Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders kitabı
  1   2   3
.......................OKULU KİMYA DERSİ ...... SINIFI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIM

KONU

AÇIKLAMALAR

YÖNTEM-TEKNİK

ARAÇ-GEREÇ

KAVRAMLAR

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.HAFTA(17-23)

2 SAAT

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10.1. KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır. b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim


2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlangıcı

EYLÜL

2.HAFTA(24-30)

2 SAAT

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır. b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
EKİM

3.HAFTA(01-07)

2 SAAT

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır. b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
EKİM

4.HAFTA(08-14)

2 SAAT

10.1.1.1. Kimyanın temel kanunlarını açıklar.

10.1.1. Kimyanın Temel Kanunları

a. Kütlenin korunumu, sabit oranlar ve katlı oranlar kanunları ile ilgili hesaplamalar yapılır. b. Demir(II) sülfür bileşiğinin elde edilmesi deneyi yaptırılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
EKİM

5.HAFTA(15-21)

2 SAAT

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.

10.1.2. Mol Kavramı

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur. b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır. c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır. ç. Mol hesaplamaları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
EKİM

6.HAFTA(22-28)

2 SAAT

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.

10.1.2. Mol Kavramı

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur. b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır. c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır. ç. Mol hesaplamaları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
EKİM-KASIM

7.HAFTA(29-04)

2 SAAT

10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.10.1.2.1. Mol kavramını açıklar.

10.1.2. Mol Kavramı10.1.2. Mol Kavramı

a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur. b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır. c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır. ç. Mol hesaplamaları yapılır.a. Mol kavramının tarihsel süreç içerisindeki değişimi üzerinde durulur. b. Bağıl atom kütlesi tanımlanır. c. İzotop kavramı ve bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışının nedeni örneklerle açıklanır. ç. Mol hesaplamaları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, AnimasyonAnlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testlerDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verimanaliz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim


Cumhuriyet Bayramı

KASIM

8.HAFTA(05-11)

2 SAAT

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez. b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır. c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır. ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim


Atatürk Haftası

KASIM

9.HAFTA(12-18)

2 SAAT

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez. b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır. c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır. ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim


Atatürk Haftası

KASIM

10.HAFTA(19-25)

2 SAAT

10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.10.1.3.1. Kimyasal tepkimeleri açıklar.

10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler10.1.3. Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez. b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır. c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır. ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.a. Kimyasal tepkime denklemlerinin denkleştirilmesi sağlanır. Redoks tepkimelerine girilmez. b. Yanma, sentez (oluşum), analiz (ayrışma), asit-baz, çözünme-çökelme tepkimeleri örneklerle açıklanır. c. Kurşun(II) iyodürün çökmesi deneyi yaptırılır. ç. Kimyasal tepkimelerin açıklanmasında bilişim teknolojilerinden (animasyon, simülasyon, video vb.) yararlanılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, AnimasyonAnlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testlerDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verimanaliz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim


Öğretmenler Günü

KASIM-ARALIK

11.HAFTA(26-02)

2 SAAT

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur. b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
ARALIK

12.HAFTA(03-09)

2 SAAT

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur. b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim


Dünya Engelliler Günü

ARALIK

13.HAFTA(10-16)

2 SAAT

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur. b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim
ARALIK

14.HAFTA(17-23)

2 SAAT

10.1.4.1. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.

10.1.4. Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar

a. Sınırlayıcı bileşen hesapları üzerinde durulur. b. Tepkime denklemleri temelinde % verim hesapları yapılır.

Anlatım, Soru-Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, Animasyon

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, PDF dosyaları, Yaprak testler

analiz (ayrışma) tepkimesi, asit-baz tepkimesi, çözünme-çökelme tepkimesi, kanun, kimyasal tepkime, mol, sentez (oluşum) tepkimesi, sınırlayıcı bileşen, tepkime denklemleri, yanma tepkimesi, yüzde verim  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta

Ders kitabı, Akıllı tahta Slaytlar, pdf dosyaları, Yaprak testler iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com