Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler


k.ogren-sen.com > Kimya > Ders kitabı
.......................OKULU KİMYA DERSİ ...... SINIFI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

K O N U L A R

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖN. TEKNİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖDEV-DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(18-24)

4 SAAT

İstemli/istemsiz redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisini ilişkilendirir..

ÜNİTE:1KİMYA VE ELEKTRİK 1. İndirgenme-yükseltgenme

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

ZÜMRE TOPLANTISINDA BELİRLENEN ÖDEV KONULARI KASIM AYININ 1. HAFTASINDA ÖDEV ALAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL-EKİM

2.HAFTA(25-01)

4 SAAT

İyonik redoks tepkimeleri denkleştirilir.

tepkimelerinde istemlilik ve elektrik akımı

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
EKİM

3.HAFTA(02-08)

4 SAAT

Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını ayırt eder.

Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
EKİM

4.HAFTA(09-15)

4 SAAT

Moleküllerde merkez atomunun hibritlesme tipi ile Molekül geometrisi arasında iliksi kurar.

istemlilik ve elektrik akımı

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
EKİM

5.HAFTA(16-22)

4 SAAT

Organik bileşik grup adlarını fonksiyonel gruplarla ilişkilendirir.

Ne neyi yükseltger/indirger?

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
EKİM

6.HAFTA(23-29)

4 SAAT

Galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler üzerinden irdeler..

Kimyasallardan elektrik üretimi “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir”

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
EKİM-KASIM

7.HAFTA(30-05)

4 SAAT

Lityum iyon pillerinin çalışma ilkelerini açıklar.

Kimyasallardan elektrik üretimi

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
KASIM

8.HAFTA(06-12)

4 SAAT

Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.

Elektroliz Korozyon Atatürk’ün Kişiliği”

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(13-19)

4 SAAT

Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.

ÜNİTE:2KARBON KİMYASINA GİRİŞ Anorganik ve organik bileşikler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(20-26)

4 SAAT

Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.

Anorganik ve organik bileşiklerAnorganik ve organik bileşikler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyonAnlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testlerDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(27-03)

4 SAAT

Karbon allotroplarının özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

Doğada karbon

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
ARALIK

12.HAFTA(04-10)

4 SAAT

Kovalent bağlı türlerin Lewis formüllerini yazar.

Lewis formülleri

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
ARALIK

13.HAFTA(11-17)

4 SAAT

Moleküllerin geometrilerini merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi esasına göre tahmin eder..

Hibritleşme-Molekül geometrileri

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
ARALIK

14.HAFTA(18-24)

4 SAAT

Tek, çift ve üçlü bağların oluşumunu hibrit ve atom orbitallerini kullanarak yorumlar.

Çoklu bağlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
ARALIK

15.HAFTA(25-31)

4 SAAT

Organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırır.

Fonksiyonel gruplar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
OCAK

16.HAFTA(01-07)

4 SAAT

Organik bileşiklerde farklı tipte izomerleri ayırt eder.

İzomerlik

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


Yılbaşı Tatili

OCAK

17.HAFTA(08-14)

4 SAAT

Alkanların doğada bulunuşuna ve genel elde edilişlerine örnekler verir.

ÜNİTE:3 ORGANİK BİLEŞİKLER Alkanlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
OCAK

18.HAFTA(15-21)

4 SAAT

Alkenlerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

Alkenler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


Birinci Dönemin Sona Ermesi

ŞUBAT

19.HAFTA(05-11)

4 SAAT

Alkinlerin kimyasal reaksiyonlarını mekanizmaları ile açıklar

Alkinler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


İkinci Yarıyıl Başlangıcı

ŞUBAT

20.HAFTA(12-18)

4 SAAT

Alkolleri sistematik olarak isimlendirir Alkollerin genel elde edilişlerine örnekler verir.

Alkoller

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
ŞUBAT

21.HAFTA(19-25)

4 SAAT

Eterleri sistematik olarak isimlendirir. Eterlerin genel elde edilişlerine örnekler verir

Eterler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
ŞUBAT-MART

22.HAFTA(26-04)

4 SAAT

Karbonil bileşiklerini sistematik olarak isimlendirir. Karbonil bileşiklerinin genel elde edilislerine örnekler verir

Karbonil Bileşikleri Aldehitler Ketonlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
MART

23.HAFTA(05-11)

4 SAAT

Karboksilik asitlerin genel elde edilislerine örnekler verir.

Karboksilik Asitler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
MART

24.HAFTA(12-18)

4 SAAT

Asit anhidritlerin özelliklerini kullanım alanları ile ilişkilendirir..

Karboksilik Asit Türevleri.

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
MART

25.HAFTA(19-25)

4 SAAT

Aminlerin özelliklerini yapıları ile ilişkilendirir

Esterlerali

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
MART-NİSAN

26.HAFTA(26-01)

4 SAAT

Esterlerin yapıları ile kullanım alanları arasında ilişki kurar.

Amidler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
NİSAN

27.HAFTA(02-08)

4 SAAT

Aminoasitlerin yapısını ve özelliklerini işlevleriyle ilişkilendirir Karbohidratların genel özelliklerini örnekleriyle açıklar.

Çok fonksiyonlu bileşikler • Aminoasitler • Karbohidratlar

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
NİSAN

28.HAFTA(09-15)

4 SAAT

Petrol ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını elde ediliş süreçleriyle açıklar.

ÜNİTE:4HAYATIMIZDAKİ KİMYA

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
NİSAN

29.HAFTA(16-22)

4 SAAT

Petrol ürünlerinin özelliklerini ve kullanım alanlarını elde ediliş süreçleriyle açıklar.

Petrol rafinasyonu

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
NİSAN

30.HAFTA(23-29)

4 SAAT

Ham bitkisel yağların yemeklik yağ hâline geliş sürecini yağın özellikleriyle ilişkilendirir.Ham bitkisel yağların yemeklik yağ hâline geliş sürecini yağın özellikleriyle ilişkilendirir.

Yağ üretimiYağ üretimi

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyonAnlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testlerDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

NİSAN-MAYIS

31.HAFTA(30-06)

4 SAAT

Bitkisel ve hayvansal sıvı yağlardan margarin üretim sürecini irdeler; yağ tüketimindebilinçli davranır.

Margarinler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


1 Mayıs İşçi Bayramı

MAYIS

32.HAFTA(07-13)

4 SAAT

Yaygın yüzey aktif maddelerin özelliklerini yapılarıyla ilişkilendirir.

Yüzey aktif maddeler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
MAYIS

33.HAFTA(14-20)

4 SAAT

Endüstriyel açıdan en önemli polimerlerin adlarını ham maddeleriyle ilişkilendirir;

Polimerler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

MAYIS

34.HAFTA(21-27)

4 SAAT

Polimerik malzemelerin kullanım alanları ile özelliklerini karşılaştırır.

Polimerler

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
MAYIS-HAZİRAN

35.HAFTA(28-03)

4 SAAT

Biyolojik dokularda yapı taşı olan ve canlı organizmalar için besin görevi üstlenen başlıca maddelerin yapılarıyla işlevlerini ilişkilendirir.

Biyomoleküller

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler
HAZİRAN

36.HAFTA(04-10)

4 SAAT

Polisakkaritlerin (nişasta ve selüloz) yapıları ile hidroliz tepkimelerini ilişkilendirir..

Biyomoleküller

Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler


Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır. www.fenodevi.com

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com