Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
.......................OKULU ORGANİK KİMYA DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

ÜNİTE

KAZANIMLAR

KONULAR

YÖNTEM-TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(17-23)

4 SAAT

1. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

Organik bileşiklerdeki bağları bilir.

A. Organik Kimyanın tarihçesi B. Ogranik bileşiklerin yapısı, kimyasal bağlar ve hibritleşme

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL

2.HAFTA(24-30)

4 SAAT

1. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

Anorganik ve organik bileşikler arasındaki farkları anlayabilir. İzomeri ve fonksiyonel grubu tanıyabilir.

C. Organik ve anorganik bileşiklerin karşılaştırılması. D. Basit formül, Molekül formülü yapı formulü İzomeri, fonksiyonel grup

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
EKİM

3.HAFTA(01-07)

4 SAAT

1. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

Organik bileşikleri sınıflandırabilir. Organik bileşiklerin nitel ve nicel analizinin nasıl yapıldığını kavrar.

E- Organik bileşiklerin sınıflandırılması. F-Organik bileşiklerin nitel ve nicel analizi G. Uygulama 1- Nitel analiz 2- Nicel analiz(C,H aranması)

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
EKİM

4.HAFTA(08-14)

4 SAAT

1. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

Alkanların adlandırma kurallarını nasıl elde edildiğini bilir.

A-Parafin, sınıfı hidrokarbonlar (Alkanlar) 1- Genel bilgi 2- Adlandırma

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
EKİM

5.HAFTA(15-21)

4 SAAT

1. ÜNİTE: ORGANİK KİMYAYA GİRİŞ

Metan gazını ve özelliklerini bilir.

3-Elde ediliş yöntemleri 4- Özellikleri 5- Metan 6- Uygulama a- Metan gazının elde edilmesi b- özelliklerinin incelenmesi

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
EKİM

6.HAFTA(22-28)

4 SAAT

2. ÜNİTE: ALİFATİK HİDROKARBONLAR

Alkenlerin elde edişillerini adlandırılmasını ve özelliklerini bilir.

B- Olefin Sınıfı Hidrokarbonlar (Alkenler) 1. Genel Bilgi 2- Adlandırma 3. Elde ediliş yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
EKİM-KASIM

7.HAFTA(29-04)

4 SAAT

2. ÜNİTE: ALİFATİK HİDROKARBONLAR2. ÜNİTE: ALİFATİK HİDROKARBONLAR

Etilenin özelliklerini bilir.Etilenin özelliklerini bilir.

4- Özellikleri 5- Etilen 6- Dienler 1. Dönem 1. Yazılı yoklama4- Özellikleri 5- Etilen 6- Dienler 1. Dönem 1. Yazılı yoklama

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- masıOrganik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


Cumhuriyet Bayramı

KASIM

8.HAFTA(05-11)

4 SAAT

2. ÜNİTE: ALİFATİK HİDROKARBONLAR

Alkinlerin özelliklerini ve elde edilişlerini bilir.

C- Asetilen sınıfı hidrokarbonlar (Alkinler) 1- Genel bilgi 2- Adlandırma 3-Elde ediliş yöntemleri 4- Özellikleri

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(12-18)

4 SAAT

2. ÜNİTE: ALİFATİK HİDROKARBONLAR

Asetilen gazını ve özelliklerini tanıyabilir.

5- Asetilen 6- Uygulama a- Asetilen gazının elde edilmesi b- özellikleri incelen. 10 Kasım Atatürk Anma Haftası

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(19-25)

4 SAAT

3. ÜNİTE: ALKOLLER3. ÜNİTE: ALKOLLER

Alkolleri sınıflandırabilir ve adlandırabilir.Alkolleri sınıflandırabilir ve adlandırabilir.

A- Genel Bilgi B- Sınıflandırma C- Adlandırma D- Elde ediliş yöntemleriA- Genel Bilgi B- Sınıflandırma C- Adlandırma D- Elde ediliş yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- masıOrganik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(26-02)

4 SAAT

3. ÜNİTE: ALKOLLER

Poli alkolleri tanır

F- Etil alkol G- Poli alkoller H- Uygulama 1- Etil alkolün elde edilmesi 2- özelliklerinin inclenmesi

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
ARALIK

12.HAFTA(03-09)

4 SAAT

ÜNITE NO V : ETERLER

Eterlerin özelliklerini söyler ve eterler adlandırır.

4. ÜNİTE: ETERLER A- Genel Bilgi B- Adlandırma C- Elde ediliş yöntemleri 1. Dönem 2. Yazılı yoklama

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


Dünya Engelliler Günü

ARALIK

13.HAFTA(10-16)

4 SAAT

ÜNITE NO V : ETERLER

Eterlerin özelliklerini söyler ve eterler adlandırır.

D- Özellikleri E- Dietil eter

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
ARALIK

14.HAFTA(17-23)

4 SAAT

ÜNITE NO VI: ALDEHİTLER

Aldehitleri tanır ve adlandırabilir.

5.ÜNİTE: ALDEHİTLER A- Genel Bilgi B- Adlandırma C- Elde ediliş yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
ARALIK

15.HAFTA(24-30)

4 SAAT

ÜNITE NO VI: ALDEHİTLER

Formaldehit ve asetaldehiti tanır.

D- Özellikleri E- Formaldehit Uygulama 1- Asetaldehitin elde edilmesi 2- Özelliklerinin incelenmesi

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
ARALIK-OCAK

16.HAFTA(31-06)

4 SAAT

ÜNITE NO VI: KETONLAR

Ketonları tanır ve adlandırır. Elde ediliş yöntemlerini ve özelliklerini öğrenir.

3. Yazılı Yoklama A- Genel Bilgi B- Adlandırma C- Elde ediliş yöntemleriD- Özellikleri E- Aseton

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması


Yılbaşı Tatili

OCAK

17.HAFTA(07-13)

4 SAAT

ÜNITE NO VI: KETONLAR

Ketonları tanır ve adlandırır. Elde ediliş yöntemlerini ve özelliklerini öğrenir.

F- Uygulama 1- Asetonunun elde edilmesi 2. Özelliklerinin incelen

Anlatım Soru-Cevap Problem çöz.

Organik kimya ve uygulaması. Meb Kimya 3 kitabı. Organik Kim- ya ve uygu- ması
OCAK

18.HAFTA(14-20)

4 SAAT

KARBOKSİLLİ ASİTLER

Karboksilli asitlerin adlandırılmasını,sınıflandı- rılmasını ve elde ediliş yöntemlerini kavrar

A- Genel Bilgi B- Sınıflandırma C- Adlandırma D- Monokarboksilli asitler

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


Birinci Dönemin Sona Ermesi

ŞUBAT

19.HAFTA(04-10)

4 SAAT

KARBOKSİLLİ ASİTLER

Formik asit ve asetik asiti tanır.

1. Elde ediliş yöntemleri 2- Özellikleri 3-Formik asit 4- Asetik asit

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


İkinci Yarıyıl Başlangıcı

ŞUBAT

20.HAFTA(11-17)

4 SAAT

KARBOKSİLLİ ASİTLER

Polkarboksilli asitler ve hidroksi asitler konusunda bilgilenir.

E- Polikarboksilli asitler F- Hidroksi(oksi) asitler G- amoni asitler ve proteinler H- optik izomeri

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
ŞUBAT

21.HAFTA(18-24)

4 SAAT

KARBOKSİLLİ ASİTLER

Karboksilli asitlerin elde ediliş yöntemlerini bilir.

3. Uygulama 1-Karboksilli asitlerin elde edilmesi 2- Özelliklerinin incelenmesi.

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
ŞUBAT-MART

22.HAFTA(25-03)

4 SAAT

8.ÜNİTE: AZOTLU ALİFATİK BİLEŞİKLER

Aminlerin, adlandırmasını, elde ediliş yöntemlerini özelliklerini bilir.

A. Aminler 1. Genel Bilgi 2. Adlandırma 3-Elde ediliş yöntemleri

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
MART

23.HAFTA(04-10)

4 SAAT

8.ÜNİTE: AZOTLU ALİFATİK BİLEŞİKLER

Amitleri adlandırabilir nasıl elde . edildiklerini öğrenir

4- Özellikleri 5- Amitler 1- Genel Bilgi 2- Adlandırma.

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
MART

24.HAFTA(11-17)

4 SAAT

8.ÜNİTE: AZOTLU ALİFATİK BİLEŞİKLER

Amitlerin özelliklerini inceleyebilir.

3- Elde ediliş yöntemleri 4- Özellikleri 5- Karbonik asit ve üre C-Uygulama 1- Amitlerin özelliklerinin incelenmesi.

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü

MART

25.HAFTA(18-24)

4 SAAT

9. ÜNİTE ESTERLER VE YAĞLAR

Ester veyağların adlandırmasını elde ediliş yöntemlerini bilir.

2.dönem 1. Yazılı yoklama A- Genel Bilgi B-Adlandırma C- Elde ediliş yöntemleri ve esterleşme

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


Şehitler Günü

MART

26.HAFTA(25-31)

4 SAAT

9. ÜNİTE ESTERLER VE YAĞLAR

Esterleşmeyi tanımlayabilir. Yağları sınıflandırabilir önemli yağ asitleri bilir.

D- Özellikleri E- Etil asetat F-Yağlar 1- Genel bilgi ve sınıflandırma 2. Önemli yağ asitleri 3- Hidrojenleme

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
NİSAN

27.HAFTA(01-07)

4 SAAT

9. ÜNİTE ESTERLER VE YAĞLAR

Yağların çeşitli kimyasal tepkimelerini yazabilir.

4- Sabunlaşma 5- Deterjanlar G- Mumlar H- Uygulama 1- Etilasetat elde edilmesi 2- Sabun elde edilmesi

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
NİSAN

28.HAFTA(08-14)

4 SAAT

10.ÜNİTE: KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlar hakkında genel bilgi sahibi olur sınıflandırabilir ve adlandırabilir.

A- Genel Bilgi B- Sınıflandırma C-Adlandırma

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
NİSAN

29.HAFTA(15-21)

4 SAAT

10.ÜNİTE: KARBONHİDRATLAR

Karbonhidrat çeşitllerini ve bunların özelliklerini bilir.

D- Monosakkaritler 1- Elde ediliş yöntemleri 2- Özellikleri 3- Glikoz E- Disakkaritler F- Polisakkaritler

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
NİSAN

30.HAFTA(22-28)

4 SAAT

10.ÜNİTE: KARBONHİDRATLAR

Karbonhidratlerin özelliklerini gözlemleyebilir.

G- Uygulama 1- Karbonhidratların özelliklerinin incelenmesi.

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

NİSAN-MAYIS

31.HAFTA(29-05)

4 SAAT

11.ÜNİTE: AROMATİK BİLEŞİKLER

Aromatik hidrokarbonları tanıyabilir, adlandırabilir

A-Genel Bilgi ve Adlandırma B- Aromatik hidrokarbonlar 2. Dönem 2. Yazılı yoklama

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


1 Mayıs İşçi Bayramı

MAYIS

32.HAFTA(06-12)

4 SAAT

11.ÜNİTE: AROMATİK BİLEŞİKLER

Aromatik hidrokarbonların özelliklerini elde ediliş yöntemlerini bilir. Benzeni ve türevlerinin elde eder.

1- Genel Bilgi 2- Adlandırma 3- Benzen a- Elde ediliş yöntemleri b- Özellikleri c- Türevleri

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
MAYIS

33.HAFTA(13-19)

4 SAAT

11.ÜNİTE: AROMATİK BİLEŞİKLER

Aromatik nitro bileşiklerin elde edilişini ve özelliklerini söyleyebilir.

4- Naftalin C- Fenoller 1- Genel Bilgiler 2- Elde ediliş yöntemleri 3- Özellikleri D- Aromatik nitro Bileşikleri 1- Genel bilgi

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
MAYIS

34.HAFTA(20-26)

4 SAAT

11.ÜNİTE: AROMATİK BİLEŞİKLER

Nitro benzenin elde edilişini bilir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2-Elde ediliş yöntemleri ve nitrolama 3- Özellikleri 4- Nitro benzen

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
MAYIS-HAZİRAN

35.HAFTA(27-02)

4 SAAT

11.ÜNİTE: AROMATİK BİLEŞİKLER

Aromatik amin bileşiklerini bilir. Aromatik aldehit ve ketonları tanıyabilir.

5- Uygulama a- Nitro benzenin elde edilmesi. E- Aromatik Amin Bileşikleri

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması
HAZİRAN

36.HAFTA(10-16)

4 SAAT

11.ÜNİTE: AROMATİK BİLEŞİKLER

Aromatik amin bileşiklerini bilir. Aromatik aldehit ve ketonları tanıyabilir.

F- Aromatik aldehit ve ketonlar 2. Dönem 3. Yazılı yoklama G- Aromatik karboksilli asitler

Anlatım Soru-Cevap

Organik Kimya ve uygulaması


Ders Yılının Sona ermesi

Bu yıllık plan T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yayınladığı öğretim programı esas alınarak yapılmıstır. Bu yıllık planda toplam eğitim öğretim haftası 36 haftadır.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu temel kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu kimya dersi sinifi sinif üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fiZİk dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu fen biLİmleri dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu enstrümantal analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nicel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani

Okulu organik kimya dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani iconOkulu nitel analiz dersi sinifi üNİtelendiRİLMİŞ yillik ders plani


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com