Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta


sayfa1/3
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders kitabı
  1   2   3
2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI GÜLİZAR ŞAMİL AKTAŞ ANADOLU LİSESİ 10. SINIF KİMYA DERSİ

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


SÜRE

ÜNİTE I: ATOMUN YAPISI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

1.HAFTA2.HAFTA


3.HAFTA

1

1
1


1.1. Statik elektriklenme ile atomun ‘bölünmezliği’ fikri arasında ilişki kurar.

1.2. Faraday elektroliz deneyleri ile atom altı parçacıkların varlığı arasında ilişki kurar.

1.3. Elektrik yükü birimini, elektrolizde açığa çıkan madde miktarı üzerinden tanımlar.

1.4. Elektronun keşfini tarihsel gelişimi içinde açıklar.

1.5. Elektronun kütlesi ve yükünün bulunmasına ilişkin araştırmaları özetler.

1.6. Elektronun yükü ile atomdaki pozitif yükler arasında ilişki kurar.

1.7. Atomlarda proton sayılarının deneysel olarak nasıl belirlendiğini açıklar.


1.Atom ve Elektrik


Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
4.HAFTA

1
1

1


2.1. Thomson atom modelinin Rutherford deneyi ile geçersiz hâle gelişini açıklar.

2.2. Elektromanyetik ışınların dalga modelinde kullanılan kavramlar arasında ilişki kurar.

2.3. Elektromanyetik spektrumda ışın tiplerini frekans ve dalga boyu aralığı ile ilişkilendirir.

2.4. Dalga modeli ile açıklanabilen optik olaylara örnekler verir.

2.5. Elektromanyetik ışınların tanecik karakteri gösterdiği gözlemlere örnekler verir.

2.6. Işın kuantumlarının (fotonların) enerjisi ile dalga nicelikleri arasında ilişki kurar.


2.Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklarSÜRE

ÜNİTE I: ATOMUN YAPISI

AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

EKİM

1.HAFTA

1

1
1


2.7. Hidrojen atom spektrumundan, atomlardaki enerji alış verişinin sürekli olmadığı çıkarımını yapar.

2.8. Bohr modelinin temel varsayımlarını ve hidrojen atomundaki elektronun toplam enerjisini ifade eder.

2.9. Bohr atom modelini kullanarak atomların ışın soğurma / yayma sürecini açıklar.

2.10. Yayılan fotonların enerjisi ile hidrojen atomundaki elektronun enerji değişimi arasında ilişki kurar.


2.Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
2.HAFTA

1
1
1

3.1. Dalga ve tanecik özelliğinin atom altı parçacıkların doğası olduğunu fark eder.

3.2. De Broglie hipotezini doğrulayan deneysel bulgulara örnekler verir.

3.3. Atom altı tanecikler üzerinde yapılan ölçmelerdeki belirsizliğin önemini açıklar.

3.4. Bohr modelinin yetersizliklerini örneklerle açıklar.

3.Kuantum Mekaniğinin Gelişimi


Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
3.HAFTA

1
1
1

4.1. Schrödinger atom modeline temel olan düşünce ve deneyleri açıklar.

4.2. Atomlar/ iyonlar için, ‘orbital’ kavramını, elektronların bulunma olasılığı ile ilişkilendirerek tanımlar.

4.3. Orbitallerin sembol gösterimlerini, geometrilerini, yönlenmelerini ve elektronun enerjisini kuantum sayıları ile ilişkilendirir.

4.4. Çok elektronlu sistemlerde orbitallerin enerji sırasını belirler.

4.5. Atomlar ve iyonlar için elektron dizilimlerini yazar.

4.Atomun Kuantum Modeli


Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
4.HAFTAKurban bayramı

5.HAFTA

1

2

5.1. İkili hidrojen bileşiklerinde, 1g hidrojen ile birleşen diğer element kütleleri temelinde bağıl atom kütlesini tanımlar.

5.2. Hidrojen ile bileşik yapmayan elementlerin bağıl atom kütlelerinin nasıl bulunabileceğini açıklar.

5.3. Elementler ve bileşikler için mol kavramını açıklar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bilim ve Teknik için Sınır Yoktur özdeyişini açıklama.


5.Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı

5.Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçin Sınır Yoktur" özdeyişi

Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar

I.Yazılı Yoklama

SÜREÜNİTE I: ATOMUN YAPISI

ÜNİTE II: PERİYODİK SİSTEM


AY

HAFTA

SAAT

KAZANIMLAR

KONULAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME

YÖNTEM VE

TEKNİKLERİ

KULLANILAN

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ,

ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME

(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

KASIM

1.HAFTA

2

1

5.4. Elementlerin mol kütleleri ve tek tek atomların kütleleri üzerinden Avogadro sayısını hesaplar.

5.5. Mol kavramı ile Avogadro sayısı arasında ilişki kurar.


5.Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı


Anlatım, Soru- Cevap, Örnekleme, Tümevarım, Problem Çözme, kavram haritası, animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
2.HAFTA


1
1

1


5.6. İzotop kavramını kullanarak bazı elementlerin mol kütlelerinin tam sayı çıkmayışını açıklar.

5.7. Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı kavramlarını ilişkilendiren problemleri çözer.
Atatürk'ün"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir"özdeyişinin bîlimin hızla gelîştiği bu çağdaki etki alanı ve önemini kavratma.

5.Bağıl Atom Kütlesi Yaklaşımı ve Mol Kavramı

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMAAtatürk'ün"Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir"özdeyişi

Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
3.HAFTA


1

1

1


1.1. Elementlerin özelliklerine göre düzenlenmesinin tarihsel bir süreç olduğunu fark eder.

1.2. Keşfedilmemiş elementlerin özelliklerinin tahmin edilebileceğini fark eder.

1.3. Elementleri atom numaralarına göre düzenlemenin faydalarını açıklar.

1.4. Periyodik sistemde s ve p bloku elementleri ile yaygın kullanılan elementlerin ad ve sembolleri arasında eşleme yapar.

1.Periyodik Sistemin Tarihçesi


Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
4.HAFTA

1
1

1

2.1. Atom yarıçapı ile ilgili farklı tanımları açıklar ve atom yarıçapının periyodik sistemdeki değişme eğilimini irdeler.

2.2. İyonlaşma enerjilerinin periyodik sistemdeki değişme eğilimini açıklar.

Atatürk'ün Bilim ve Teknik için sınır yoktur özdeyişinin günümüzdeki uzay çalışmalarını örnek vererek açıklama.


2.Özelliklerde Periyodik Değişim

İyonlaşma enerjisini tanımlar, periyodik sisteme göre iyonlaşma enerjisindeki değişimi gösterir

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
ATATÜRK’ÜN "HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR FENDİR" özdeyişi


Anlatım, kavram haritası

Tümevarım,Soru-cevap, aktif yöntem, beyin fırtınası

Gösteri,Deney,gezi, gözlem

İnceleme, araştırma

Problem çözme

animasyon

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar

II. Yazılı Yoklama
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabı, Bilgisayar, Akıllı Tahta, Eğitim cd'leri, Simülasyonlar Yardımcı kaynaklar

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers Kitabı, Akıllı Tahta

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabi-akilli tahta-eba

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar

Ders kitabı, Bilgisayar, Akıllı tahta iconDers kitabı, akıllı tahta, yardımcı kaynaklar


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com