2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari


k.ogren-sen.com > Kimya > Evraklar
ADI SOYADI: X_ADI

NO: X_NO

SINIF:X_SINIF

2015-2016 EGT –ÖGRT. YILI H.S.K. AND.LİSESİ KİMYA 10 I.DÖNEM II.YAZILI SORULARI

1-)Tanecik boyutu farkına dayalı yöntemler nelerdir yazınız?(5)

2-)Karışım nedir kaça ayrılır yazınız?(5)

3-)Laboratuvarda 12g İyot ,60g KI ile birlikte 328g C2H5OH etanol içinde çözünüyor. İyodun kütlece % derişimini bulunuz?(5)

4-)%20şeker çözeltisinin 200g başka bir şeker çözeltisinin 300g ile karıştırılıyor. Son çözelti %15 olduğuna göre ,ikinci çözeltinin % derişimi ne olur?(5)

5-) Aşağıdaki verilen karışımları karşılarına hangi yöntemlerle ayrılır yazınız?(5)

Etil alkol-su …………………………..

Karbon tetra klorür-su …………………………..

Benzin –motorin –jet yakıtı …………………………

Su- Sodyum klorür …………………………

Su-hidrojen sülfür …………………………

6-) Aşağıdaki terimleri tanımlayınız?(5)

Süspansiyon:

Emülsiyon

7-)Ayrımsal damıtma nedir tanımlayınız?(5)

8-)Yogunluk farkına dayalı yöntemler nelerdir yazınız?(5)

9-)Koligatif özellik nedir.Nelerdir?(5)

10-)Bir su örneğinin analizinde 100g suda 20mg Na+iyonları bulunduğuna göre bu çözeltinin ppm derişimini bulunuz?(10)

11-)Tuzları elde etmek için kullanılan başlıca yöntemleri yazınız?(10)

12-)Aşağıdaki verilen tuzların adlarını yazınız?(10)

NaHSO4 ……………………..

Na2CO3 ………………………..

KNO3 ………………………….

MgCIO4 …………………………

CH3COONa …………………………

13-)Koloit ve Aerosol nedir? Tanımlayınız(5)

14-) Amfoter madde nedir.Nelerdir yazınız?(5)

15-)

16-)17) Aşağıdaki tepkimeleri tamamlayınız ve denkleştiriniz. Tepkime yoksa sebebini açıklayınız.(5)

Mg +HCl--------------

Au+ HCl---------------------

Cemal YÜKSEL

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari icon2015-2016 EĞT-ÖĞrt lisesi 10 Kİmya I. DÖnem yazili sorulari

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari icon2016-2017 EĞT-ÖĞrt yili h. S. K. And lisesi 10 Kİmya I. DÖnem yazili sorulari

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari icon2016-2017 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 11 I. DÖnem I. Yazili sorulari

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari iconLİsesi 2016-2017 ÖĞretim yili 12. Sınıf Kimya Dersi Dönem Yazılı Yoklama Soruları

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari iconAnadolu lisesi 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞretim yili dönem siniflar kimya dersi yazili sorulari(B)

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari iconUŞak mesleki ve teknik anadolu lisesi 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞretim yili...

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari iconLisesi 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 9/A,B,C,D,E ve f sınıfları 1...

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari iconTeknik ve endüstri meslek lisesi 2010-2011 ÖĞretim yili kimya dersi...

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari iconB – grubu g.ŞAMİl aktaş anadolu lisesi 2016 17 ÖĞretim yili 12. Siniflar...

2015-2016 egt -ögrt. Yili h. S. K. And. LİSesi Kİmya 10 I. DÖnem II. Yazili sorulari icon2015-2016 EĞİTİM ÖĞretim yili pozanti anadolu imam hatip lisesi 10....


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com