Ders saati


sayfa1/4
k.ogren-sen.com > Kimya > Ders
  1   2   3   4

SÜRE

ASİYE AĞAOĞLU ANADOLU LİSESİ 2013-2014 DERS YILI 11. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONULAR

KAZANIMLAR

ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLER

AÇIKLAMALAR

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Kazanımlara ulaşım Düzeyi)


EYLÜL

3

2


1. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ

Türk Milli Eğitiminin amaçları, dersin işlenişi ve müfredatı hakkında bilgi

KATI,SIVI VE GAZLARDA BASINÇ

Türk Milli Eğitiminin amaçlarını kavratmak, dersin işlenişi ve müfredatı hakkında bilgilendirmek

1. Katı, sıvı ve gazlarda basınç ile ilgili olarak,

1.1. Katıların bir yüzeye uyguladığı basıncı hesaplar (PÇB-1.b,f, 3.a-e,i).


 

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

1.1 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket. [!] 1.1 Basınç’ın tanımı hatırlatılır. Bu tanımın katı, sıvı ve gazlarda da geçerli olduğu vurgulanır. Skaler bir büyüklük olduğu ve katıların kendilerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda aynen ilettikleri halde, basıncı aynen iletmedikleri vurgulanır. Piezo elektrik olayı kısaca açıklanıp bununla çalışan basküllerin yapısı tanıtılır. [!]

EYLÜL

4

2

KATI,SIVI VE GAZLARDA BASINÇ

1.2. Durgun akışkanlarda basıncı, farklı derinliklerde hesaplar (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ-1.h, 2.c-e;TD-1.a-l,

1.3. Atmosfer basıncının etkisi ile çalışan aletlerin çalışma ilkesini açıklar (PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e; FTTÇ-2.c-e).


Everest Dağı’na ve Mariana Çukuru’na Yolculuk

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.


1.2 Akışkan kavramının hem sıvıları hem de gazları içerdiği vurgulanır. SI birim sisteminde basınç birimi pascal (Pa) dır. Birimler arası (Pa, atm, Torr (mmHg), mmH2O, bar) değişimler verilir. Su altında her 10,3 metre derinlikte basıncın 1 atm kadar artacağı belirtilir. Pascal’ın patlak fıçı gösterisi açıklanır. Sıvıların çok az sıkışmasına rağmen sıkıştırılamaz olarak kabul edilebileceği hatırlatılır. Kapalı bir kaptaki sıvının herhangi bir noktasına uygulanan basıncın kabın iç yüzeylerinin her noktasına aynı büyüklükte iletildiği ve buna paskal ilkesi dendiği verilir. Birleşik kap ve su cenderelerinin çalışma ilkeleri anlatılır. Bu ilkelere göre çalışan araçlara örnekler verilir. Atmosferde, deniz seviyesine göre yükseklik değişiminin atmosferik basınç üzerindeki etkisi incelenir.  1.2 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi 2. Ünite: Kuvvet ve Hareket. 1.3 Toricelli deneyi açıklanarak, deney cıva yerine su ile yapılırsa kaç metrelik bir boru gerekeceği tartışılır. Yüzeydeki bir tulumba ile neden yaklaşık olarak en fazla 10 m derinlikten su çıkarılabildiği açıklanır. Barometre, manometre, altimetre ve batimetre tanıtılır. Magdeburg yarım küreleri ile yapılan deney anlatılır

Atatürk’ün gençliğe güveni


EKİM

1

2

KATI,SIVI VE GAZLARDA BASINÇ

1.4. Durgun akışkanlardaki cisimlere uygulanan kaldırma kuvvetini hesaplar (PÇB-1.b, 3.d,e; FTTÇ-1.b,h, 2.c-e).

Etkinlik Numarası : 2

Etkinlik Adı : Küçük Bir Su Döngüsü İçin Gerekli Olan Enerjiyi Hesaplayalım

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.


[!] 1.4 Arşimet ilkesi “Tamamen veya bir kısmı bir akışkana batan cisme akışkan tarafından uygulanan kaldırma kuvveti, cismin yer değiştirdiği akışkanın ağırlığına eşittir” şeklinde verilir. Arşimet ilkesinin hem sıvılarda hem de gazlarda geçerli olduğu vurgulanır. Batma, yüzme ve askıda kalma olayları cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile ilişkilendirilir.

Atatürk’ün bilim ve tekniğe verdiği önem.

EKİM

2

2

KATI,SIVI VE GAZLARDA ISI ALIŞ VERİŞİ

2. Katı, sıvı ve gazlardaki ısı alışverişi ile ilgili olarak,

2.1. Sıcaklık, ısı ve iç enerji kavramları arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar (PÇB-1.b, 3.i; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a-l, 2.c, 3.a-g).

2.2. Özgül ısı ve ısı sığası kavramlarını açıklar (PÇB-1.b, 3.i; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).

 

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

[!] 2.2 Suyun özgül ısısının çok büyük olmasının etkileri verilir. Suyun ısıtma ve soğutma teknolojilerinde nasıl kullanıldığına örnekler verilir. Isı sığası kavramı ile ısının depolanamayacağı (bir cismin ısıya sahip [ ! ] 1.1 Her ikisi de kütle ve hıza bağlı olmasına rağmen momentum ile kinetik enerji arasındaki fark örneklerle vurgulanır. Büyük tankerlerin motorlarının limandan yaklaşık 25 km önce kapatılmasının sebepleri momentumu kavramsal olarak anlatmak için verilir. [ ! ] 1.2 İtme ile momentum değişimi arasındaki ilişki Newton’un ikinci hareket yasasından yararlanılarak belirlenir. Yapışma ile sıçrama olduğu durumda momentum değişiklikleri (Pelton su değirmeni vb) konuşulur. Aynı itmenin kısa ve uzun zaman aralıklarında etkileri örnekler üzerinde tartışılır.

olamayacağı) verilir. Farklı maddelerin özgül ısı değerleri verilir

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” özdeyişi.    
3


KURBAN BAYRAMI (15,16,17,18 Ekim 2013 Salı,, Çarş., Perş.,Cuma tam gün )

EKİM

4

2

2. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

İMPULS VE MOMENTUM

1. Cisimlerin kısa süreli etkileşmesi ile ilgili olarak,

1.1. Momentum kavramını örneklerle açıklar (BİB-1.a-d 3.a-c).

1.2. İtme (İmpuls) kavramının momentum değişimi ile ilişkisini örneklerle

açıklar (PÇB-3.a-g: FTTÇ-2.c-e).
Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

[!] 1.3 Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar incelenir. Esnek çarpışmalara örnek olması açısından Newton çarpışan topları (Newton beşiği) verilebilir. Momentumun korunup korunmadığı durumlar dış kuvvete bağlı olarak tartışılır. Momentumun yanı sıra kinetik enerjinin de korunduğu çarpışmalar esnek, momentumun korunmasına rağmen kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmalar esnek olmayan çarpışmalar olarak adlandırılır. Ayrıca çarpışmadan önce veya sonra iki cismin birlikte hareket ettiği çarpışmalar tam esnek olmayan çarpışma olarak adlandırılır. Patlamalarda da momentumun korunduğu dikkate alınarak bu durumlara örnekler verilir. ??? 1.3. “Momentum korunumu sadece çarpışmalarda geçerlidir.”
EKİM

5

2

İMPULS VE MOMENTUM

1.3. Bir ve iki boyutta cisimlerin çarpışması esnasında momentumun

korunduğunu gösterir (PÇB-3.a-g).

Kavramları Doğru Biliyor Muyuz?

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

[!] 1.3 Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar incelenir. Esnek çarpışmalara örnek olması açısından Newton çarpışan topları (Newton beşiği) verilebilir. Momentumun korunup korunmadığı durumlar dış kuvvete bağlı olarak tartışılır. Momentumun yanı sıra kinetik enerjinin de korunduğu çarpışmalar esnek, momentumun korunmasına rağmen kinetik enerjinin korunmadığı çarpışmalar esnek olmayan çarpışmalar olarak adlandırılır. Ayrıca çarpışmadan önce veya sonra iki cismin birlikte hareket ettiği çarpışmalar tam esnek olmayan çarpışma olarak adlandırılır. Patlamalarda da momentumun korunduğu dikkate alınarak bu durumlara örnekler verilir. ??? 1.3. “Momentum korunumu sadece çarpışmalarda geçerlidir.”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim 2013 Salı tam gün )

KASIM

1

1

1

ÇEMBERSEL HAREKET

2. Dönme hareketi ve nedenleri ile ilgili olarak,

2.1. Düzgün çembersel hareketi örneklerle açıklar.

2.2. Düzgün çembersel harekette çizgisel ve açısal sürat kavramlarını açıklar

(BİB-4.a-e).

Heyecan Treni (Roller Coaster)

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

[ ! ] 2.2 Periyot ve frekans kavramları hatırlatılarak düzgün çembersel harekete uyarlanır. Çizgisel ve açısal sürat arasındaki ilişkiyi gösteren bağıntı verilir. Günlük yaşamdan (tren tekerleklerinin şekli ile raydan çıkmadan yaptığı hareket arasındaki ilişki vb.) kendi kendini düzelten veya bozan hareketlere örnekler verilir.
3. ÜNİTE : ELEKTRİK VE ELEKTRONİKDeğişken akım ve doğru akım

2 Sığaçlar (kondansatörlerle) ile ilgili olarak,

2.1 Elektrik enerjisinin sığaçlarda nasıl depolanabileceğini açıklar.

2.2 Yüklenmiş bir sığaçta yük ile gerilim arasındaki ilişkiyi açıklar.


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme

[!] 2.1 Çeşitli amaçlar için kullanılan sığaç çeşitleri (Elektrolitik, tüp şekilli ve yüksek-gerilimli) ve sığaçların devre şemalarındaki sembolik gösterimi verilir.

KASIM

2

2

ÇEMBERSEL HAREKET

2.3. Merkezcil ivmeyi çizgisel hız vektörünün yönündeki değişime bağlı olarak açıklar (PÇB-3.a-g; BİB-4.a-e).


Virajı Dönebilir miyiz?

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

[ ! ] 2.3 Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmenin büyüklüğü; çizgisel ve açısal sürat cinsinden açıklanır.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI
Atatürk’ü Anama Haftası

“Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir”       


KASIM

3

2

ÇEMBERSEL HAREKET

2.4.Düzgün çembersel harekete neden olan kuvvet ile cismin kütlesi, sürati ve dönme yarıçapı arasındaki ilişkiyi deneyerek keşfeder (PÇB-1.a,d-g 2.a-f 3.a-i).
Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna, kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

??? 2.4 “Sabit süratle çembersel hareket yapan bir cismin ivmesi sıfırdır.” ??? 2.4 “Çembersel hareket yapan bir cisme etkiyen hareket doğrultusuna dik net kuvvet ortadan kalktığında cisim çembersel hareket yapmaya devam eder.”, “Çembersel yörüngede hareket eden cisimlere merkezkaç kuvveti etki eder.” [ ! ] 2.4 Çembersel harekette her durumda cismin hızına dik doğrultuda net bir kuvvetin olması gerektiği fark ettirilir. Bu kuvvetin merkezcil kuvvet olarak adlandırıldığı ve net kuvvetin merkezcil kuvvet işlevi gördüğü vurgulanır. Merkezcil kuvvet duruma göre sürtünme kuvveti, kütleçekim kuvveti, gerilme kuvveti olabileceği gibi bazı durumlarda ise birden çok kuvvetin bileşkesi olabileceği vurgulanır. Keşfettirilen bu bağıntı; çizgisel sürat, açısal sürat ve periyot cinsinden de ifade edilir. Çembersel hareket sürtünmeli ortamlarda da incelenir. Kuvvet, ivme ve hız vektörlerinin yönlerinin farklı olduğu örnekler verilir.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ (24 Kasım Salı)
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati icon6 ders saati

Ders saati iconDers Saati

Ders saati iconDers saati


Kimya
© 2000-2018
kişileri
k.ogren-sen.com