Test Protokol Tanımı


k.ogren-sen.com > Kimya > Test


Şirket Adı: Environmental Restoration Analiz Numarası: 9-133

Hazırlayan: Alan Campbell Numune Alma Tarihi: 27 Ağustos 2009

Numune Kimlik No: SNIPER TM (16 oz. Sample) Teslim Alınan Tarih: 27 Ağustos 2009

Numune Lokasyon: Lot No. 58014-5206-000153 Tamamlanma Tarihi: 2 Ekim 2009

Ürün Etkinlik Analizi

Test Protokol Tanımı
Environmental Restoration bizden tescilli ve sabitleştirilmiş bir klorid dioksit olan ürünleri SNIPER TM‘in , hidrojen sülfür gazını temizleyip, oksitleştirip ortadan kaldırıp kaldıramayacağını tespit etmemizi istediler. Ve testler boyunca, asitli gazı etkin olarak ortadan kaldırmak için gerekli olan stokiyometrik miktardaki ürünün tespitinin yapılmasını. SNIPER TM ürünü, tetikli bir püskürtücü veya bir sisleme birimi vasıtasıyla aerosolleştirilen ince taneler halinde uygulanan sıvı bir üründür. ULV (ultra düşük hacim) sisleme birimi 10 mikron altında tanecikler geliştirir ve bazı alt mikron tanecikler gelişir. Kalma süresi, uygulama hacimleri, parçacıkların partikül boyutu, ve malzemenin uygulanacağı yüzeylerin hepsi laboratuarın daha büyük, zaman tüketici, ve daha pahalı bir teknik projede düşünmeyi öngördüğü değişkenlerdir. Ancak şirket ürünlerinin hidrojen sülfürü ince tanecikler halinde ortadan kaldırdığının teyidini talep etmiştir. Sıvıyı aynı zamanda ince tanecikler haline getirmeden, etkinliğini ölçmek için dağıtıcı kolon halinde kullanarak da test ettik. Şunu da not etmek gerekir ki, standart tetikli bir püskürtücü kafasından çıkan partikül büyüklüğü, 10 ila 100 mikron arası ince tanecikler geliştirmektedir. Testler bunun asitli gazlarla temas kurmak için yeterli olduğunu göstermiştir.
Intergen Resources testler için hidrojen sülfür gazının tabi vaziyetini geliştirdi. Hidrojen klorür (HCl) ve kükürt stokiyometrik miktarlarda hidrojen sülfür gazı oluşturmaktadır. Dağıtıcı tanllarda spesifik hacimlerde hidrojen sülfür gazı oluşturuldu ve SNIPER TM hacimlerini önden belirledi. Üç dakikalık temas süresine izin verildi ve Gastech uzunluğundaki lekeli test tüpleri vasıtasıyla ASTM standartları tarafından hidrojen sülfür seviyeleri belirlendi ( Gaz iletim hatlarındaki veya toplama sistemlerindeki kontrat seviyelerini belirlemek için gaz boru hattı şirketlerinin yaptığı testin aynısı). Daha da ötesi, sıvı bileşke SNIPER TM ile direk temas kurularak en etkin bakım aralığını tespit etmek için, temiz dağıtıcı bir kule SNIPER TM ürünü ile doldurulmuş, ve kolon aracılığı ile belli bir hacimde hidrojen sülfür vakumla pompalanıp, üç dakika boyunca yayılmıştır, ki bu sürede hidrojen sülfür seviyelerinin test edilmesi gereken süredir.
Protokole Dayalı Sonuçlar


 1. Üçlü testler – 29.6 ml (1 oz.) Sprey İnce Tanecik 3 dk Temas Süresi

 2. 10 ppm ( milyondaki bir olan parçalar; her ppm 1,000 ppb dir) Hidrojen Sülfür (H2S) 1 litrelik tank da
Test 1

Test 2

Test 3

<10 ppb (trilyonda bir olan parçalar)

>%99.9 Etkinlik

-0- ppm, %100 Etkinlik

<10ppb, > %99.9 Etkinlik
 1. Üçlü testler – Direk Temas, 3 Dk. Temas Süresi

 2. 50 ppm, H2S 400 ml lik SNIPER eşliğinde 500 mililitlrelik tankda VakumlaDağıtılma/ Yayılma
Test 4

Test 5

Test 6

-0- ppm, %100 Etkinlik

-0- ppm, %100 Etkinlik

-0- ppm, %100 Etkinlik
 1. SNIPER tarafından ortadan kaldırılan stokiyometrik miktarlardaki H2S ‘i belirlemek için, dağıtılma/sirkülasyon testleri malzeme tükenene kadar 100 ppm lik H2S parçaları ile tekrar tekrar yapıldı.

 1. Her bir mililitrelik SNIPER TM ‘in 2.1 mg CIO2 ihtiva ettiği belirlenmiştir.

 2. Daha ötesi, her mg H2S’i oksidize/ortadan kaldırmak için 5.8 mg lık CIO2 gerektiği belirlenmiştir.

 3. 2.76 ml’lik her bir SNIPER TM, bir mg ‘lık H2S ‘i oksidize/ortadan kaldırmaktadır.

 4. Ayrı bir testte, 100ppm lik H2S dağıtılıp bir dakika boyunca yayılmıştır. Sonuçlar kontrol edildi ve SNIPER TM %100 etkili bulundu. Ve takip eden bir başka test de, 100ppm lik H2S dağıtılıp 30 saniye boyunca yayılmıştır. Sonuçların tekrar %100 etkili olduğu görülmüştür.

 5. Teorik olarak, her bir galon SNIPER 1,300 mg üzerinde H2S oksidize/ortadan kaldıracaktır.

 6. 1 ppm H2S, 25C veya 77 F Da 1.4mg/m3 e eşdeğerdir. Bir kübik metrelik buhar alanı, 35.3 kübik feet’e eşdeğerdir.Uzunluk X En X Yükseklik kübik feet ile belirtilmektedir. 10’ uzunluktaki , 10’ endeki ve 10’ yükseklikteki bir oda 1,000 kübik feet’e eşdeğerdir. 1 ,000 kubik feet odadaki 1ppm lik H2S 40 mg H2S ihtiva edecektir. Teorik olarak her bir galon SNIPER, 1 ppm H2S’i 32,500 kübik feetlik buhar alanından veya yukarıda da bahsedildiği üzere 32 odanın üzerinde uzaklaştırıp oksidize edecektir.

 7. H2S’in koku sınırı 8.1 ppb dir. 1ppm lik H2S koku sınırının 120 kat daha üstündedir. ( H2S i koklamaya başlayacağınız nokta)

 8. Gaz boru hattı satış kontratlarının büyük bir kısmı, izin verilenden 4 ppm den daha düşük H2S üzerinden yapılmaktadır. (kübik metre başına 5.6 mg veya 35.3 kübik feet). Her 1,000 standart kübik feet doğal gazda 4ppm, 160 mg H2S’e karşılık gelmektedir. Teorik olarak, yapılan testler baz alındığında, bir galonluk SNIPER TM, 8,000 stadart kübik feet doğal gaz üzerinden 4 ppm lik H2Sin tamamını ortadan kaldırabilecek ve oksidize edebilecek.


Notlar /Yorumlar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. SNIPER TM’in etkin olarak H2S ‘i ürünle temas halinde olan herhangi bir alanın buhar alanından kaldırılması yazarın fikridir. SNIPER TM’in bir buhar alanının içine sislendiği veya ince tanecikler halinde verildiği/aerosolize edildiği taktirde ve asidik gaz veya organik kükürtlerle temas etmesine izin verildiği taktirde, lanse edildiği ve tanıtıldığı gibi sonuçlar verecektir.

 2. Yazar sonuçlardan memnundur ve ürünün koku giderme, asidik gaz ve organo-kükürt kaldırılması/oksidize edilmesinde kullanılabileceğini savunmaktadır.

 3. SNIPER TM ürününü sislendirmedeki partikül boyutları ne kadar küçükse, elde edilen sonucunda bir o kadar daha iyi olacağı görülmüştür. Hibrit, sabitleştirilmiş tescilli CIO2 den oluşmasına rağmen, ürünün ekipmanları veya kıyafetleri ağartmadığı görülmüştür. Ürün reaksiyon kimyasını özellikle karşılaşılan organikler üzerine harcamaktadır. Çalışılan tescilli kimyasal yöntemin, depoladığı oksidatif enerjiyi serbest bırakmak için organik maddelerle etkileşmenin gerekli olduğunu içerdiğini düşünebilirsiniz. Oksidatif reaksiyonunu nasıl serbest bırakırsa bıraksın, ürün H2S’e karşı etkili bulunmuştur.

 4. SNIPE tarafındna kolayca ortadan kaldırlabilen ve oksidize edilebilen ve hidrojen sülfür olarak hatalı bilinen diğer bağlantılı organo –kükürtler şöyledir: Karbonil –sülfür, Metil Merkaptan, Etil Merkaptan, Dimetil sülfür, Karbon Disülfür, I-Propil Merkaptan, T-Butil Merkaptan, N-Propil Merkaptan, Metil Etil Sülfür, S-Butil Merkaptan, Tiyofen, I-Butil Merkaptan, Dietil Sülfür, N-Butil Merkaptan, Dimetil Disülfür, 3-Metil Tiyofen, 2-Metil Tiyofen, Dimetil Tiyofen, Dietil Disülfür, ve Trimetil Tiyofen.Analizci / Yazar

Tracy C. Kehrer, BSChe, MBA

Kimya Mühendisi

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Test Protokol Tanımı iconTÜRKİye cumhuriyeti İle arnavutluk cumhuriyeti arasindaki serbest...

Test Protokol Tanımı iconİLGİLİ protokol

Test Protokol Tanımı iconProjenin tanimi VE KAPSAMI projenin tanimi

Test Protokol Tanımı iconİş bu protokol İzmir ILI, Dikili ilçesi, Çandarlı mah. 1839 parsel...

Test Protokol Tanımı icon= Test süresince test hayvanlarının %50’sini öldüren madde derişimi

Test Protokol Tanımı iconTest ve işletmeye alma yüklenici tarafından yapılacak, test yükü Beton Travers Fa

Test Protokol Tanımı iconBu test test çözücülerinin hazırlanması için gerekli oranda suda çözünebilir olan

Test Protokol Tanımı iconSosyal güvenlik kurumu kapsamindaki KİŞİlerin türk eczacilari biRLİĞİ...

Test Protokol Tanımı iconSosyal güvenlik kurumu kapsamindaki KİŞİlerin türk eczacilari biRLİĞİ...

Test Protokol Tanımı iconTest uygulama laboratuvarı çalışmaya başlamadan önce, test maddesiyle...


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com