Ders saati


sayfa1/4
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
  1   2   3   4
………………………………………………LİSESİ 2010 – 2011 DERS YILI

11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SÜRE
AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONULAR

ETKİNLİK

KAZANIMLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

EYLÜL

3

3

1. Katı, sıvı ve gazlarda basınç ile ilgili olarak,

1.1. Katıların bir yüzeye uyguladığı basıncı

hesaplar (PÇB-1.b,f, 3.a-e,i; TD-1.a-l, 2.c, 3.a- g).

Everest Dağı’na ve Mariana Çukuru’na Yolculuk

1 Basınç’ın tanımı hatırlatılır. Bu tanımın katı, sıvı ve gazlarda da geçerli olduğu vurgulanır. Skaler bir büyüklük olduğu ve katıların kendilerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda aynen ilettikleri halde, basıncı aynen iletmedikleri vurgulanır. Piezo elektrik olayı kısaca açıklanıp bununla çalışan basküllerin yapısı tanıtılır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EYLÜL

4

3

1.2. Durgun akışkanlarda basıncı, farklı

derinliklerde hesaplar (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ- 1.h, 2.c-e;TD-1.a-l, 2.a-f, 3.a-g).

1.3. Atmosfer basıncının etkisi ile çalışan aletlerin çalışma ilkesini açıklar (PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e; FTTÇ-2.c-e; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a- e, 5.c; TD-1.a-l, 2.a,c,d,e, 3.a-g).

1.4. Durgun akışkanlardaki cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetini hesaplar (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ-1.b,h, 2.c-e; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).

1.5. Akışkanın hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi keşfeder (PÇB-1.b,d,g, 2.c,d, 3.d,h,i; FTTÇ- 1.b,d,o, 2.c-e, 3.b,j,n,o; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c,4.a-e; TD-1.a-m, 2.a-f, 3.a-g).

[!] 1.2 Akışkan kavramının hem sıvıları hem de gazları içerdiği vurgulanır. SI birim sisteminde basınç birimi Pascal (Pa) dır. Birimler arası (Pa, atm, Torr (mmHg), mmH2O, bar) değişimler verilir. Su altında her 10,3 metre derinlikte basıncın 1 atm kadar artacağı belirtilir. Pascal’ın patlak fıçı gösterisi açıklanır. Sıvıların çok az sıkışmasına rağmen sıkıştırılamaz olarak kabul edilebileceği hatırlatılır. Kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basıncın kabın iç yüzeylerinin her noktasına aynı büyüklükte iletildiği ve buna paskal ilkesi dendiği verilir. Birleşik kap ve su cenderelerinin çalışma ilkeleri anlatılır. Bu ilkelere göre çalışan araçlara örnekler verilir. Atmosferde, deniz seviyesine göre yükseklik değişiminin atmosferik basınç üzerindeki etkisi incelenir

1.3 Toricelli deneyi açıklanarak, deney cıva yerine su ile yapılırsa kaç metrelik bir boru gerekeceği tartışılır. Yüzeydeki bir tulumba ile neden yaklaşık olarak en fazla 10 m derinlikten su çıkarılabildiği açıklanır. Barometre, manometre, altimetre ve batimetre tanıtılır. Magdeburg yarım küreleri ile yapılan deney anlatılır.

[!] 1.4 Arşimet ilkesi “Tamamen veya bir kısmı bir akışkana batan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşittir” şeklinde verilir. Arşimet ilkesinin hem sıvılarda hem de gazlarda geçerli olduğu vurgulanır. Batma, yüzme ve askıda kalma olayları cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile ilişkilendirilir.

[!] 1.5 Yalnızca düzgün akan ve türbülans yapmayan akışkanlarda konuşulur. Bernoulli ilkesi; akışkanın sürati artarsa akışkanın basıncı azalır olarak verilmeli fakat formüllere girilmemelidir. Bunun sebebinin enerji korunumu olduğu da verilir. Akışkanının basıncı ile akışkanın akmasını engelleyen cisimlere uygulayacağı basınç değil, çepere yapılan basınç kast edilmektedir. Uçak kanadı, yan yana geçen iki araç arasında hızlanan havanın basıncı, kasırgalarda çatının uçması ve pencerelerin dışa patlaması vb. uygulamalar verilir.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

1

3

2.1)Katı, sıvı ve gazlardaki ısı alışverişi ile ilgiliolarak, Sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramları arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar (PÇB-1.b, 3.i; BİB- 1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).

2.2)Özgül ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar (PÇB-1.b, 3.i; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).

[!] 2.1 Isının sıcaklık farkından dolayı alınıp-verilen enerji olduğu ve bunun sonucunda maddenin iç enerjisinin değiştiği vurgulanır. Isının hangi yollarla yayıldığı hatırlatılır. Mutlak sıfır sıcaklığının teorik olarak doğada ulaşılabilecek minimum sıcaklık olduğu vurgulanır. Bunun yanı sıra mutlak sıfır sıcaklığına niçin ulaşılamayacağı da tartışılır. Evrende gözlemlenen minimum ve maksimum sıcaklık değerleri verilir. Güncel ve ilginç olaylarda

gözlemlenen sıcaklık aralıklarına vurgu yapılır. Kelvin, Fahrenheit ve Celsius dereceleri ve dönüşümleri verilir. İç enerji kavramına ilk defa girileceğinden daha fazla vurgu yapılmalıdır. Isı ve sıcaklık ilişkisi hatırlatılır. Aynı sıcaklıkta iki farklı maddenin, dokunmayla soğuk ya da sıcak hissedilmesinin, maddelerin ısı iletim katsayıları ile ilgili olduğu farklı maddelerin ısıl iletkenlik değerleri verilerek tartışılır. Termometre kendi sıcaklığını ölçer ile ne kastedildiği tartışılır.

[!] 2.2 Suyun özgül ısısının çok büyük olmasının etkileri verilir. Suyun ısıtma ve soğutma teknolojilerinde nasıl kullanıldığına örnekler verilir. Isı sığası kavramı ile ısının depolanamayacağı (bir cismin ısıya sahip olamayacağı) verilir. Farklı maddelerin özgül ısı değerleri verilir.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme


Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

2

3

2.3)Katı, sıvı ve gazlarda genleşme ve büzülme olaylarını karşılaştırır (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ-1.a,b,d,h, 2.c-e, 3.b,e; BİB-3.a-c, 4.a-e, 5.c; TD-1.a-m, 2.a-f,h, 3.a-g).

2.4)Suyun diğer maddelerden farklılık gösteren sıcaklık-genleşme/yoğunluk grafiğini yorumlar (PÇB-3.a,d,e; FTTÇ-3.b,j; BİB-3.a- c, 4.a-e, 5.c; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).


Elektrik Direklerini Azaltalım mı?

[!] 2.3 Genleşme ve büzülmenin katılarda boyca, alanca ve hacimce olacağı, sıvı ve gazlarda ise yalnızca hacimce olacağı verilir. Çeşitli katı ve sıvıların sıcaklığa göre genleşme katsayıları tablo halinde sunulur. Katsayılarına göre güncel yaşamda nerelerde kullanıldıkları karşılaştırılır. Genleşme katsayısının katılar ve sıvılar için ayırt edici bir özelik olduğu, fakat gazlar için ayırt edici bir özelik olmadığı vurgulanır. Bütün gazlarda genleşme katsayılarının aynı olduğu (1/273 oC-1) belirtilir. Metal çiftlerin ne olduğu ve günlük hayatta nerelerde kullanıldığı verilir.

[!] 2.3 Katı, sıvı ve gaz olma özelikleri ile genleşme ve büzülme arasındaki ilişki moleküler (yapısal) düzeyde açıklanır. Maddelerin genleşmesinden veya büzülmesinden yola çıkarak alınan veya verilen ısının Q=mc∆T bağıntısı ile hesaplanabileceği verilir. Hal değişimleri verilmeyecektir.

2.4 5. sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2. Ünite: Maddenin Değişimi ve Tanınması: Kazanım 7.8.

[!] 2.4 Buz ve suyun bu özeliklerinin, canlılar için önemi verilir. Bir grafik üzerinde -20 oC’den 0 oC’ye kadar buzun ve 0 oC’den 20 oC’ye kadar suyun sıcaklığa göre yoğunluğunun nasıl değiştiği gösterilir.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

3

3

1. İş ve enerji ile ilgili olarak,

1.1. Bir cismin kinetik enerjisinin nelere bağlı olduğunu örneklerle gösterir (BİB-1.a-d 3.a- c).

1.2. Yapılan iş ile kinetik enerji değişimi arasındaki ilişkiyi açıklar (PÇB-3.a-g).

1.3. Bir cismin, yerin çekim alanından dolayı sahip olduğu enerjisini örneklerle açıklar (BİB-1.a-d 3.a-c).

1.4. Esneklik potansiyel enerjiyi örneklerle açıklar (BİB-1.a-d 3.a-c).

[!] 1.1 Bir kuvvetin bir cisim üzerinde yaptığı iş hatırlatılır.

[!] 1.1 Eylemsizlik momenti hesaplamalarına girilmeyecek, çubuk, küre ve silindir gibi düzgün geometrik cisimlerin kütle merkezlerine göre eylemsizlik momenti bağıntıları verilir ve (öteleme) kinetik enerjileri ile birlikte dönme kinetik enerjileri de hesaplanır .

??? 1.1 “Hareket etmeyen hiçbir cisim enerjiye sahip değildir”.

[!]1.2 İş-enerji teoremi verilir.

??? 1.3 “Yer çekimi potansiyel enerjisi potansiyel enerjinin tek biçimidir”.

[!] 1.3 Çekim potansiyel enerjisinin belirlenen referans düzeyine göre tanımlandığı vurgulanır. Genel çekim potansiyel enerjisi grafik olarak da verilir.

[!]1.3 Yerin çekim alanının çekim kuvveti ile ilişkisi açıklanır.

[!] 1.4 Hooke Yasası açıklanıp, kuvvet–uzama miktarı grafiğinden yararlanarak esneklik potansiyel enerjisi hesaplanır.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
EKİM

4

3

1.5. Mekanik enerjinin korunumu ile ilgili uygulamalara örnekler verir (PÇB-3.a-g:FTTÇ-2.c-e; BİB-1.a-d 3.a-c).

1.6. Mekanik enerjinin korunumu prensibinden yararlanarak kurtulma sürati ve bağlanma enerjisini matematiksel bağıntıyla ifade eder.
[!] 1.5 Mekanik enerjinin korunumu; serbest düşme, atış hareketleri, esnek yay içeren sistemler, basit makineler, balistik sarkaç gibi örneklere uygulanır.

??? 1.5 “Bir cisim düşmeye bırakıldığında, yer çekimi potansiyel enerjisinin tamamı aynı anda kinetik enerjiye dönüşür”.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
KASIM

1

3

2. Kuvvetin cisimle kısa süreli etkileşmesi ile ilgili olarak,

2.1. Momentum kavramını örneklerle açıklar (BİB-1.a-d 3.a-c).

2.2. İtme (İmpuls) kavramının momentum değişimi ile ilişkisini örneklerle açıklar (PÇB-3.a-g:FTTÇ-2.c-e).


Kavramları Doğru Biliyor Muyuz?

[!] 2.1 Momentum ile kinetik enerji arasındaki fark örneklerle vurgulanır. Büyük tankerlerin motorlarının limandan yaklaşık 25 km önce kapatılmasının sebepleri momentumu kavramsal olarak anlatmak için verilmelidir.

[!] 2.2 İtme ile momentum değişimi arasındaki ilişki Newton’un ikinci hareket yasasından yararlanılarak belirlenir. Yapışma ile sıçrama olduğu durumda momentum değişiklikleri (Pelton su değirmeni vb) konuşulur. Aynı itmenin kısa ve uzun zaman aralıklarında etkileri örnekler üzerinde tartışılır.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar Kavramsal Test
KASIM

2

3

2.3. Bir ve iki boyutta cisimlerin çarpışması esnasında momentumun korunduğunu gösterir (PÇB-3.a-g).


Roketlerin Babası Von Braun

2.3 Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar incelenir. Esnek çarpışmalara örnek olması açısından Newton çarpışan topları (Newton beşiği) verilebilir.

[!] 2.3 Momentumun korunup korunmadığı durumlar dış kuvvete bağlı olarak tartışılır. Momentumun yanı sıra kinetik enerjinin de korunduğu çarpışmalar esnek, momentumun korunmasına rağmen kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmalar esnek olmayan çarpışmalar olarak adlandırılır. Ayrıca çarpışmadan önce veya sonra iki cismin birlikte hareket ettiği çarpışmalar tam esnek olmayan çarpışma olarak adlandırılır. Patlamaların da bir çeşit çarpışma olduğu dikkate alınarak bu durumlara da örnekler verilir.

??? 2.3 “Hareket etmeyen cisimlerle olan çarpışmalarda momentum korunmaz.” ve “Momentum korunumu sadece çarpışmalarda geçerlidir.”

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar
KASIM

4

3

3. Net bir kuvvetin etkisinde dönen bir cismin hareketi ile ilgili olarak,

3.1 Torkun (kuvvet momenti) nelere bağlı olduğunu deneyerek gösterir (PÇB-1.a,d-g 2.a-f 3.a-i).

3.2 Tork kavramının günlük yaşamdaki uygulamaları ile ilgili problemler çözer (PÇB-3.a-g).
[!] 3.1 Tork vektörünün, uygulanan kuvvetin ve kuvvet kolunun oluşturduğu düzleme daima dik olduğu, vektörel çarpım sonucu elde edildiği ve yönünün sağ el kuralına göre bulunabileceği vurgulanır. Torkun yönü ile cismin dönme yönünün farklı olduğu vurgulanmalıdır.

3.2 Torkun, cismin eylemsizlik momenti ve açısal ivmeye bağlılığına girilmez.

??? 3.2 “Bir cisme etki eden her kuvvet dönmeye sebep olur”.

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

Ders kitabı, Bilgisayar, Projeksiyon, Eğitim CD'leri, Yardımcı kaynaklar  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati icon6 ders saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com