs ve paranazal sinüslerin yerlerini iskelet üzerinde gösterme

3.İskelet üzerinde kalvaryadaki suturaları ve anatomik noktaları gösterme

4.Yeni doğan kafatasındaki fonticulusları şekil çizerek tarif etme

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar

CUMHURİYET BAYRAMI 29 Ekim Perşembe

EKİM

3

4

A. Kemik yapıyı açıklar.

B. Baş kemiklerini açıklar.

C. Gövde kemiklerini açıklar.

D. Üst ekstremite kemiklerini açıklar.

E. Alt ekstremite kemiklerini açıklar.

F. Eklemleri açıklar.

G. Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Gövde kemikleri

Üst ekstremite kemikleri

Gövde Kemikleri Bilgiler

1.Gövde kemiklerini açıklama

2.Omurganın görevlerini sıralama

3.Tipik bir omurun özelliklerini açıklama

4.Boyun, göğüs, bel, sakrum, koksiks omurlarının özelliklerini açıklama

5.Göğüs kafesi kemiklerini sıralama

Gövde Kemikleri Beceriler

1.Omurganın bölgelerini ve omurlarını iskelet üzerinde gösterme

2.Göğüs kafesi kemiklerini iskelet üzerinde gösterme

3.Üst ekstremite kemiklerini ve önemli yapıları açıklama

4.Üst ekstremite kemiklerinin Latince ve 5.Türkçe isimlerinin karışık olarak yer aldığı bir listede terimleri doğru olarak eşleştirme

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

4

4

A. Kemik yapıyı açıklar.

B. Baş kemiklerini açıklar.

C. Gövde kemiklerini açıklar.

D. Üst ekstremite kemiklerini açıklar.

E. Alt ekstremite kemiklerini açıklar.

F. Eklemleri açıklar.

G. Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Alt ekstremite kemikleri

Alt Ekstremite Kemikleri Bilgiler

1.Alt ekstremite kemiklerini ve önemli yapıları açıklar.

Alt Ekstremite Kemikleri Beceriler

2.Alt ekstremite kemiklerini tanımlayan bir bulmaca hazırlar.

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA
1. YAZILI SINAV

KASIM

1

4

A. Kemik yapıyı açıklar.

B. Baş kemiklerini açıklar.

C. Gövde kemiklerini açıklar.

D. Üst ekstremite kemiklerini açıklar.

E. Alt ekstremite kemiklerini açıklar.

F. Eklemleri açıklar.

G.Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Eklemler


Eklemler Bilgiler

1.Eklem çeşitlerini sınıflandırma

2.Oynar eklemleri açıklama

3.Oynar eklemlerin yapısında bulunan oluşumları açıklama

4.Oynar eklem hareketlerini açıklama

Eklemler Beceriler

1.Eklem çeşitlerini şema ile gösterme

2.Eklem çeşitlerine örnekler verme

3.Oynar eklemlerin hareketlerini kendi üzerinde gösterme

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
KASIM

2

4

A. Kemik yapıyı açıklar.

B. Baş kemiklerini açıklar.

C. Gövde kemiklerini açıklar.

D. Üst ekstremite kemiklerini açıklar.

E. Alt ekstremite kemiklerini açıklar.

F. Eklemleri açıklar.

G.Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.

Vücuttaki kaslar

Vücuttaki Kaslar Bilgiler

1.Kasların görevlerini açıklama

2.İskelet kasının hücre ve dokusal yapısını açıklama

3.Kasın kasılma mekanizmasını açıklama

4.İskelet kaslarının yardımcı elamanlarını açıklama

5.Baş ve boyun kaslarının işlevlerini açıklama

6.Göğüs ve karın kaslarının işlevlerini açıklama

7.Sırt kaslarının işlevlerini açıklama

8.Üst ekstremite kaslarının işlevlerini açıklama

9.Alt ekstremite kaslarının işlevlerini açıklama

Vücuttaki Kaslar Beceriler

1.İskelet kaslarının yardımcı elamanları ile ilgili kelime oyunu hazırlama

2.Kas eğitim plakası üzerinde baş, boyun, göğüs, karın sırt kaslarını Latince isimlerini söyleyerek gösterme

3.Üst ekstremite kaslarının yerlerini kendi vücudu üzerinde gösterme

4.Kalça kaslarından M.Gluteus Maximus (büyük ilye kası) kasının yerini tarif etme

5.Alt ekstremite kaslarını gruplandırarak Latince isimleri ile birlikte bir tablo oluşturma

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
KASIM
4

Öğrenciye sinir sisteminin yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri

kazandırmaktır.

A. Merkezî sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

B. Periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi Bilgiler

1.Merkezî sinir sisteminin yapı ve bölümlerini açıklar.

2.Merkezî sinir sisteminin özelliklerini açıklar.

3.Merkezî sinir sisteminin görevlerini sıralar.

4.Omuriliğin işlevlerini sıralar.

5.Beyin omurilik zarlarını açıklar.

6.BOS’un görevlerini sıralar.

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
KASIM

4

4


Öğrenciye sinir sisteminin yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri

kazandırmaktır.

A. Merkezî sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

B. Periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

Merkezi Sinir Sistemi

Merkezi Sinir Sistemi Beceriler

1.Sinir sisteminin sınıflandırılmasını şematize eder.

2.Tüm beyni oluşturan yapıları tablo hâlinde gösterir.

3.Beyin maketi üzerinde tüm beyni oluşturan yapıları ve beyin boşluklarını gösterir.

4.Beyin omurilik zarlarını afiş, şema, poster vb. eğitim materyalleri üzerinde gösterir.

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
KASI

5

4

Öğrenciye sinir sisteminin yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri

kazandırmaktır.

A. Merkezî sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

B. Periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

Periferik Sinir Sistemi


Periferik Sinir Sistemi Bilgiler

1.Periferik sinir sistemini sınıflandırır.

2.Kafa çiftlerinin fonksiyonlarını açıklar.

3.Kafa çiftlerinin etkilediği organları açıklar.

4.Parasempatik ve sempatik tepkileri birbiriyle karşılaştırır.

5.Sempatik sistemin organlar üzerine etkisini açıklar.

6.Parasempatik sistemin organlar üzerine etkisini açıklar

Periferik Sinir Sistemi Beceriler

1.Kafa sinirleri ve görevlerini gösteren bir tablo hazırlar.

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
ARALIK

1

4

Öğrenciye sinir sisteminin yapı ve işlevleri ile ilgili bilgi ve beceri

kazandırmaktır.

A. Merkezî sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

B. Periferik sinir sisteminin yapı ve işlevlerini açıklar.

Periferik Sinir Sistemi

Periferik Sinir Sistemi Beceriler

1.Kafa sinirleri ve görevlerini gösteren bir tablo hazırlar.

2.Omurilik sinirlerinin yerlerini gösteren bir şekil çizer.

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders modülü, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati icon6 ders saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com