Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders kitabı
  1   2   3
.......................OKULU KİMYA DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIM

KONU

YÖNTEM-TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

KAVRAMLAR

AÇIKLAMALAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(17-23)

4 SAAT

12.1.1.1. Redoks tepkimelerini tanır.

12.1. KİMYA VE ELEKTRİK 12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. Yükseltgenme ve indirgenme kavramları üzerinde durulur. b. Redoks tepkimeleri denkleştirilerek yaygın yükseltgenler (O2, KMnO4, H2SO4, HNO3, H2O2) ve indirgenler (H2, SO2) tanıtılır. c. İyonik redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine girilmez.


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL

2.HAFTA(24-30)

4 SAAT

12.1.1.2. Redoks tepkimeleriyle elektrik enerjisi arasındaki ilişkiyi açıklar.

12.1.1. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. İndirgen-yükseltgen arasındaki elektron alışverişinin doğrudan temas dışında bir yolla mümkün olup olmayacağının üzerinde durulur. b. Elektrik enerjisi ile redoks tepkimesinin istemlilik/istemsizlik durumu ilişkilendirilir.
EKİM

3.HAFTA(01-07)

4 SAAT

12.1.2.1. Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar.

12.1.2. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. Katot ve anot kavramları, indirgenme-yükseltgenme ile ilişkilendirilerek ele alınır. b. Elektrot, yarı-hücre ve hücre kavramları üzerinde durulur. c. İnert elektrotların hangi durumlarda gerekli olduğu belirtilir. ç. Pillerde tuz köprüsünün işlevi açıklanır. d. Zn/Cu elektrokimyasal pili deneyi yaptırılır; bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılarak da açıklanır.
EKİM

4.HAFTA(08-14)

4 SAAT

12.1.3.1. Redoks tepkimelerinin istemliliğini standart elektrot potansiyellerini kullanarak açıklar.

12.1.3. Elektrot Potansiyelleri

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. Standart yarı hücre indirgenme potansiyelleri, standart hidrojen yarı hücresi ile ilişkilendirilir. b. Metallerin aktiflik sırası üzerinde durulur. c. İki ayrı yarı hücre arasındaki istemli redoks tepkimesinin, standart indirgenme potansiyelleri ile ilişkilendirilmesi sağlanır. ç. Standart olmayan koşullarda elektrot potansiyellerinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara yer verilir.
EKİM

5.HAFTA(15-21)

4 SAAT

12.1.4.1. Standart koşullarda galvanik pillerin voltajını ve kullanım ömrünü örnekler vererek açıklar.

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenmeEKİM

6.HAFTA(22-28)

4 SAAT

12.1.4.2. Lityum iyon pillerinin önemini kullanım alanlarıyla ilişkilendirerek açıklar.

12.1.4. Kimyasallardan Elektrik Üretimi

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

Öğrencilerin lityum iyon pilleri ve güncel kullanım alanlarını açıklayan bir poster hazırlamaları ve sınıfta sunmaları sağlanır.
EKİM-KASIM

7.HAFTA(29-04)

4 SAAT

12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

12.1.5. Elektroliz12.1.5. Elektroliz

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, AnimasyonAnlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testlerDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenmeanot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır. b. Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır. c. Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır. ç. Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. d. Kaplama deneyi yaptırılır.a. 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır. b. Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır. c. Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır. ç. Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. d. Kaplama deneyi yaptırılır.


Cumhuriyet Bayramı

KASIM

8.HAFTA(05-11)

4 SAAT

12.1.5.1. Elektroliz olayını elektrik akımı, zaman ve değişime uğrayan madde kütlesi açısından açıklar.

12.1.5. Elektroliz

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. 1 mol elektronun toplam yükü üzerinden elektrik yükü-kütle ilişkisi kurulması sağlanır. b. Yük birimi Coulomb (C) tanımlanır. c. Faraday bağıntısı açıklanarak bu bağıntının kullanıldığı hesaplamalar yapılır. ç. Öğrencilerin Faraday bağıntısını elektronik tablolama programı kullanarak kurgulamaları, değerleri değiştirerek gerçekleşen değişiklikleri gözlemlemeleri ve yorumlamaları sağlanır. d. Kaplama deneyi yaptırılır.


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(12-18)

4 SAAT

12.1.5.2. Kimyasal maddelerin elektroliz yöntemiyle elde ediliş sürecini açıklar.

12.1.5. Elektroliz

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

Suyun elektrolizi ile hidrojen ve oksijen eldesi deneyi yaptırılır.


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(19-25)

4 SAAT

12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.

12.1.6. Korozyon12.1.6. Korozyon

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, AnimasyonAnlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testlerDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenmeanot, elektrik yükü, elektrolit, elektrolitik hücre, elektroliz, elektrot, Faraday sabiti, galvanik hücre, indirgenme, katodik koruma, katot, korozyon, metal kaplamacılık, metallerin aktiflik sırası, redoks, standart elektrot potansiyeli, tuz köprüsü, yarı hücre, yükseltgenme

a. Korozyon kavramı açıklanır. b. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı üzerinde durulur. c. Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir.a. Korozyon kavramı açıklanır. b. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı üzerinde durulur. c. Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir.


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(26-02)

4 SAAT

12.1.6.1. Korozyon önleme yöntemlerinin elektrokimyasal temellerini açıklar.12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder.

12.1.6. Korozyon 12.2. KARBON KİMYASINA GİRİŞ 12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü, molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, ? (pi) bağı, ? (sigma) bağı

a. Korozyon kavramı açıklanır. b. Korozyondan koruma süreci metallerin aktiflik sırası ile ilişkilendirilir; kurban elektrot kavramı üzerinde durulur. c. Kurban elektrotun kullanım alanlarına örnekler verilir. a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır. b. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.
ARALIK

12.HAFTA(03-09)

4 SAAT

12.2.1.1. Anorganik ve organik bileşikleri ayırt eder. 12.2.2.1. Organik bileşiklerin basit ve molekül formüllerinin bulunması ile ilgili hesaplamalar yapar.

12.2.1. Anorganik ve Organik Bileşikler 12.2.2. Basit Formül ve Molekül Formülü

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

anorganik bileşik, basit formül, elmas, grafit, hibritleşme, molekül formülü, molekül geometrisi, organik bileşik, yapı formülü, ? (pi) bağı, ? (sigma) bağı

a. Organik bileşik kavramının tarihsel gelişimi açıklanır. b. Anorganik ve organik bileşiklerin özellikleri vurgulanır.


Dünya Engelliler Günü
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com